Dobry sposób na złe długi

Cel

Zatory płatnicze - skutki makroekonomiczne oraz sposoby ich zwalczania


Zatory płatnicze stanowią poważną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. W wyniku licznych pionowych i poziomych gospodarczych powiązań przedsiębiorstw, rozluźnienie dyscypliny płatniczej w jednej branży ma swoje przełożenie na inne sektory gospodarki, powodując „efekt domina”. Przedsiębiorstwo, które nie otrzymuje w terminie należnych płatności, narażone jest na ryzyko nieterminowego regulowania swoich własnych zobowiązań. Podobna praktyka pogarsza kondycję finansową podmiotów gospodarczych, wywołując niepożądane skutki makroekonomiczne, np.: pogorszenie sytuacji na rynku pracy, obniżenie dynamiki inwestycji.

Istnieją jednak narzędzia służące zwalczaniu zatorów płatniczych. Jednym z nich jest ulga na złe długi, dzięki której przedsiębiorstwa mogą dokonać odpowiedniej korekty należnego podatku VAT. Odzyskanie podatku VAT naliczanego od nieuregulowanych zobowiązań poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. Co więcej, poznanie skali problemu zatorów płatniczych w rodzimej gospodarce oraz sposobów jego rozwiązywania, daje możliwość opracowania odpowiedniej strategii zarządzania finansami firmy.

Każde z narzędzi finansowych wiąże się ze specyficznymi skutkami, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu danego scenariusza. Właściwa implementacja rozwiązań dostosowanych do sytuacji przedsiębiorstwa, pozwoli uniknąć błędów formalnych i istotnie wesprze realizację obranej strategii.


Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

- Prezesi
- Członkowie Zarządu
- Właściciele firm
- Dyrektorzy ds. Finansów
- Dyrektorzy ds. Ekonomicznych
- Kontrolerzy Finansowi
- Treasurer

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w śniadaniu tematycznym „Dobry sposób na złe długi. Zatory płatnicze – skutki makroekonomiczne oraz sposoby ich zwalczania'', w trakcie którego doświadczeni eksperci z Banku Crédit Agricole oraz firmy doradczej Deloitte podzielą się z Państwem cenną i praktyczną wiedzą.


Szczegółowe informacje:
Monika Lis
tel. 22 333 97 26

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Mercure Lublin Centrum, Aleje Racławickie 12


Lublin

Organizator

Patron Merytoryczny