Dystrybucja w obrocie krajowym i zagranicznym a prawo konkurencji

Dystrybucja w obrocie krajowym i zagranicznym a prawo konkurencji

Dystrybucja w obrocie krajowym i zagranicznym a prawo konkurencji
 / 21 ‑ 22 maja 2018 / Warszawa

Cel

Umowy dystrybucji są powszechnie stosowane. Dzięki nim przedsiębiorcy współpracujący na różnych szczeblach obrotu mogą ustalać między sobą zasady cyklicznej sprzedaży towarów wprowadzanych na rynek. W praktyce ogromna ich ilość zawiera postanowienia sprzeczne z prawem konkurencji.


Wybór optymalnej formy dystrybucji przekłada się na większą sprzedaż produktów w przedsiębiorstwie, jednakże największe problemy stwarza napisanie skutecznej umowy handlowej, zabezpieczającej interesy firmy.
Konstruowanie dobrych umów powinno wiązać się z zachowaniem równowagi między prawami i obowiązkami obydwu stron.

Jak ustrzec się ryzyka, błędów oraz negatywnych konsekwencji związanych z zawarciem umowy powiedzą znamienici eksperci z kancelarii Affre & Wspólnicy Sp.k.

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

Podczas warsztatów dowiesz się:

  • jak dokonać wyboru właściwego systemu dystrybucji
  • jakie są konsekwencje zawarcia zakazanego porozumienia
  • jakimi zasadami kieruje się UOKIK przy nakładaniu kar na przedsiębiorców
  • jaka jest czarna lista bezwzględnie zakazanych zachowań w relacjach dostawca - dystrybutor
  • jak konstruować umowę z zagranicznym kontrahentem - czy prawo konkurencji ma zastosowanie
  • co może a czego nie może dostawca, gdy ma pozycję dominującą
  • czy podział rynku jest dozwolony w umowach dystrybucyjnych
  • dystrybucja internetowa - nowe możliwości i ograniczenia prawne


Zapewniamy uczestnikom warsztatów bezpłatny parking na terenie hotelu.Partner merytoryczny

kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. k.
Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy doradzają głównie w prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej. Pomagamy przedsiębiorcom kształtować politykę dystrybucyjną, szkolimy w zakresie przeciwdziałania porozumieniom antykonku¬rencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, dbamy o zgodność umów i regulaminów z prawem konsumenckim, a także oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opłat półkowych i utrudniania dostępu do rynku. Z naszego doradztwa prawnego korzystają przedsiębiorcy m.in. z branż: FMCG, branży chemicznej i IT, spożywczej, odzieżowej, budowlanej, a także przedsiębiorcy z sektora mediów i reklamy.


Próby wpływania na ceny odsprzedaży są nielegalne

Pb.pl 2018-03.07

Ustalanie cen odsprzedaży towarów to jedno z najpoważniejszych naruszeń prawa ochrony konkurencji, niezależnie od tego, czy ustaleń dokonują konkurenci, czy dystrybutor i dostawca. Nie chodzi tu o ustalenie ceny po jakiej dystrybutor kupi towar od producenta, czy detalista od hurtownika. Zakazane jest uzgodnienie między przedsiębiorcami, po jakiej cenie będą sprzedawać czy odsprzedawać towary. Takie działania są kwalifikowane jako zmowa cenowa – nawet jeśli robią to podmioty działające na różnym szczeblu obrotu, a cena jest dystrybutorowi narzucana. (...)

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Miejsce

Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny