CFA Investment Summit

CFA Investment Summit

Cel

Z powodu braku miejsc rejestracja została zamknięta.

Członków CFA Society Poland oraz osoby, które otrzymały zaproszenia w formie papierowej prosimy o kontakt bezpośredni z Moniką Grabek, tel. 668 870 211, e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org

Puls Biznesu oraz CFA Society Poland, organizacja zrzeszająca profesjonalistów finansowych, zapraszają Państwa na wyjątkowe wydarzenie - konferencję CFA Investment Summit.

Tegoroczna konferencja poświęcona jest następującym zagadnieniom:

  • Czy to już koniec współzależności między rozwiniętymi i rozwijającymi się rynkami akcji?
  • Dokąd zmierza rynek finansowy?
  • W poszukiwaniu wzrostu, gdzie szukać zysków?
  • Polska, kiedy przestaniemy być traktowani jak rynek wschodzący?

Tematyka konferencji jest przejawem społecznej odpowiedzialności i woli angażowania się CFA Society Poland w działania zmierzające do usprawnienia funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego w Polsce. Będzie to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla członków CFA Society Poland i czytelników Pulsu Biznesu, ale także dla całego środowiska finansowego.

Polski rynek kapitałowy coraz bardziej uczestniczy w procesie globalizacji świata finansów, a portfele polskich klientów w coraz większym stopniu dywersyfikowane są o inwestycje zagraniczne. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu oraz biorąc pod uwagę fakt, że to rynki wschodzące w coraz większym stopniu odpowiadają za rozwój światowej gospodarki, tegoroczną edycję konferencji poświęcimy rynkom wschodzącym, zastanowimy się kiedy Polska przestanie nim być. Podyskutujemy dokąd zmierza rynek finansowy.

Goście naszej konferencji, wybitni ekonomiści i szefowie instytucji finansowych, jak i przedstawiciele największych firm inwestycyjnych w Polsce odniosą się do sytuacji rynków wschodzących, wskażą kierunki rozwoju dla rynków finansowych, a także omówią pomysły inwestycyjne, które będą odpowiedzią na pytanie, gdzie szukać wzrostu.

Konferencja co roku gromadzi prawie 250 profesjonalistów zaangażowanych w rozwijanie polskiego rynku kapitałowego i jest to doroczne spotkanie branży. Dołącz do nas.

Szczególnie zapraszamy:
• członków CFA Society Poland;
• przedstawicieli instytucji finansowych: TFI, banków, domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, multiagencji i wiodących firm doradztwa finansowego;
• prezesów i członków zarządów, zarządzających portfelami i aktywami, dyrektorów departamentów ryzyka inwestycyjnego oraz analityków finansowych;
• inwestorów indywidualnych mających znaczny wpływ na krajowy rynek kapitałowy;

Całodniową konferencję zakończy wieczorny koktajl, będący znakomitą okazją do nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Wszelkie pytania dotyczące meritum lub propozycje dotyczące współpracy poprosimy przesyłać na adres: k.dziedzic@pb.pl lub monika.grabek@poland.cfasociety.org

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z poprzedniej edycji konferencji "Inwestowanie na rynkach wschodzących w okresie niskich stóp procentowych".


CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Na świecie tytuł posiada ponad 120 tys. specjalistów, w Polsce ponad 400 osób, a dalsze 1500 jest w trakcie procesu egzaminacyjnego.


PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych powołane zostało do życia w połowie 1997 r. przez PKO Bank Polski i szwajcarską grupę finansową Credit Suisse. Jednostki funduszu inwestycyjnego PKO TFI pojawiły się w sprzedaży po raz pierwszy 9 października 1997 roku.

Dziś PKO TFI zarządza środkami powierzonymi przez blisko pół miliona Klientów. Obecnie Towarzystwo oferuje ponad 40 różnorodnych typów funduszy i programów inwestycyjnych, dostępnych w szerokiej sieci dystrybucji w całej Polsce. PKO TFI zajmuje czołowe miejsce pod względem wartości zarządzanych aktywów na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych.
PKO TFI SA jest nowoczesną organizacją zorientowaną na potrzeby Klientów, która nieustannie rozwija swoją ofertę produktów inwestycyjnych dostosowanych do oczekiwań inwestorów i trendów rynkowych.


Fitch Ratings jest wiodącą agencją zajmującą się nadawaniem ratingów kredytowych, przygotowującą komentarze rynkowe i raporty. Ratingi stanowią niezależną opinię odnoszącą się do przyszłości. Fitch Ratings to globalne spojrzenie oraz doświadczenie i wiedza mocno ugruntowane na lokalnych rynkach.
Fitch Ratings jest liderem w zakresie ratingów Instytucji Finansowych w EMEA oraz ratingów przedsiębiorstw i jednostek samorządowych w Polsce.
Fitch Group jest światowym liderem w dziedzinie usług finansowych, prowadzi działalność w ponad 30 krajach. Większościowym udziałowcem w Fitch Group jest Hearst.
www.fitchratings.com


Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i drugim największym operatorem kolejowym w UE. Świadczy usługi przewozowe w 9 krajach Unii Europejskiej. Po przejęciu czeskiego AWT, PKP CARGO może zaoferować swoim klientom obsługę korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Dzięki współpracy z chińskimi partnerami, PKP CARGO jest logistycznym partnerem Nowego Jedwabnego Szlaku. Grupa PKP CARGO to zintegrowany operator logistyczny o europejskim zasięgu, oferującym m.in. usługi spedycji, transportu intermodalnego oraz dostęp do własnej sieci terminali. W 2014 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 4,3 mld zł przychodów, przewożąc 111 mln ton ładunków. PKP CARGO jest pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdach papierów wartościowych.


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa


Warszawa

Partner Strategiczny

Organizator

Partner Główny

Patron Honorowy

Patron instytucjonalny

Patron Medialny

Partner technologiczny