Akademia wspierania rozwoju MSP 2016

Akademia wspierania rozwoju MSP 2016

13 września 2016 / Katowice, Hotel Angelo

Cel

W związku z dużym zainteresowaniem, lista uczestników konferencji została zamknięta.

Szanowni Państwo,

po miesiącach zapowiedzi w końcu ruszyły konkursy z krajowego i regionalnych programów operacyjnych. Przedsiębiorcy, być może już ostatni raz w takiej skali, mogą sięgać po środki z Unii Europejskiej. Czas na decyzję jest do końca 2020 r. Czy to dużo czasu? Niekoniecznie. Tym bardziej, że w porównaniu z poprzednim rozdaniem diametralnie zmieniły się zasady finansowania Małych i Średnich Firm. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa, które sięgną po wsparcie weszły na nowe, znacznie szybsze ścieżki rozwoju, były konkurencyjne i innowacyjne. Jednak, aby tak się stało, nie wystarczy tylko otrzymać finansowania ze środków z Unii. Należy bardzo staranie zaplanować rozwój swojej firmy w najbliższych latach, uwzględniając wszelkie możliwości finansowania jak również pozafinansowe formy wsparcia.

Dlatego zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Akademii wspierania rozwoju MSP. Wraz z naszymi parterami - Deutsche Bank Polska, PWB i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, BGK i BIG Infomonitor, znakomicie ocenianymi prelegentami dotychczas organizowanych przez Puls Biznesu szkoleń, przedstawimy najbardziej kompleksowy pakiet instrumentów, jakimi mogą Państwo finansować bezpośrednio lub pośrednio rozwój swoich firm.

Podczas konferencji usłyszą Państwo m.in. o:

 • perspektywach rozwoju Państwa regionów,
 • najbardziej perspektywicznych branżach,
 • szansach, jakie daje rozwijanie działalności w jednej z inteligentnych specjalizacji wybranych przez dany region,
 • najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia MSP, konkursów w programach krajowych i regionalnych,
 • znaczeniu doradcy w planowaniu rozwoju,
 • wsparciu, jakiego możecie Państwo oczekiwać od banków,
 • kredytach, gwarancjach, poręczeniach,
 • wszelkich innych finansowych formach wspierania rozwoju.

Tym co niewątpliwie wyróżnia tę konferencję od innych jest to, że podczas całego jej trwania będziecie mieli Państwo do dyspozycji ekspertów, z którymi na bieżąco będziecie mogli omówić Państwa potrzeby, posłuchać o możliwych rozwiązaniach i umówić się na kolejne spotkania.

Do uczestnictwa w konferencji w szczególności zapraszamy:

 • właścicieli MSP,
 • członków zarządu odpowiedzialnych za strategie rozwoju,
 • członków zarządu odpowiedzialnych za długofalowe strategie inwestycyjne i ich zespoły eksperckie,
 • członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i ich zespoły eksperckie,
 • prawników i osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
 • dyrektorów zarządzających

Spotkanie w Katowicach rekomendowane jest dla firm z branży i sektorów:

medycznego i turystyki zdrowotnej, energetycznego w tym OZE, ITC multimedia, sektor chemiczny, nanotechnologie, fotonika, ochrony środowiska, elektronika, biotechnologia, usługi B2B, usługi B+R, technologie informacyjno-komunikacyjne, IT, energetyczna oraz sektor kreatywny.


Serdecznie zapraszam do kontaktu:

Beata Tomaszkiewicz, Puls Biznesu

kom: 603 503 663

e-mail: b.tomaszkiewicz@pb.pl


O Partnerach

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Bank jest częścią Grupy Deutsche Bank, globalnego lidera w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych i zarządzaniu kapitałami.

www.deutschebank.pl

PWB Sp. z o. o. - od 2002 roku świadczymy na najwyższym poziomie usługi z zakresu audytu, pozyskiwania funduszy europejskich, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa podatkowego. Wyróżnia nas indywidualne podejście, doskonała organizacja pracy i sprawna komunikacja. PWB pozyskało do tej pory dla swoich klientów pomoc bezpośrednią z różnych sektorów w wysokości powyżej 1.000 mln PLN. Nasz zespół brał udział we wszystkich rundach aplikacyjnych w zakresie projektów dotyczących nowych inwestycji, OZE oraz szkoleń.

www.pwb.com.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finansuje projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na zacieśnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, której efektem ma być większe zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie badań oraz skuteczniejsza komercjalizacja ich wyników. NCBR pełni także rolę instytucji pośredniczącej dla priorytetów w obszarze wsparcia sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego. Budżet przeznaczony na badania i rozwój systematycznie się zwiększa, w 2016 roku wynosi 4,3 miliarda złotych.

www.ncbr.gov.pl

Abris Capital Partners jest niezależną firmą zarządzającą funduszami private equity. Abris inwestuje w przedsiębiorstwa średniej wielkości, o dużym potencjale rozwoju. Wartość typowej inwestycji to €20-60 mln, w wyniku czego fundusz staje się większościowym akcjonariuszem przejmowanej spółki. Czas zaangażowania w poszczególne inwestycje wynosi zazwyczaj od 2 do 5 lat. Przejmowane przez Abris firmy korzystają zarówno z wniesionego kapitału, jak i z naszego doświadczenia w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym.

www.abris-capital.com

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną taką instytucją w Polsce – państwowym bankiem rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych. Bank skutecznie wspiera przedsiębiorczość, którą uważa za polskie dobro narodowe.

www.bgk,pl

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)
prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. BIG InfoMonitor jako jedyny BIG na rynku umożliwia dostęp do baz: Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu stanowi unikalną platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Gromadzi również informacje o terminowych płatnościach przedsiębiorstw i osób fizycznych. Sektorowi bankowemu i przedsiębiorcom oferuje narzędzia do weryfikowania wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów oraz wspiera ich w odzyskiwaniu zaległych należności. Głównym akcjonariuszem BIG InfoMonitor jest Biuro Informacji Kredytowej.

www.infomonitor.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Angelo


Katowice

Partner Strategiczny

Partner