Komunikat po posiedzeniu RPP

PAP
opublikowano: 06-09-2017, 16:57

Komunikat NBP po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 5-6 września 2017 r.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

- stopa referencyjna 1,50 proc.;

- stopa lombardowa 2,50 proc.;

- stopa depozytowa 0,50 proc.;

- stopa redyskonta weksli 1,75 proc.

W gospodarce światowej utrwalają się sygnały poprawy koniunktury. W strefie euro dynamika PKB wzrosła w II kw., a napływające dane wskazują na utrzymywanie się korzystnych nastrojów w tej strefie. W II kw. przyśpieszył również wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych, gdzie wskaźniki miesięczne sugerują kontynuację dobrej

koniunktury. Z kolei w Chinach w II kw. nastąpiła stabilizacja dynamiki PKB. Mimo ożywienia globalnej koniunktury inflacja za granicą pozostaje umiarkowana. Przyczynia się do tego wciąż niska wewnętrzna presja inflacyjna w wielu krajach, przy względnie stabilnych cenach surowców na rynkach światowych.

Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zera, w tym stopę depozytową poniżej zera, a także prowadzi program skupu aktywów finansowych. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych kontynuuje stopniowe zacieśnianie polityki pieniężnej. W Polsce napływające dane świadczą o utrzymaniu stabilnego wzrostu aktywności gospodarczej. Dynamika PKB w II kw. była zbliżona do obserwowanej w I kw. Głównym czynnikiem wzrostu pozostał rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, wypłaty świadczeń oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Nadal niska była natomiast dynamika inwestycji. Jednocześnie obniżył się wzrost eksportu, przez co wkład eksportu netto do PKB stał się ujemny. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie, chociaż dynamika płac w gospodarce wzrosła, inflacja bazowa pozostaje niska.

W ocenie Rady w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. Będzie temu sprzyjać stopniowe zwiększanie się wewnętrznej presji inflacyjnej związane z poprawą krajowej koniunktury, przy jednoczesnym obniżaniu się dynamiki cen importu wynikającemu z oczekiwanej stabilizacji cen surowców energetycznych oraz niskiej presji inflacyjnej za granicą. W efekcie ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone.

Rada podtrzymuje ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu