Akademia wspierania rozwoju MSP 2017

Akademia wspierania rozwoju MSP 2017

Cel

Szanowni Państwo,

wzrost gospodarczy przyspieszył do 4 proc., a kondycja polskiej gospodarki, w opinii ekspertów, nigdy jeszcze nie była tak dobra. Z danych ekonomicznych wynika, że firmy już odczuwają poprawę i najprawdopodobniej w najbliższych miesiącach nabiorą apetytu na inwestycje i szybszy rozwój. Sprzyjać temu będą m.in. fundusze unijne, bo na dobre ruszają konkursy z krajowego i regionalnych programów operacyjnych, w których o dofinansowanie mogą ubiegać się mali i średni przedsiębiorcy. Specjalnego wsparcia mogą też oczekiwać firmy planujące lub chcące rozwijać ekspansję zagraniczną. Znajdą je nie tylko w specjalnych programach ale także instrumentach zabezpieczających, takich jak międzynarodowe programy ubezpieczeniowe.

Wszystkich Pastwa, których chcą poznać instrumenty wspierające rozwój Państwa firm zapraszamy do uczestnictwa w Akademii wspierania rozwoju MSP. Wraz z naszymi partnerami - Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, firmą doradczą PWB, towarzystwem ubezpieczeniowym AXA, serwisem wizualizacji danych SpotData, znakomicie ocenianymi prelegentami dotychczas organizowanych przez Puls Biznesu szkoleń, przedstawimy najbardziej kompleksowy pakiet instrumentów, jakimi mogą Państwo zabezpieczać i finansować bezpośrednio lub pośrednio ewolucję i ekspansję.

Podczas konferencji usłyszą Państwo m.in. o:

 • prognozach ekonomicznych, które ułatwią planowanie strategii rozwoju,
 • szansach, jakie daje rozwijanie działalności w jednej z inteligentnych specjalizacji wybranych przez dany region,
 • najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia MSP, konkursów w programach krajowych i regionalnych,
 • jak międzynarodowe programy ubezpieczeniowe wspierają ekspansję polskich firm i dlaczego warto z nich skorzystać,
 • instytucjach wspierających rozwój i ekspansję zagraniczną,
 • nowych przepisach dotyczących stosowania cen transferowych,
 • wszelkich innych finansowych formach wspierania rozwoju.

Tym co niewątpliwie wyróżnia tę konferencję od innych jest to, że podczas całego jej trwania będziecie mieli Państwo do dyspozycji ekspertów, z którymi na bieżąco będziecie mogli omówić swoje potrzeby, posłuchać o możliwych rozwiązaniach i umówić się na kolejne spotkania.

Do uczestnictwa w konferencji w szczególności zapraszamy:

 • właścicieli MSP,
 • członków zarządu odpowiedzialnych za strategie rozwoju,
 • członków zarządu odpowiedzialnych za długofalowe strategie inwestycyjne i ich zespoły eksperckie,
 • członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i ich zespoły eksperckie,
 • prawników i osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
 • dyrektorów zarządzających.


Serdecznie zapraszam do kontaktu:

Beata Tomaszkiewicz, Puls Biznesu

kom: 603 503 663

e-mail: b.tomaszkiewicz@pb.pl


O Partnerach

AXA jest światowym liderem w ubezpieczeniach i zarządzaniu aktywami. Roczny przypis składki Grupy przekroczył 100 mld euro. W rankingu Best Global Brands AXA jest od 9 lat najbardziej wartościową marką ubezpieczeniową na świecie wycenianą na ponad 11 mld euro. W Polsce jesteśmy piątą największą grupą ubezpieczeniową i oferujemy pełen zakres ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia na życie, Otwarty Fundusz Emerytalny i fundusze inwestycyjne. Obsługujemy ponad 3 miliony klientów.

Oferta ubezpieczeń korporacyjnych oparta jest na indywidualnie negocjowanych rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb firm i obejmuje ubezpieczenia majątkowe (mienia i techniczne), gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, transportowe, komunikacyjne, osobowe i turystyczne. Wzmacniamy bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw, ale również doradzamy w zarządzaniu ryzykiem. Zespół doświadczonych specjalistów zajmujących się oceną i zarządzaniem ryzykiem oraz likwidacją szkód wspiera naszych klientów w rozwoju ich biznesu. Korzystamy przy tym z doświadczenia zagranicznych spółek Grupy AXA, które w 150 krajach tworzą globalną sieć serwisową dla polskich firm prowadzących ekspansję zagraniczną. Dlatego złożyliśmy oficjalną obietnicę podejmowania działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

PWB Sp. z o. o. - od 2002 roku świadczymy na najwyższym poziomie usługi z zakresu audytu, pozyskiwania funduszy europejskich, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa podatkowego. Wyróżnia nas indywidualne podejście, doskonała organizacja pracy i sprawna komunikacja. PWB pozyskało do tej pory dla swoich klientów pomoc bezpośrednią z różnych sektorów w wysokości powyżej 1.000 mln PLN. Nasz zespół brał udział we wszystkich rundach aplikacyjnych w zakresie projektów dotyczących nowych inwestycji, OZE oraz szkoleń.

www.pwb.com.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, która została powołana w 2000 r. do wspierania rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Obszary działalności PARP rozwijają się wraz z rozwojem gospodarczym i wyłanianiem się nowych trendów w przedsiębiorczości i innowacyjności. PARP jest zaangażowana w realizację trzech programów operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o Agencji znajduje się na stronie www.parp.gov.pl

NCBR jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 10 lat działa na rzecz polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy realizują nowatorskie projekty badawczo-rozwojowe. Centrum przekazuje im środki finansowe i biznesowe know-how, bierze aktywny udział w procesie budowy ekosystemu wspierania innowacji i podejmuje działania mające na celu wykorzystanie potencjału polskich badaczy i naukowców.
Sztandarowym konkursem NCBR dla przedsiębiorców jest tzw. „szybka ścieżka”. Konkurs adresowany jest do firm różnej wielkości, działających w różnych branżach i z różnych regionów kraju. W trwających obecnie naborach, na przedsiębiorców z sektora MŚP czeka aż miliard złotych, a w konkursie dla dużych przedsiębiorstw – 350 mln zł.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Mercure Wrocław, Pl. Dominikański 1


Wrocław

Organizator

Partner