Ceny transferowe

Cel

Szanowni Państwo,

w 2018 roku większość podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi po raz pierwszy przygotowuje dokumentację cen transferowych w wersji rozszerzonej, po obszernej nowelizacji przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Nowe obowiązki dokumentacyjne budzą wiele pytań i wątpliwości, ale z drugiej strony, powodują też, że zagadnienia podatkowe związane z transakcjami dokonywanymi w ramach grup kapitałowych są przedmiotem coraz szerszej analizy, warto bowiem pamiętać, że ceny transferowe to nie tylko dokumentacja.

Mając na uwadze powyższe, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w warsztatach poświęconych praktycznym zagadnieniom związanym z cenami transferowymi, które będą w całości prowadzone przez doradców z Zespołu Cen Transferowych PwC.

Podczas warsztatów omówione zostaną praktyczne zagadnienia związane z dokumentacją podatkową, w szczególności, pytania i wątpliwości, które najczęściej nurtują podatników sporządzających dokumentację czy też analizy danych porównawczych.

Wzrost zainteresowania organów podatkowych transakcjami w ramach grup kapitałowych powoduje, że warto rozważyć też inne praktyczne kwestie, w tym, jak przygotować się też do kontroli w zakresie cen transferowych oraz możliwość zawarcia z Ministerstwem Finansów uprzedniego porozumienia cenowego (APA). Zagadnienia te zostaną poruszone w trakcie warsztatów, a następnie, na zakończenie, będą przedmiotem dyskusji z przedstawicielem Ministerstwa Finansów.

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa