Komisje sejmowe o poprawkach Senatu do ustawy o zamówieniach publicznych

Polska Agencja Prasowa SA
05-04-2006, 21:44

Połączone sejmowe komisje: gospodarki oraz administracji i spraw wewnętrznych negatywnie zaopiniowały w środę propozycję Senatu, która zakłada, że zamówienia udzielane przez szkoły wyższe do wartości 60 tys. euro byłyby wyłączone z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Połączone sejmowe komisje: gospodarki oraz administracji i spraw wewnętrznych negatywnie zaopiniowały w środę propozycję Senatu, która zakłada, że zamówienia udzielane przez szkoły wyższe do wartości 60 tys. euro byłyby wyłączone z ustawy Prawo zamówień publicznych.

    Podczas wspólnego posiedzenia sejmowe komisje rozpatrywały poprawki Senatu do znowelizowanej przez Sejm (10 marca br.) ustawy Prawo zamówień publicznych. Senat zaproponował 41 poprawek. Komisje rekomendują Sejmowi przyjęcie większości z nich. 

    Poprawce dotyczącej szkół wyższych jest przeciwny też rząd. Jak powiedział podczas obrad komisji wiceminister rozwoju regionalnego Tomasz Nowakowski, poprawka wprowadza nieuzasadnione uprzywilejowanie szkół wyższych w ramach systemu zamówień publicznych. Jego zdaniem, podniesienie kwoty powyżej której nie są stosowane przepisy ustawy aż do 60 tys. euro, nie znajduje żadnego uzasadnienia. Podkreślił, że szkoły wyższe przy znacznej części zamówień publicznych nie będą stosowały żadnych zasad.

    "W nowelizacji, procedura dotycząca zamówień poniżej 60 tys. euro została bardzo uproszczona, tak że można zrealizować zamówienie w ciągu 10 dni. W związku z tym wszystkie podmioty, w tym też szkoły wyższe, będą korzystały z procedury uproszczonej" - wyjaśnił Nowakowski.

    Senat, biorąc pod uwagę specyfikę działalności szkół wyższych, uznał, że należy zwolnić te podmioty z obowiązku stosowania przez nie ustawy przy udzielaniu zamówień o wartości do 60 tys. euro. 

    Sejmowe komisje poparły natomiast drugą propozycję Senatu, która umożliwia zamawiającemu żądanie wadium w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego do wartości 60 tys. euro. Wprowadzony w nowelizacji zakaz żądania wadium uznany został przez Senat za niekorzystny dla zamawiającego.

    Komisje będą rekomendowały Sejmowi przyjęcie propozycji Senatu,  która zmierza do tego, aby w przypadku zamówień o wartości do 60 tys. euro obowiązek wyznaczania terminu nie krótszego niż 7 dni istniał tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje terminy dłuższe. Przyjęcie tej poprawki zapobiegnie sytuacji, w której zamawiający musiałby wyznaczyć w postępowaniu o takiej wartości termin dłuższy niż wynika to z dotychczasowych przepisów.

    Komisje poparły też propozycję Senatu, aby pełnymi rygorami ustawy objąć usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic.

    Inną propozycją Senatu, która uzyskała aprobatę połączonych komisji, jest ograniczenie kompetencji Rady Zamówień Publicznych do opiniowania zastrzeżeń pokontrolnych uwzględnionych przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do tych które dotyczą obowiązku unieważnienia postępowania. Jednocześnie Senat zaproponował przedłużenie terminu wydania takiej opinii z 7 do 30 dni.

    Komisje dyskutowały o poprawkach od rana. O godz. 12.00 została ogłoszona przerwa do godz. 18.00, ponieważ posłowie chcieli, aby resort rozwoju regionalnego dostarczył opinię Komisji Europejskiej dotyczącą art. 38 ustawy, który dotyczy możliwości modyfikacji kryteriów oceny składania ofert w sytuacji, gdy jest ona składana z uwzględnieniem protestu.   

    Senat zaproponował bowiem, aby w art. 38 wprowadzić zmianę, która eliminuje możliwość modyfikacji treści specyfikacji dotyczących oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia. Modyfikacja taka, jak wynika z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, naruszałaby zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę przejrzystości postępowania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / Komisje sejmowe o poprawkach Senatu do ustawy o zamówieniach publicznych