Komunikat z posiedzenia RPP w dn. 27-28.08.02-cz.II

opublikowano: 28-08-2002, 16:27

WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy drugą część komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 27-28 sierpnia 2002 roku:

II. Sytuacja w sektorze finansów publicznych

Sytuacja budżetu państwa w 2002 r. oceniana jest jako stabilna, nie ma zagrożenia dla przekroczenia ustawowego poziomu deficytu budżetowego, jednak deficyt ekonomiczny sektora finansów publicznych ukształtuje się prawdopodobnie na poziomie znacząco wyższym od planowanego.

Utrzymuje się niepewność, czy zapowiadane przez rząd utrzymanie limitu wydatków według formuły .inflacja + 1 pkt procentowy., nie spowoduje przesuwania deficytu do innych jednostek sektora finansów publicznych. Presja na wzrost wydatków wynikać będzie z obowiązujących oraz opracowywanych aktów prawnych.

W dalszym ciągu brak jest konkretnych propozycji reform w systemie wydatków publicznych, które pozwoliłyby na trwałe i skuteczne ograniczenie obecnego wysokiego poziomu deficytu budżetowego.

III. Podaż pieniądza, kredyty, stopy procentowe, kurs walutowy

W porównaniu do sytuacji przed miesiącem ocena sytuacji monetarnej nie uległa zmianie. Roczna dynamika podaży pieniądza M3 utrzymuje się na niskim poziomie, jednocześnie jednak utrzymuje się wysoka dynamika pieniądza gotówkowego, spada zaś dynamika depozytów. Szczególnie niepokojąco kształtują się depozyty gospodarstw domowych. W czerwcu br. zanotowano spadek sumy depozytów gospodarstw domowych w porównaniu do stanu w poprzednim miesiącu, a w lipcu br. ich przyrost był minimalny. Roczne tempo wzrostu depozytów obniżyło się w lipcu w porównaniu z czerwcem z 0,0% do .2,2%. Spadek ten świadczy o słabnącej na skutek spadku atrakcyjności lokat bankowych skłonności do oszczędzania w bankach.

Roczna dynamika kredytu dla gospodarstw domowych obniżyła się z 15,5%. przed miesiącem do 9,8%. Przyspieszyła natomiast dynamika kredytów dla przedsiębiorstw, po 3 miesiącach spadku w czerwcu br. były o 2,1%, a w lipcu o 2,7% wyższe niż przed rokiem.

W sierpniu br. zahamowana została tendencja do deprecjacji złotego, widoczna szczególnie wobec euro. Wraz z umocnieniem się dolara amerykańskiego wobec wspólnej waluty europejskiej, kurs złotego pozostał stabilny w stosunku do euro i osłabił się nieznacznie wobec waluty amerykańskiej.

IV. Ceny, oczekiwania inflacyjne

W lipcu br., głównie w wyniku dalszego spadku cen żywności, roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obniżył się z 1,6% do 1,3%. Nastąpił dalszy spadek wszystkich miar inflacji bazowej. W lipcu br. wzrosły ceny produkcji sprzedanej przemysłu. Wynikało to jednak przede wszystkim z wysokiego wzrostu cen w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, będącego rezultatem wprowadzenia podatku akcyzowego na energię elektryczną. Kształtowanie się inflacji na niskim poziomie sprzyja wzmocnieniu niskich oczekiwań inflacyjnych. W sierpniu br. obniżyły się oczekiwania inflacyjne zarówno osób prywatnych, jak i analityków bankowych, przy czym spadek oczekiwań inflacyjnych dotyczy tak oczekiwanej stopy inflacji w grudniu 2002 r., jak i w perspektywie 12-tu miesięcy. Oczekiwana przez analityków bankowych na koniec br. stopa inflacji rocznej wyniosła 2,3%, co oznacza jej obniżenie o 0,5 pkt. proc. w stosunku do przewidywań z lipca br.

((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Komunikat z posiedzenia RPP w dn. 27-28.08.02-cz.II