Akademia wspierania rozwoju MSP i start-upów 2016

Akademia wspierania rozwoju MSP i start-upów 2016

Cel

Szanowni Państwo,

po miesiącach zapowiedzi w końcu ruszyły konkursy z krajowego i regionalnych programów operacyjnych. Przedsiębiorcy, być może ostatni raz w takiej skali, mogą sięgać po środki z Unii Europejskiej. Czas na decyzję jest do końca 2020 r. To dużo czasu? Niekoniecznie. Tym bardziej, że w porównaniu z poprzednim rozdaniem diametralnie zmieniły się zasady finansowania Małych i Średnich Firm. Chodzi o to, aby przedsiębiorstwa, które sięgną po wsparcie weszły na nowe, znacznie szybsze ścieżki rozwoju. Były konkurencyjne i innowacyjne. Ale, by trak się stało, nie wystarczy tylko otrzymać finansowanie ze środków z Unii. Należy bardzo staranie zaplanować rozwój swojej firmy w najbliższych latach, uwzględniając wszelkie możliwości finansowania jak również pozafinansowe formy wsparcia.

Dlatego zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Akademii wspierania rozwoju MSP. Wraz z naszymi parterami - Deutsche Bank Polska, PWB, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowym Funduszem Kapitałowym, znakomicie oceniani prelegentami dotychczas organizowanych przez Puls Biznesu szkoleń,przedstawimy podczas niej najbardziej kompleksowy pakiet instrumentów, jakimi mogą Państwo finansować bezpośrednio lub pośrednio rozwój swoich firm.

Podczas konferencji usłyszycie Państwo m.in.:

o perspektywach rozwoju Państwa regionów,

najbardziej perspektywicznych branżach,

szansach jakie daje rozwijanie działalności w którejś z inteligentnych specjalizacji wybranych przez Wasz region,

najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia MSP, konkursów w programach krajowych,

najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia MSP, konkursów w programach regionalnych,’

znaczeniu doradcy w planowaniu rozwoju,

wsparciu jakiego możecie Państwo oczekiwać od banków,

kredytach, gwarancjach, poręczeniach,

wszelkich innych finansowych formach wspierania rozwoju

Tym co niewątpliwie wyróżnia tę konferencję od innych jest to, że podczas całego jej trwania będziecie mieli Państwo do dyspozycji ekspertów, z którymi na bieżąco będziecie mogli omówić Wasze potrzeby, posłuchać o możliwych rozwiązaniach i umówić się na kolejne spotkania.

Do uczestnictwa w konferencji w szczególności zapraszamy:

  • właścicieli MSP,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za strategie rozwoju,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za długofalowe strategie inwestycyjne i ich zespoły eksperckie,
  • członków zarządu odpowiedzialnych za finanse i ich zespoły eksperckie,
  • prawników i osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
  • dyrektorów zarządzających

Spotkanie w Rzeszowie rekomendowane dla firm z branży i sektorów:

energetycznego, przemysłu elektromaszynowego,IT i ICT, ekologii, e-usług, produkcji i przetwórstwa żywności najwyższej jakości biologicznej i zdrowotnej, ekologicznego i zrównoważonego rolnictwa i przetwórstwa, produktów regionalnych i tradycyjnych, zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki, zdrowia i dobrostanu (kliniki, sanatoria, domy seniora, centra rekreacyjno-wypoczynkowe, zakłady odnowy biologicznej, centra dietetyczne), eko-technologii, odnawialne źródła energii (energetyka rozproszona, smart grids, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, solary, panele słoneczne, kotły na biomasę, geotermia, itd.), energooszczędnego i inteligentnego budownictwa (domy pasywne, zeroenergetyczne i plusenergetyczne itd.)


Serdecznie zapraszam do kontaktu i do zobaczenia:

Beata Tomaszkiewicz, Puls Biznesu

kom: 603 503 663

e-m: b.tomaszkiewicz@pb.pl


O Partnerach

Deutsche Bank Polska S.A. oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Bank jest częścią Grupy Deutsche Bank, globalnego lidera w dziedzinie bankowości korporacyjnej, obrocie papierami wartościowymi, transakcjach bankowych i zarządzaniu kapitałami.

www.deutschebank.pl

PWB Sp. z o. o. - od 2002 roku świadczymy na najwyższym poziomie usługi z zakresu audytu, pozyskiwania funduszy europejskich, doradztwa transakcyjnego oraz doradztwa podatkowego. Wyróżnia nas indywidualne podejście, doskonała organizacja pracy i sprawna komunikacja. PWB pozyskało do tej pory dla swoich klientów pomoc bezpośrednią z różnych sektorów w wysokości powyżej 1.000 mln PLN. Nasz zespół brał udział we wszystkich rundach aplikacyjnych w zakresie projektów dotyczących nowych inwestycji, OZE oraz szkoleń.

www.pwb.com.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Finansuje projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na zacieśnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, której efektem ma być większe zaangażowanie przedsiębiorców w finansowanie badań oraz skuteczniejsza komercjalizacja ich wyników. NCBR pełni także rolę instytucji pośredniczącej dla priorytetów w obszarze wsparcia sektora B+R oraz szkolnictwa wyższego. Budżet przeznaczony na badania i rozwój systematycznie się zwiększa, w 2016 roku wynosi 4,3 miliarda złotych.

www.ncbr.gov.pl

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK S.A.) to spółka Banku Gospodarstwa Krajowego posiadająca 10-letnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu rodzimego rynku venture capital. Działalność KFK S.A. polega na inwestowaniu w fundusze venture capital, które zasilają kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa polskie, przyczyniając się do wzrostu innowacyjności i przedsiębiorczości w Polsce. Głównym przedmiotem zainteresowania funduszy venture capital są przedsiębiorstwa innowacyjne, o wysokim potencjale rozwoju lub prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

www.kfk.org.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Grand Hotel Rzeszów, ks. Feliksa Dymnickiego 1a


Rzeszów

Partner Strategiczny

Partner