Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III

Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III

15 ‑ 16 października 2013 / Warszawa

Dyrektywa CRD IV i Rozporządzenie CRR jako narzędzia wdrożenia porozumień Bazylei III
 / 15 ‑ 16 października 2013 / Warszawa

Cel


Dlaczego warto wziąć udział:


W odpowiedzi na skutki kryzysu finansowego, powstało trzecie już porozumienie bazylejskie – Bazylea III, które zakłada wprowadzenie szeregu regulacji kapitałowych wobec instytucji finansowych, w celu zwiększenia ich stabilności i wypłacalności.
Od stycznia 2014 zacznie obowiązywać część przepisów przyjętego przez Parlament Europejski pakietu legislacyjnego, znanego jako CRD IV/CRR, który wdraża postanowienia Bazylei III i obejmuje zasady ostrożnościowe dla banków i firm inwestycyjnych w Unii Europejskiej. Znamy już finalny tekst pakietu w wersji polskiej, systematycznie pojawiają się również standardy techniczne dotyczące zasad jego implementacji w krajach członkowskich.
Podczas naszych warsztatów, zaproszeni eksperci postarają się przybliżyć Państwu zakres nowych regulacji oraz udzielić praktycznych wskazówek realizacji wymogów unijnych dotyczących m.in. adekwatności kapitałowej, ustalania buforów kapitałowych i zarządzania ryzykiem płynności.

Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas warsztatów:

- Interpretacja zapisów Dyrektywy CRD IV i Rozporządzenia CRR
- Standardy techniczne EBA
- Nowe bufory kapitałowe i sposoby ich ustalania
- Ryzyko kredytowe kontrahenta
- Zarządzanie ryzykiem płynności i wskaźniki płynności
- Sekurytyzacja aktywów

Kto powinien wziąć udział w warsztatach:

Przedstawiciele Banków komercyjnych i spółdzielczych, Firm inwestycyjnych, Domów maklerskich, Kancelarii prawnych, Firm doradczych

m.in. pracownicy Departamentów: Prawnego, Adekwatności kapitałowej, Zarządzania Ryzykiem, Ryzyka Kredytowego, Ryzyka Operacyjnego, Ryzyka Finansowego, Ryzyka Rynkowego, Compliance, Audytu Wewnętrznego, Rachunkowości i Sprawozdawczości, Departamentów / Zespołów ds. Basel III


Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu!
Patrycja Kuriata – Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

Patron Medialny