Creative Leadership

Creative Leadership

9 lipca 2018 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

1256 zł 1795 zł netto 30% TANIEJ do 28 czerwca

PROMOCJA! Ustrzel 30% rabatu na to wydarzenie do 28 czerwca!

Creative Leadership
 / 9 lipca 2018 / Warszawa  / 1256 zł 1795 zł netto Zarejestruj się

Cel

Kreatywność jest motorem, które napędza rozwój – a Ty jako Lider masz za zadanie prowadzić zespół tak aby nigdy nie zabrakło mu paliwa i energii do tworzenia nowych rozwiązań.

„Czy jesteś CEO czy team liderem – Twoja praca to inspirowanie zespołu do obierania nowego kierunku”
Tim Brown, CEO, IDEO


Jednym ze współczesnych wyzwań biznesu jest praca w nieustannej zmianie, niepewności i złożoności (znana koncepcja WUCA world). Wymaga to od zespołów większej kreatywności w odpowiadaniu na zmianę, uważnego dostrzegania potencjału, szukania nowych biznesowo obszarów.

Kreatywne Przywództwo (Creative Leadership) to nowoczesny sposób zarządzania zespołami poprzez budowanie przestrzeni i warunków do uwolnienia i akceleracji kreatywnego potencjału zespołu. Przywództwo do kreatywności to umiejętności liderskie budowania kreatywnej kultury zespołu, zarządzanie przez współdzielone wartości (shared guiding principles), współtworzenie rozwiązań zespołem, otwartość na szybkie tworzenie prototypów, eksperymentowanie, ryzyko.

Warsztaty kierujemy do:

 • Liderów, którzy prowadzą zespoły (stałe lub projektowe): team leaderzy, project managerowie, managerowie, dyrektorzy,
 • Facylitator procesów: design thinking, innowacji

Gdzie możesz zastosować zdobyte umiejętności?

 • W tworzeniu innowacyjnej kultury twojego zespołu
 • W fazie budowania zespołu przy projektach nastawionych na tworzenie innowacji
 • W procesach design thinking
 • Wzmacniania Creative Confidence ludzi i zespołów
Z czym zakończysz?
 • zapewniam Cię, że popatrzysz na siebie z uśmiechem i energią
 • skończysz z mapą swoich mocnych stron jako Lidera Kreatywnego Zespołu, określisz Twoją wizję rozwoju kreatywnego zespołu
 • doświadczysz na czym polega zarządzanie przez wartości
 • zakończysz z zestawem inspirujących rytuałów do wdrożenia
 • nauczysz się prowadzić mini warsztaty z zespołem, które mają na celu wypracowanie wspólnych wartości

Warsztat opracowany jest na podstawie koncepcji zarządzania Leading for Creativity opracowanego przez IDEO. Będziemy pracować innowacyjną metodą LEGO®SERIOUS PLAY®, która pozwala dojść do głębszych insightów, tworzenie kreatywnych rozwiązań dzięki pobudzeniu wyobraźni rąk i myślenia przestrzennego. Metoda stworzona przez LEGO Group do uwalniania innowacyjnych pomysłów na złożone, niejednoznaczne wyzwania.

Spotkajmy się podczas warsztatów Creative Leadership - budowanie przestrzeni do tworzenia innowacji w zespole już 9 lipca w Warszawie.

Program

Poniedziałek, 9 lipca

08:15

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

12.30 Przerwa na lunch

14.30 Przerwa na kawę

16.00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Warszawa, Al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia Palace
08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Warszawa, Al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia Palace
09:00

1. Leading with Inspiring Vision (Inspirująca Wizja)

 • Lider jest przewodnikiem wskazującym kierunek w jakim idzie cały zespół, powinien on mieć jasną wizję celu i z całym entuzjazmem zarażać nią zespół
 • Jak tworzyć Inspirującą Wizję? Jakie są jej cech?
 • Pracować tu będziemy na koncepcji Simona Sinka „Start with why”

2. Kreatywne Zespoły – potrzeby i warunki rozwoju

 • Poznasz charakterystykę umiejętności efektywnych kreatywnych zespołów na przykładach podejść IDEO, oraz koncepcji Google, odniesiesz się do specyfiki twojego zespołu, określić kierunek rozwoju

3. Leading Trough Culture: (Prowadzenie przez Kulturę Zespołu)

 • Oprócz szerokiego pojęcia kultury organizacji, na którą nie masz wielkiego wpływu - masz jeszcze swój mikroświat: swój zespół, na którego kulturę masz ogromny wpływ jako lider. Jako lider masz wpływ na kreowanie warunków, które pomogą rozkwitnąć kulturze innowacji: poprzez stworzenie wspólnych wartości i przełożeniu ich na zachowania w zespole. W ten sposób będziesz tworzył kulturę zespołu sprzyjającą rozwojowi jego potencjału
 • Podczas warsztatu nauczysz się jak definiować współdzielone wartości, poznasz mapę wartości przewodzących kreatywnym zespołom, jak przekładać je na zachowania i jak korzystać z nich w codziennej pracy.
 • Poznasz zachowania sprzyjające i osłabiające kreatywność zespołów (Creativiy Blocks)
 • Poznasz Przekonania i Zachowania sprawdzone w kulturach organizacji takich jak IDEO (światowej klasy amerykańskie biuro projektowe, twórcy Design Thinking), Google i innych organizacji
 • W odniesieniu do powyższych, zderzysz sytuację swojego zespołu: zdefiniujesz potencjał swojego zespołu: zdefiniujesz jego mocne strony oraz strony do pracy

4. Designing Rituals for Creativity: (projektowanie Rytuałów dla Kreatywności)

 • Zaprojektujesz prototypy Rytuałów (zachowań, akcji, wydarzeń) wspierających kreatywność Twojego zespołu
 • Zainspirujesz się pomysłami firm z obszaru Creative Business

5. Mapa Mojego Potencjału

 • Uświadomienie swoich mocnych stron w zarządzaniu w podejściu „Leading for creativity” – prowadzona/y przez doświadczonego coacha dokonasz autorefleksji i poszerzysz świadomość swoich mocnych stron jako lidera nastawionego na innowacje oraz określisz swój kierunek rozwoju
 • będziemy pracować nad obszarami:

- akceptacja (vs krytyka i ocena), pozwolenie na błąd (vs perfekcjonizm), ryzyko i eksperymentowanie (vs kontrola), kreatywność, współtworzenie (vs zarządzanie)

Warszawa, Al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia Palace
16:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Warszawa, Al. Jerozolimskie 45, Hotel Polonia Palace

Prelegenci

 • Magda Dobrowolska-Sagan

  Magda Dobrowolska-Sagan

  Service & Strategy Designer, LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator, Coach

  Właścicielka firmy konsultingowo-projektowej ANLOKO, której manifestem jest budowanie wartości w biznesie poprzez odblokowywanie kreatywnego potencjału zespołów. Zajmuje się projektowaniem usług i doświadczeń klienta, wspieraniem zmiany kultury organizacji na zwinną i zorientowaną na klienta, oraz strategią marek Pracuje otwierającymi metodami warsztatowi: Service Design Thinking, jest certyfikowanym facylitatorem metody LEGO® SERIOUS PLAY®, coachingu w podejściu Transformational Presence Coaching. Hołduje idei koncentracji na empatycznym zrozumieniu użytkownika, ko-kreacji rozwiązań w różnorodnych zespołach, zwinności i szybkiemu tworzeniu rozwiązań. W wolnym czasie rozstrząsa scenariusze przyszłości ogarniętej przez sztuczną inteligencję, silver tsunami i ekonomię współdzielenia. Jest niepoprawnym „ongoinglearner” Prowadziła projekty dla: Eurobank, Ford, Getinbank, PARP, PwC, IKEA, FORD, Terumo, SymPhar, EuroCash, Multimedia, Absolwentka kursów IDEO, studiów Projektowanie Usług/School of Form, Szkoły Trenerów Biznesu TROP, Szkoły Coachów TROP, kursu Transformational Presence Coaching Autorka koncepcji i programu merytorycznego studiów podyplomowych Kreatywne Przywództwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. www.kreatywneprzywodztwo.edu.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Miejsce

Hotel Polonia Palace

Al. Jerozolimskie 45
Warszawa

1256 zł 1795 zł netto 30% TANIEJ do 28 czerwca

Zarejestruj się