Warszawa
Forum
27 ‑ 28 lutego 2014
27 ‑ 28 lutego 2014
Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45
Forum: Jak skutecznie chronić własność intelektualną
None
Wynalazki, znaki towarowe, prawa autorskie, licencje, zarządzanie marką, własność przemysłowa...

Cel

23 stycznia 2014 r, został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych.

ZMIANY DOTYCZĄ:

 • zgłoszeń, rejestracji znaków towarowych,
 • ochrony znaków towarowych w firmach (towarów i usług),
 • nowych zasad przedstawiania znaków pozycyjnych i hologramowych,
 • procesu digitalizacji wniosków składanych w Urzędzie Patentowym RP.

Projekt rozporządzenia został dostosowany do wymagań Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i jego regulaminu, a także do wytycznych orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ułatwieniem dla osób fizycznych i prawnych nie mających miejsca zamieszkania w Polsce, które będą chciały zgłosić swój patent, znak towarowy czy wzór przemysłowy w UP ma być rezygnacja z obowiązku korzystania z usług rzecznika patentowego. Obecnie korzystanie z takiego pośrednictwa jest obowiązkowe.

PODCZAS WARSZTATÓW OMÓWIMY: Proponowane przez Ministerstwo Gospodarki zmiany przepisów dotyczących patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz procedury postępowania przed Urzędem Patentowym uwzględniając wymogi międzynarodowe, wynikające z konieczności stosowania przez Polskę zapisów Aktu genewskiego Porozumienia haskiego ws. międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

W PROGRAMIE TAKŻE:

 • Patent krajowy, Patent Europejski, Patent Jednolity o zasięgu wspólnotowym – tematy omówi krajowy i europejski rzecznik patentowy ,
 • Strategie ochrony własności intelektualnej w firmie,
 • Patenty, zdolność rejestrowa znaków towarowych, znaki handlowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie, sekrety handlowe - konsekwencje ich naruszenia,
 • Czy prawo powinno zmierzać w kierunku większej liberalizacji dostępu do utworów, czy jednak chronić twórcę i jego interesy?
 • Ochrona i zarządzanie prawami własności przemysłowej,
 • Ochrona know-how w praktyce i czy jego pełna ochrona jest możliwa?
 • Obrót prawami autorskimi - jak unikać błędów?

Najdroższe światowe marki są wyceniane na miliardy dolarów a polskie nierzadko na miliardy złotych, to właśnie przez jej pryzmat klienci postrzegają dany produkt. Mimo to wciąż niewiele firm chroni swoje marki, tym samym stając się ofiarami nieuczciwych praktyk godzących nie tylko w interesy producentów podważając autorytet, prestiż i tradycję ale też konsumentów wystawiając na próbę ich lojalność oraz zaufanie.

Kto powinien wziąć udział?

 • Prezesi, Członkowie Zarządu
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Dyrektorzy działu prawnego
 • Radcy Prawni
 • Dyrektorzy ds. Własności Intelektualnej
 • Rzecznicy patentowi
 • Dyrektorzy działu marketingu
 • Marketing i Brand Managerowie

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu:

Anna Niewodzka
T +48 22 333 9889
K +48 600 013 301
[email protected]

Dział Marketingu:

Katarzyna Dziedzic
T +48 22 333 9826
[email protected]


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45


Warszawa

Patron Medialny