Akademia wspierania rozwoju MSP i start-upów 2016

Akademia wspierania rozwoju MSP i start-upów 2016

Cel

Szanowni Państwo,

po miesiącach zapowiedzi w końcu ruszyły konkursy z krajowego i regionalnych programów operacyjnych. Przedsiębiorcy, być może ostatni raz w takiej skali, mogą sięgać po środki z Unii Europejskiej. Czas na decyzję jest do końca 2020 r. To dużo czasu? Niekoniecznie. Tym bardziej, że w porównaniu z poprzednim rozdaniem diametralnie zmieniły się zasady finansowania Małych i Średnich Firm. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa, które sięgną po wsparcie weszły na nowe, znacznie szybsze ścieżki rozwoju, były konkurencyjne i innowacyjne. Ale, by trak się stało, nie wystarczy tylko otrzymać finansowanie ze środków z Unii. Należy bardzo staranie zaplanować rozwój swojej firmy w najbliższych latach, uwzględniając wszelkie możliwości finansowania jak również pozafinansowe formy wsparcia.

Dlatego zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Akademii wspierania rozwoju MSP. Wraz z naszymi parterami - Deutsche Bank Polska, PWB, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowym Funduszem Kapitałowym znakomicie oceniani prelegentami dotychczas organizowanych przez Puls Biznesu szkoleń,przedstawimy podczas niej najbardziej kompleksowy pakiet instrumentów, jakimi mogą Państwo finansować bezpośrednio lub pośrednio rozwój swoich firm.

- Cel jaki przyświeca przedsięwzięciu jest trafny i wpisuje się w działania podejmowane przez władze województwa na rzecz rozwoju małych i średnich firm, umożliwiając uczestnikom dostarczenie fachowej wiedzy na temat możliwości pozyskania wsparcia finansowego - napisał Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Pan Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego objął wydarzenie Patronatem Honorowym

Podczas konferencji usłyszycie Państwo m.in.:

• o perspektywach rozwoju Państwa regionów,
• najbardziej perspektywicznych branżach,
• szansach jakie daje rozwijanie działalności w którejś z inteligentnych specjalizacji wybranych przez Wasz region,
• najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia MSP, konkursów w programach krajowych,
• najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia MSP, konkursów w programach regionalnych,’
• znaczeniu doradcy w planowaniu rozwoju,
• wsparciu jakiego możecie Państwo oczekiwać od banków,
• kredytach, gwarancjach, poręczeniach,
• wszelkich innych finansowych formach wspierania rozwoju w tym przez fundusze venture capital

Tym co niewątpliwie wyróżnia tę konferencję od innych jest to, że podczas całego jej trwania będziecie mieli Państwo do dyspozycji ekspertów, z którymi na bieżąco będziecie mogli omówić Wasze potrzeby, posłuchać o możliwych rozwiązaniach i umówić się na kolejne spotkania.

Do uczestnictwa w konferencji w szczególności zapraszamy:

  • właścicieli MSP,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za strategie rozwoju,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za długofalowe strategie inwestycyjne i ich zespoły eksperckie,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i ich zespoły eksperckie,
  • prawników i osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
  • dyrektorów zarządzających

Spotkanie w Krakowie rekomendowane dla firm z branży i sektorów:

medycznego, chemicznego, farmaceutycznego, produkcji urządzeń dla sektora medycznego, B+R, bioinformatycznego, biotechnologicznego, IT, Big Data, przemysłu rolno-spożywczy, produkcji opakowań, ochrony środowiska, biogospodarki, technologii czystego węgla, poprawy jakości paliw, nowych metody pozyskiwania i przetwarzania surowców kopalnianych,, efektywności energetycznej, OZE, inteligentnych budynkówi i miast, e-zdrowie, technologie telemedyczne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, nowoczesne technologie gospodarowania zasobami, sensory i inteligentne sieci sensorowe, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych, optoelektroniczne systemy i materiały, inteligentne technologie kreacyjne, ochrona zdrowia, surowce naturalne, gospodarka odpadami, materiały dla budownictwa i transportu, technologie ograniczania i zagospodarowania odpadów, technologie inżynierii medycznej, przemysły kreatywne


Serdecznie zapraszam do kontaktu i do zobaczenia:

Beata Tomaszkiewicz, Puls Biznesu

kom: 603 503 663

e-m: b.tomaszkiewicz@pb.pl


O Partnerach

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Bank jest częścią Grupy Deutsche Bank, globalnego lidera w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych i zarządzaniu kapitałami.

www.deutschebank.pl

PWB Sp. z o. o. - od 2002 roku świadczymy na najwyższym poziomie usługi z zakresu audytu, pozyskiwania funduszy europejskich, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa podatkowego. Wyróżnia nas indywidualne podejście, doskonała organizacja pracy i sprawna komunikacja. PWB pozyskało do tej pory dla swoich klientów pomoc bezpośrednią z różnych sektorów w wysokości powyżej 1.000 mln PLN. Nasz zespół brał udział we wszystkich rundach aplikacyjnych w zakresie projektów dotyczących nowych inwestycji, OZE oraz szkoleń.

www.pwb.com.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finansuje projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na zacieśnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, której efektem ma być większe zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie badań oraz skuteczniejsza komercjalizacja ich wyników. NCBR pełni także rolę instytucji pośredniczącej dla priorytetów w obszarze wsparcia sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego. Budżet przeznaczony na badania i rozwój systematycznie się zwiększa, w 2016 roku wynosi 4,3 miliarda złotych.

www.ncbr.gov.pl

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK S.A.) to spółka Banku Gospodarstwa Krajowego posiadająca 10-letnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu rodzimego rynku venture capital. Działalność KFK S.A. polega na inwestowaniu w fundusze venture capital, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce. Głównym przedmiotem zainteresowania funduszy venture capital są przedsiębiorstwa innowacyjne, o wysokim potencjale rozwoju lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

www.kfk.org.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Krakowski Park Technologiczny, Podole 60


Kraków

Partner Strategiczny

Partner

Patron Honorowy