Fundusz inwestycyjny a ASI – którą formę działalności venture capital wybrać?

Fundusz inwestycyjny a ASI – którą formę działalności venture capital wybrać?

16 września 2019 / Warszawa

1095 zł netto od 27 marca do 5 lipca

1395 zł netto od 5 lipca do 16 września

Fundusz inwestycyjny a ASI – którą formę działalności venture capital wybrać?
 / 16 września 2019 / Warszawa  / 1095 zł netto Zarejestruj się

Cel

W 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych, która jest wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, jest wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów na rynku venture capital, czyli Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.


Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.


Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność typu VC/PE, a więc obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów i zastanawiają się, jaka forma prowadzenia tej działalności będzie dla nich optymalna.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

 • zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego ustawodawstwa (w tym w zakresie wspierania innowacyjności);
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej zarządzającego;
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością funduszy inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi;
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności;
 • instytucje finansowe jako instytucje obowiązane na podstawie ustawy AML, dokumentacja FATCA/CRS, dokumentacja w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • benefity podatkowe.

Program

Poniedziałek, 16 września

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

Ramowy plan godzinowy:

09.00-9.30 Rejestracja uczestników

09.30 Rozpoczęcie

9.30-10.45 Warsztaty

10.45-11.00 Przerwa na kawę

11.00-12.30 Warsztaty

12.30-13.30 Przerwa na lunch

13.30-16.00 Warsztaty

16.00 Zakończenie warsztatów

Warszawa, None, None
09:30

I. Fundusz inwestycyjny a alternatywna spółka inwestycyjna

 • Wprowadzenie
 • Rys historyczny
 • Obowiązujące podstawy prawne regulacji dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych
II. Fundusz inwestycyjny

 • Wprowadzenie (istota konstrukcji i podstawowe zasady działania)
 • Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi
 • Podjęcie działalności przez fundusz inwestycyjny
 • Finansowanie działalności funduszu inwestycyjnego
 • Odpowiedzialność za działania funduszu inwestycyjnego
 • Likwidacja funduszu inwestycyjnego
III. Alternatywna spółka inwestycyjna i jej działalność

 • Kryteria definiujące działalność ASI
 • Podział ASI i jej zarządzających
 • Warunki podjęcia działalności w ramach ASI
 • Przekształcenia w działalność ZASI
 • Nadzór nad działalnością ASI (ZASI)IV. Dokumentacja w funduszu inwestycyjnym/ASI – zmiany w prawie

 • Instytucje finansowe jako instytucje obowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 • Dokumentacja FATCA/CRS
 • Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowychV. Benefity podatkowe


 • Exit bez podatku, czyli zwolnienie z CIT dedykowane dla zysków kapitałowych ASI
 • Zwolnienie z VAT dla usług zarządzania ASI
 • Ulga B+R, oraz Innovation Box jako narzędzia pozwalające na poprawę efektywności rozliczeń podatkowych
Warszawa, None, None
16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • Agata Kowalska

  Agata Kowalska

  Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

  Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, obsłudze prawnej inwestycji VC/PE oraz w prawie spółek. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z ochroną praw własności intelektualnej, e-commerce oraz danych osobowych.
  Jest ekspertem legislacyjnym oraz mediatorem w Izbie Gospodarki Elektronicznej. Współpracuje z funduszami inwestycyjnymi, ASI oraz spółkami, głównie z branży nowych technologii. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa Internetu, ochrony własności intelektualnej, danych osobowych oraz umów inwestycyjnych. Publikuje artykuły eksperckie. Zasiada w radach nadzorczych spółek z branży nowych technologii (np. Salesmanago, Summa Linguae Technologies). Sprawowała funkcje Wiceprezesa Zarządu, a następnie Przewodniczącej Rady Nadzorczej Lechia Gdańsk SA. Obecnie jest arbitrem stałym przy Izbie ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN.

 • Wojciech Chabasiewicz

  Wojciech Chabasiewicz

  Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, zagadnieniach prawnych rynku kapitałowego oraz prawie spółek;
  Doradza w zakresie pozyskiwania środków na rynku kapitałowym, a w szczególności publicznych i prywatnych emisji obligacji;
  Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych;
  Uczestniczy w transakcjach fuzji i przejęć;
  Doradza przy przekształceniach oraz procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  Publikuje artykuły z zakresu prawa spółek, papierów wartościowych i rynku kapitałowego;
  Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, w szczególności z zakresu stosowania MAR (obowiązki informacyjne spółek giełdowych) oraz obligacji;
  Prowadzi bloga www.prawainwestora.pl
  Włada biegle językiem angielskim

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1095 zł netto od 27 marca do 5 lipca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny