E-COMMERCE LEGAL (UWAGA! Nie tylko dla prawników!)

E-COMMERCE LEGAL (UWAGA! Nie tylko dla prawników!)

Cel

Ustawa o prawach konsumenta, która zgodnie z zamierzeniami polskiego ustawodawcy powinna wejść w życie najpóźniej z dniem 13 czerwca 2014 r., stanowić ma transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów do polskiego porządku prawnego. Jej celem jest doprowadzenie do ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczących umów zawieranych z udziałem konsumentów.

Przyjęcie odrębnej ustawy w celu transpozycji unijnej dyrektywy powoduje również konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie cywilnym, a nadto uchylenia ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Odpowiednie przepisy tej ostatniej ustawy zostaną przeniesione do znowelizowanego Kodeksu cywilnego i zintegrowane z przepisami dotyczącymi rękojmi i gwarancji.

Zakres zmian w przepisach wymusi na całej branży e-commerce pilne wdrożenie nie tylko nowych wewnętrznych regulacji prawnych (regulaminy, wzory umów), ale także nowych rozwiązań informatycznych i logistycznych. Niedostosowanie się do zmiany prawa skutkować zaś będzie dla przedsiębiorców pełnym katalogiem negatywnych konsekwencji, poczynając od grzywien i sankcji administracyjnych, poprzez pozwy pseudokonsumenckich organizacji, a kończąc na sporach z klientami o zwrot towaru lub odpowiedzialność za wady produktów.

Program został przygotowany przez ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej. Konferencję poprowadzą prawnicy z kancelarii Czarnik Porębski i Wspólnicy m.in. Olgierd Porębski, oraz reprezentant polskiego oddziału Trusted Shops.

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli branży e-commerce i ma na celu udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania, związane ze zmianami w zakresie prawa konsumenckiego jakie wejdą w życie w 2014 r.

Serdecznie zapraszam do udziału,

Magdalena Marczak - Project Manager


W szczególności zapraszam:

  • Prezesów i Kadrę Zarządzającą e-sklepów
  • Prawników
  • Dyrektorów, Menedżerów e-Commerce, e-Biznesu, e-Handlu, e-Usług
  • Dyrektorów, Menedżerów Sprzedaży
  • Dyrektorów, Menedżerów i Specjalistów ds. Rozwoju Biznesu i Nowych Technologii
  • Dyrektorów, Menedżerów i Specjalistów ds. Marketingu Online
  • Menedżerów i Specjalistów ds. Wsparcia Sprzedaży
  • Przedstawicieli agencji zajmujących się e-marketingiem
  • Przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania dla sektora e-Commerce

Zapraszamy do współpracy w zakresie Sponsoringu:

Anna Niewodzka
T +48 22 333 9889
K +48 600 013 301
a.niewodzka@pb.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny