Online
Warsztaty
9 maja 2023
9 maja 2023
Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – studium przypadku
Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – studium przypadku

995 zł netto do 9 maja

Cel

Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) to jedna z form alternatywnych funduszy inwestycyjnych, podlegająca nadzorowi KNF. Wprowadzono ją w 2016 roku nowelizacją ustawy o funduszach inwestycyjnych. 

W trakcie warsztatów Alternatywne Spółki Inwestycyjne (ASI) – studium przypadku, uczestnicy poznają podstawy funkcjonowania ASI, a także praktyczne aspekty prowadzenia działalności inwestycyjnej w oparciu o Alternatywną Spółkę Inwestycyjną. 

Słuchacze nabędą wiedzę w zakresie zakładania i rejestracji ASI, kosztów funkcjonowania, odpowiedzialności czy sposobów pozyskania kapitału. Pozwoli im to podjąć świadomą decyzję w kwestii wyboru formy działalności inwestycyjnej.


Do kogo kierujemy warsztat?

 • do inwestorów szukających optymalnej formy prowadzenia działalności inwestycyjnej;
 • do członków zarządu, rady nadzorczej i managerów spółek inwestycyjnych;
 • do pracowników obsługujących ASI;
 • do osób odpowiedzialnych za politykę inwestycyjną firm.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

 • zasady doboru optymalnej struktury działalności ASI, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego ustawodawstwa (w tym w zakresie wspierania innowacyjności);
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej zarządzającego;
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi;
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności;
 • compliance w ASI (instytucje finansowe jako instytucje obowiązane na podstawie np. ustawy AML, dokumentacja FATCA/CRS etc);
 • benefity podatkowe.


Program

Wtorek, 9 maja

09:25

Rozpoczęcie warsztatów

Online, ,
09:30

I. Alternatywna spółka inwestycyjna – podstawowe informacje

 • Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna , Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Wprowadzenie

▪ rys historyczny (ASI a fundusze inwestycyjne)

▪ obowiązujące podstawy prawne regulacji dotyczącej alternatywnych spółek inwestycyjnych 

Online, ,
10:10

II. Czym jest alternatywna spółka inwestycyjna (ASI)?

 • Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna , Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Kryteria definiujące działalność ASI. 
 • Jakie podmioty wyłączone są spod regulacji ASI?
 • W jakiej formie możliwe jest prowadzenie ASI? 
Online, ,
10:50

Przerwa

Online, ,
11:10

III. Wybór optymalnej struktury ASI oraz Zarządzającego ASI. (AK)

 • Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna , Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Wewnętrznie zarządzający ASI
 • Zewnętrznie zarządzający ASI
 • Wybór optymalnej formy prawnej
 • Procedura założenia i rejestracji ASI i ZASI
 • Jak dostosować umowę/statut spółki do wymogów ASI?


Online, ,
11:50

IV. Zarządzanie ASI w praktyce

 • Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna , Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Relacje pomiędzy ZASI a ASI (umowa o zarządzanie)
 • Decyzje inwestycyjne – procedura
 • Ład korporacyjny w ASI i ZASI
 • System kontroli wewnętrznej ASI
 • Nadzór nad działalnością ASI i ZASI
 • Koszty funkcjonowania ASI/ZASI
 • Odpowiedzialność członków organów ASI/ZASI za działalność inwestycyjną
Online, ,
12:30

V. Finansowanie ASI

 • Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna , Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Emisje prywatne i publiczne
 • Umowy z inwestorami
 • Instrumenty dłużne
Online, ,
13:10

Przerwa

Online, ,
13:40

VI. Działalność inwestycyjna ASI

 • Agata Kowalska, Partnerka zarządzająca i radczyni prawna , Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Wojciech Chabasiewicz, Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Umowy inwestycyjne
 • Inne niż kapitałowe formy inwestowania
 • Wyjścia z inwestycji
Online, ,
14:20

VII. Compliance w ZASI/ASI

 • Antoni Liśkiewicz, Partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A
 • ASI jako instytucja obowiązana na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

▪ dokumentacja FATCA/CRS 

▪ obowiązki informacyjne, publikacyjne oraz sprawozdawcze ZASI

Online, ,
15:00

VIII. Korzyści podatkowe struktury ASI

 • Jakub Pacan, Doradca podatkowy, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Opodatkowanie ASI i inwestora

▪ wyjście z inwestycji

▪ czynności zarządcze a VAT 

Online, ,
15:40

Zakończenie warsztatów

Online, ,

Prelegenci

 • Wojciech Chabasiewicz

  Wojciech Chabasiewicz

  Radca prawny, partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Agata Kowalska

  Agata Kowalska

  Partnerka zarządzająca i radczyni prawna , Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.
 • Antoni Liśkiewicz

  Antoni Liśkiewicz

  Partner, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A
 • Jakub Pacan

  Jakub Pacan

  Doradca podatkowy, Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Online

995 zł netto do 9 maja

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny