Komu członek zarządu składa rezygnację?

MARCIN CHOMIUK radca prawny, partner w Jara Drapała & Partners
opublikowano: 05-04-2016, 22:00

Prawnik radzi

KOMENTARZ PRAWNIKA

To pozostały w spółce członek zarządu lub prokurent tej spółki powinien być adresatem oświadczenia o rezygnacji członka zarządu z mandatu. Wyjątkiem jest rezygnacja składana przez jedynego członka zarządu będącego zarazem jedynym jej wspólnikiem albo akcjonariuszem. W takim szczególnym przypadku oświadczenie to wymaga formy aktu notarialnego.

W ten sposób Sąd Najwyższy (uchwała z 31.3.2016 r.) wyjaśnił niezwykle istotne dla członków zarządu rozbieżności w dotychczasowym orzecznictwie. Wpływały one negatywnie na bezpieczeństwo członków zarządu, związane szczególnie z ich osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe spółki oraz jej zobowiązania wobec ZUS (art. 116 Ord.pod.). Odpowiedzialność ta obejmuje przede wszystkim zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu. Organy skarbowe, dochodząc zapłaty od członków zarządu, korzystając z niespójnego orzecznictwa, często wskazywały na niewłaściwie złożoną rezygnację. Tym samym rozciągały odpowiedzialność na zobowiązania, których termin płatności upłynął po tej nieskutecznej rezygnacji z zarządu.

Sądy natomiast raz uznawały za skuteczną rezygnację złożoną wobec spółki. Innym razem za prawidłowe działanie przyjmowały składanie oświadczenia o rezygnacji albo radzie nadzorczej, albo specjalnemu pełnomocnikowi powołanemu uchwałą zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. bądź uchwałą walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej. W innych orzeczeniach akceptowano za jedynie prawidłowe złożenie rezygnacji organowi uprawnionemu do powołania członków zarządu, czyli np. zgromadzeniu wspólników albo radzie nadzorczej.

Podjęta uchwała przyczyni się do zwiększenia pewności prawa i pewności obrotu. Kierując się nią, można twierdzić, że w sytuacji, gdy z zarządu rezygnuje jeden z wielu jego członków, powinien on złożyć swoje oświadczenie wobec jednego z pozostałych członków (także w przypadku reprezentacji łącznej). Nie jest przy tym konieczne osobiste przekazanie tego oświadczenia. Może ono być wysłane pocztą lub pozostawione w biurze podawczym spółki lub biurze zarządu. Istotne jest, by adresat oświadczenia mógł się zapoznać z jego treścią.

Nierozstrzygnięty pozostaje problem, komu rezygnację powinien złożyć jedyny albo ostatni członek zarządu spółki, w której nie ma prokurenta. Należy oczekiwać, że wyjaśnienie znajdzie się w uzasadnieniu do uchwały. W przypadku jej braku najbezpieczniejszym, choć trudnym praktycznie rozwiązaniem wydaje się doprowadzenie do powołania członka zarządu albo powołanie prokurenta (to członek zarządu może uczynić samodzielnie) i złożenie jemu rezygnacji. W braku takiej możliwości, ze względu na bezpieczeństwo członka zarządu, najlepiej zwołać zgromadzenie wspólników (posiedzenie RN, gdy ona powołuje) i jemu złożyć rezygnację. Gdy nie jest to wykonalne, należy przesłać oświadczenia o rezygnacji na adres spółki oraz do wszystkich wspólników (ewentualnie do członków RN powołującej zarząd). © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MARCIN CHOMIUK radca prawny, partner w Jara Drapała & Partners

Polecane