Komisja za zmniejszeniem wydatków budżetu o 1,7 mld zł

PAP
04-12-2008, 18:06

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zgodziła się w czwartek na proponowane przez rząd zmniejszenie o prawie miliard złotych przyszłorocznych rezerw celowych i o ponad 700 mln zł wydatków m.in. na  niektóre instytucje publiczne.

Komisja pracowała nad prawie 260 poprawkami do projektu ustawy budżetowej na 2009 r., zgłoszonymi w środę podczas debaty w Sejmie. Były wśród nich m.in. autopoprawki rządu wynikające ze zmniejszenia prognozy przyszłorocznego wzrostu PKB z 4,8 proc. do 3,7 proc. oraz planowanych działań antykryzysowych.

Resort finansów przyjął, że konsekwencją niższego wzrostu gospodarczego będą niższe dochody budżetu o ponad 1,7 mld zł. Jednocześnie założył cięcia wydatków o taką samą kwotę, co ma umożliwić utrzymanie deficytu budżetowego na planowanym poziomie 18,2 mld zł.

Posłowie zgodzili się na zaproponowane obniżenie wydatków. Zgodnie z autopoprawką rządu, Sąd Najwyższy dostanie 12 mln zł mniej, NSA - 10 mln zł mniej, na budownictwo będzie 70 mln zł mniej, a Ministerstwo Obrony Narodowej otrzyma 72 mln zł mniej.

Na rozwój wsi zostanie przeznaczone 30 mln zł mniej, na sprawy wewnętrzne - 35 mln zł mniej, zabezpieczenie społeczne - 191 mln zł mniej, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - 86 mln zł mniej. Budżet w części "środki własne UE" zostanie zmniejszony o 200 mln zł.

Rezerwy celowe zostaną zmniejszone łącznie o 973,2 mln zł. Najwięcej, bo 324 mln zł, straci rezerwa związana z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 267 mln zł mniej znajdzie się w rezerwie na finansowanie projektów z udziałem środków z UE, związanych m.in. ze wspólną polityką rolną i rybacką oraz naprawą i budową dróg lokalnych.

Rezerwa na kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych będzie niższa o 78 mln zł. O 50 mln zł mniejsze będą odpowiednio rezerwy: na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i zwiększenie zatrudnienia w inspektoratach weterynarii, zwiększenie wynagrodzeń w administracji.

Rezerwa na infrastrukturę drogową i portową będzie niższa o 30 mln zł, na wyprawkę szkolną o 15 mln zł, a na program "Komputer dla Ucznia" o 20 mln zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała m.in. poprawki rządowe, które umożliwiają udzielanie przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji do kwoty 40 mld zł. Posłowie zaakceptowali też autopoprawkę, która umożliwia rządowi udzielenie kredytów i pożyczek rządom innych państw na podstawie umów międzynarodowych do kwoty 2 mld zł.

Przeszła także poprawka przewidująca utworzenie "Rezerwy solidarności społecznej" i przeznaczenie na ten cel ponad 1,14 mld zł. Środki te mają pochodzić z wyższej akcyzy na alkohol i samochody osobowe o pojemności silnika powyżej 2 litrów.

Przegłosowano poprawkę PO, zmniejszającą o 14,8 mln zł wydatki kancelarii Sejmu. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na rezerwę celową, przewidującą środki na zadośćuczynienie rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983.

Ponadto posłowie komisji zgodzili się na poprawkę PSL, zwiększającą wydatki resortu sprawiedliwości o prawie 60 mln zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na sądownictwo powszechne, prokuratury oraz więziennictwo, a będą pochodzić z planowanych wyższych wpływów z opłat sądowych.

Uznanie znalazła także poprawka ludowców, zmniejszająca dotację do Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS o 50 mln zł. Pozyskane w ten sposób pieniądze te mają umożliwić realizację programu leczenia chorób świń.

Ponadto komisja pozytywnie zaopiniowała autopoprawkę rządu, zwiększającą o 540 mln zł wydatki Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, co umożliwi sfinansowanie kosztów restrukturyzacji stoczni w Gdyni i Szczecinie.

Komisja zakończyła prace nad projektem. Jak powiedział jej przewodniczący Zbigniew Chlebowski (PO), w piątek projekt powinien trafić pod głosowanie. Sejm wypowie się na temat poprawek, które w czwartek opiniowała Komisja oraz 62 tzw. wniosków mniejszości.

Powodują one zmiany w wydatkach publicznych na 3,4 mld zł. Zdaniem Chlebowskiego, wiele z nich zmierza do zmniejszenia rezerwy celowej na finansowanie projektów z udziałem środków UE (w sumie o 1,5 mld zł) oraz wydatków na obsługę długu publicznego o blisko 1 mld zł. (PAP)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Komisja za zmniejszeniem wydatków budżetu o 1,7 mld zł