Ceny transferowe 2016 w świetle nowych regulacji prawnych

Ceny transferowe 2016 w świetle nowych regulacji prawnych

Cel

Dajemy Państwu kompendium wiedzy na temat konsekwencji wprowadzenia raportów BEPS i zmian w polskim prawie podatkowym

Puls Biznesu i Deloitte Polska mają przyjemność zaprosić Państwa na niezwykłą konferencję. Niezwykłą, bo bardzo aktualną. W pierwszej dekadzie października poznamy już finalne raporty BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Ich celem jest uszczelnienie systemu podatkowego i zapobieżenie transferom zysków. To flagowy projekt OECD.

Równolegle, by dostosować polskie prawo do wymogów międzynarodowych, u nas prowadzone są prace nad projektem zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zakłada on m.in.:

  • trzystopniową dokumentację transakcji z podmiotami powiązanymi tj. dokumentacje na poziomie lokalnym (tzw. „Local File”), dokumentację grupową (tzw. „Master File) oraz raportowanie wg. krajów (tzw. „Country-By-Country Reporting”).
  • konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi, ale umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów, umów spółki niebędącej osobą prawną, umów wspólnego przedsięwzięcia lub umów o podobnym charakterze,
  • obowiązek prowadzenia konkretnej dokumentacji w zależności od wielkości spółki.

Nowela ma wchodzić stopniowo aż do początku 2017 r. Proponowane zmiany uwzględniają plan działań przewidziany w Raporcie OECD nt. przeciwdziałania BEPS. Dlatego podczas konferencji powiemy o konsekwencjach wprowadzenia nowych przepisów dla przedsiębiorstw, podobnie jak o:

  • wpływie BEPS na rozwój kontroli cen transferowych
  • oczekiwanych zmianach w działaniu polskich organów
  • kompetencjach urzędów skarbowych, najczęściej kontrolowanych transakcjach i grupach podmiotów
  • odpowiedzialności karno-skarbowej
  • metodach obrony

Powyższe zagadnienia przedstawią Państwu najlepsi z najlepszych - Iwona Georgijew, partner, wiceprezes zarządu Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., oraz partnerzy i managerowie z Zespołu Cen transferowych Deloitte. Iwona Georgijew, jest reprezentantem firmy doradczej Deloitte we Wspólnym Forum Cen Transferowych Unii Europejskiej (EU JTPF) - grupy eksperckiej doradzającej Komisji Europejskiej w zakresie stosowania cen transferowych w Unii Europejskiej. W prowadzeniu warsztatów wspierać Panią Prezes będzie jej zespół, który w tym roku otrzymał prestiżową nagrodę Międzynarodowego Przeglądu Podatkowego (International Tax Review) za doradztwo w obszarze cen transferowych – Transfer Pricing Firm of the Year 2014 w Polsce i Europie Środkowej.

Gościem specjalnym będzie Monika Laskowska, zastępca dyrektora w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, która wytłumaczy m.in. czemu służyć mają wprowadzone zmiany i jak powinni się na nie przygotować przedsiębiorcy.

Tej konferencji nie może pominąć żadna firma działająca w międzynarodowej grupie.

W szczególności zapraszamy:
• Prezesów i Członków Zarządu ds. Finansowych
• Dyrektorów Finansowych
• Dyrektorów Ekonomicznych i Działu Treasury
• Dyrektorów Rachunkowości i Podatków
• Dyrektorów ds. Controlingu
• Głównych Księgowych
• Kontrolerów Finansowych
• Managerów ds. Finansów, Podatków, Controlingu


W razie pytań proszę o kontakt:
Beata Tomaszkiewicz
Project Manager – dziennikarz
T +48 22 333 9751
F +48 22 333 9998
b.tomaszkiewicz@pb.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace - Sala Ludwikowska Al. Jerozolimskie 45


Warszawa

Organizator

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny