Dobry sposób na złe długi

Cel

Zatory płatnicze - skutki makroekonomiczne oraz sposoby ich zwalczania

Zatory płatnicze stanowią poważną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej. W wyniku licznych pionowych i poziomych gospodarczych powiązań przedsiębiorstw, rozluźnienie dyscypliny płatniczej w jednej branży ma swoje przełożenie na inne sektory gospodarki, powodując „efekt domina”. Przedsiębiorstwo, które nie otrzymuje w terminie należnych płatności, narażone jest na ryzyko nieterminowego regulowania swoich własnych zobowiązań. Podobna praktyka pogarsza kondycję finansową podmiotów gospodarczych, wywołując niepożądane skutki makroekonomiczne, np.: pogorszenie sytuacji na rynku pracy, obniżenie dynamiki inwestycji.

Istnieją jednak narzędzia służące zwalczaniu zatorów płatniczych. Jednym z nich jest ulga na złe długi, dzięki której przedsiębiorstwa mogą dokonać odpowiedniej korekty należnego podatku VAT i CIT. Odzyskanie zarówno podatku VAT, jak i CIT naliczanego od nieuregulowanych zobowiązań poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. Co więcej, poznanie skali problemu zatorów płatniczych w rodzimej gospodarce oraz sposobów jego rozwiązywania, daje możliwość opracowania odpowiedniej strategii zarządzania finansami firmy.

Każde z narzędzi finansowych wiąże się ze specyficznymi skutkami, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu danego scenariusza. Właściwa implementacja rozwiązań dostosowanych do sytuacji przedsiębiorstwa, pozwoli uniknąć błędów formalnych i istotnie wesprze realizację obranej strategii.


Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

- Prezesi
- Członkowie Zarządu
- Właściciele firm
- Dyrektorzy ds. Finansów
- Dyrektorzy ds. Ekonomicznych
- Kontrolerzy Finansowi
- Treasurer

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w śniadaniu tematycznym „Dobry sposób na złe długi. Zatory płatnicze – skutki makroekonomiczne oraz sposoby ich zwalczania'', w trakcie którego doświadczeni eksperci z Banku Crédit Agricole oraz firmy doradczej Deloitte podzielą się z Państwem cenną i praktyczną wiedzą.


Szczegółowe informacje:
Monika Lis
tel. 22 333 97 26

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7


Białystok

Organizator

Partner Merytoryczny