KNF zatwierdziła prospekt JWC

ISBnews
opublikowano: 15-07-2014, 08:36

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny J.W. Construction Holding w związku z ofertą publiczną akcji serii C.

Oferującymi są Mercurius Dom Maklerski oraz Ipopema Securities.

Pod koniec maja rada nadzorcza J.W. Construction Holding podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C w wysokości 3,15 zł za każdą akcję.

Ponadto, zarząd spółki podał, że na dzień emisji największy akcjonariusz spółki Józef Wojciechowski wraz podmiotem powiązanym spółką EHT SA może posiadać w stosunku do spółki następujące wierzytelności, odnośnie których zgłosił spółce zamiar ich potrącenia z wierzytelnościami spółki tytułem opłacenia subskrybowanych akcji serii C:

1. Wierzytelność z tytułu wykupu obligacji serii JWX0116 o maksymalnej wartości 40,4 mln zł. Powyższa wierzytelność może powstać w związku z zamiarem spółki wykupu przed datą emisji części obligacji spółki od największego akcjonariusza o maksymalnej wartości nominalnej równej 40,4 mln zł.

2. Wierzytelności wynikających ze środków pieniężnych wpłaconych do spółki przez największego akcjonariusza w terminie od dnia 1 marca 2014 r. do daty emisji, które to środki zostały lub zostaną przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności na finansowanie nakładów budowlanych na realizowanych lub planowanych do uruchomienia w najbliższym okresie projektach mieszkaniowych.

J.W. Construction złożył w końcu kwietnia w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii C. Wcześniej podano, że nie mniej niż 68,6% pozyskanych z emisji środków ma sfinansować lub refinansować wkłady własne w części realizowanych i planowanych projektów deweloperskich, a pozostałe środki mają być wykorzystane na konwersję części zobowiązań grupy.

Na początku kwietnia NWZ spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie większej niż 40.554.960 sztuk.

W połowie marca Józef Wojciechowski poinformował, że z emisji akcji J.W. Construction chce pozyskać ok. 140 mln zł, a wielkość emisji będzie odpowiadać 75% dotychczasowej wartości kapitału zakładowego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane