Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – studium przypadku

Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – studium przypadku

5 października 2021 / Online

695 zł netto do 5 października

Cel

Warsztat dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania nowej kategorii podmiotów na rynku venture capital, czyli Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI). Wprowadzenie ASI było równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego, które zbierają aktywa od wielu inwestorów w celu ich korzystnego lokowania.

Podjęcie tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem ASI w Polsce, jako jednego z najkorzystniejszych „wehikułów inwestycyjnych”.


Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność inwestycyjną i zastanawiają się, jaka forma prowadzenia tej działalności będzie dla nich optymalna, a także do osób obsługujących funkcjonowanie ASI oraz do inwestorów.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:


 • zasady doboru optymalnej struktury działalności inwestycyjnej, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego ustawodawstwa (w tym w zakresie wspierania innowacyjności)
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności ASI, a także funkcjonowanie i zarządzanie ASI
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością ASI
 • sposoby pozyskania kapitału w oparciu o ASI
 • koszty funkcjonowania ASI oraz benefity podatkowe
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności
 • compliance w ASI.

Program

Wtorek, 5 października

09:25

Rozpoczęcie warsztatów

Online, ,
09:30

Alternatywna spółka inwestycyjna

 • Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Wprowadzenie

▪ rys historyczny

▪ obowiązujące podstawy prawne regulacji dotyczącej alternatywnych spółek inwestycyjnych

Online, ,
10:10

Alternatywna spółka inwestycyjna i jej działalność:

 • Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Kryteria definiujące działalność ASI
 • Podział ASI i jej zarządzających
 • Warunki podjęcia działalności w ramach ASI
 • Nadzór nad działalnością ASI i ZASI
 • Likwidacja ASI
Online, ,
10:50

Przerwa

Online, ,
11:10

Formy działalności ASI

 • Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Wewnętrznie zarządzający ASI
 • Zewnętrznie zarządzający ASI
 • Relacje pomiędzy ZASI a ASI (umowa o zarządzanie – cechy)
Online, ,
11:50

Finansowanie ASI

 • Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Wymogi niezbędne do uznania inwestora za klienta profesjonalnego
 • Umowy z inwestorami
 • Instrumenty dłużne
Online, ,
12:30

Przerwa

Online, ,
13:00

Inwestycje ASI

 • Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Umowy inwestycyjne
 • Inne formy inwestowania (pożyczki, convertible loans, obligacje)
 • Wyjścia z inwestycji
Online, ,
13:40

Compliance w ZASI/ASI

 • Agata Kowalska, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
 • Realizacja obowiązków sprawozdawczych
 • ASI jako instytucja obowiązana na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • Dokumentacja FATCA/CRS  
 • Regulacje wewnętrzne i reguły korporacyjne
Online, ,
14:20

Benefity podatkowe dla ASI/ZASI

 • Małgorzata Gach, Radca prawny i doradca podatkowy, Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach
 • Opodatkowanie inwestora

▪ wyjście z inwestycji

▪ opodatkowanie usług zarządzania

Online, ,
15:00

Zakończenie warsztatów

Online, ,

Prelegenci

 • Wojciech Chabasiewicz

  Wojciech Chabasiewicz

  Radca prawny, partner Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
  Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, papierów wartościowych oraz w prawie spółek. W procesach pozyskiwania finansowania współpracuje zarówno z emitentami, jak i z domami maklerskimi oraz inwestorami. Ma wieloletnie doświadczenie w emisjach akcji i obligacji, prowadzonych zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym. Uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć oraz podziałów i przekształceń spółek. Doradza w procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Jest sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Publikuje i prowadzi bloga www.prawainwestora.pl.
 • Małgorzata Gach

  Małgorzata Gach

  Radca prawny i doradca podatkowy Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Gach
  Radca prawny i doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym oraz podatkowym, głównie przy transakcjach kapitałowych, fuzjach, przekształceniach czy transakcjach na przedsiębiorstwie lub jego aktywach. Skutecznie reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi bieżące doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców głównie z branży nieruchomościowej, hotelarskiej oraz finansowej. Jest autorką szeregu publikacji dotyczących zwłaszcza prawa podatkowego oraz prawa handlowego, w tym artykułów i komentarzy w ogólnopolskich dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, w prasie branżowej i w serwisach gospodarczo-prawnych. Posiada doświadczenia szkoleniowe z zakresu swoich specjalizacji. Prowadzi blogi prawno-podatkowe: Podatki w spółkach - o podatkach przy różnego typu transakcjach kapitałowych typu fuzje, aporty, przekształcenia, sprzedaże itp. (podatkiwspolkach.pl),oraz Prawo dla księgowych dla księgowych oraz dyrektorów finansowych (prawo-dla-ksiegowych.pl). Współautorka książek: Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki oraz Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.
 • Agata Kowalska

  Agata Kowalska

  Radca prawny, partner Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy
  Specjalizuje się w polskich i międzynarodowych transakcjach M&A, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE i prawie spółek. Zajmuje się także ochroną praw własności intelektualnej oraz rynkiem e-commerce. Zawodowo projektuje i wdraża rozwiązania prawne, podatkowe i biznesowe dla swoich Klientów. Zdobyła doświadczenie w transakcjach dotyczących podmiotów z różnych branż, głównie nowych technologii (fintech, biotech, gaming). Zarządza projektami na rynkach polskim i międzynarodowym (Europa, Azja, Ameryka Północna). Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi i start-up’ami, uczestniczy w przeprowadzaniu prawnych due diligence podmiotów, doradza przy wprowadzaniu spółek na New Connect. Prowadzi szkolenia dla studentów i przedsiębiorców. Jest ekspertem legislacyjnym Izby Gospodarki Elektronicznej. Ukończyła kurs mediatora w sprawach cywilnych zorganizowany przez Konfederację Pracodawców LEWIATAN. Działa w ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy on Tour. Zasiada w radach nadzorczych Salesmanago i Summa Linguae Technologies. Była arbitrem w Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych przy PZPN oraz Wiceprezesem Zarządu i Przewodniczącą RN Lechii Gdańsk S.A. Szkoli studentów prawa wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa. Jest mentorką wiodącą w Women in Law Foundation dla młodych prawniczek. Aktywnie angażuje się w działalność Stowarzyszenia „Piękne Anioły”, którego jest wiceprezeską. Udziela też bezpłatnej pomocy prawnej innym organizacjom.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Online

695 zł netto do 5 października

Zarejestruj się