ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna

ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna

ASI - Alternatywna Spółka Inwestycyjna
 / 23 listopada 2017 / Warszawa

Cel

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie Warsztatem ASI- Alternatywna Spółka Inwestycyjna. Z uwagi na brak wolnych miejsc, rejestracja on-line została zakończona. Niebawem poinformujemy Państwa o nowym terminie, Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Rafałem Przyborkiem: r.przyborek@pb.pl, 22 333 97 77.


W dniu 4 czerwca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja jest wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, jest wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.


Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.


Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

  • zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego i będącego na etapie prac legislacyjnych ustawodawstwa w zakresie wspierania innowacyjności
  • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej zarządzającego
  • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
  • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności odpowiadającej działalności zastrzeżonej dla ASI

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader


Wszyscy inwestorzy pod lupą KNF

Pb.pl 2017-05-14

Zbliża się termin rejestracji firm inwestycyjnych do rejestru nadzorcy, ale zgłoszeń brak. Kary za niedopełnienie obowiązku są drakońskie.
Jedna — tyle spółek, według rejestru KNF, dotychczas dopełniło ustawowego obowiązku, którego termin upływa 4 czerwca. Chodzi o podmioty prowadzące działalność inwestycyjną, np. fundusze PE/VC, które muszą zarejestrować się jako tzw. alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) w KNF. To efekt wdrożenia unijnej dyrektywy ZAFI do polskiego porządku prawnego. (…)

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44


Warszawa

Patron Medialny