Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę działalności venture capital wybrać?

Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę działalności venture capital wybrać?

16 września 2019 / Warszawa, Hotel Bristol

1395 zł netto do 16 września

Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę działalności venture capital wybrać?
 / 16 września 2019 / Warszawa  / 1395 zł netto Zarejestruj się

Cel

W 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych, która jest wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, jest wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów na rynku venture capital, czyli Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.


Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.


Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność typu VC/PE, a więc obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów i zastanawiają się, jaka forma prowadzenia tej działalności będzie dla nich optymalna.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

 • zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego ustawodawstwa (w tym w zakresie wspierania innowacyjności);
 • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej zarządzającego;
 • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością funduszy inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi;
 • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności;
 • instytucje finansowe jako instytucje obowiązane na podstawie ustawy AML, dokumentacja FATCA/CRS, dokumentacja w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 • benefity podatkowe.

Program

Poniedziałek, 16 września

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

Ramowy plan godzinowy:


09.00-9.30 Rejestracja uczestników


09.30 Rozpoczęcie


9.30-10.45 Warsztaty


10.45-11.00 Przerwa na kawę


11.00-12.30 Warsztaty


12.30-13.30 Przerwa na lunch


13.30-16.00 Warsztaty


16.00 Zakończenie warsztatów

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 42/44, Hotel Bristol
09:30

Warsztaty

I. Fundusz inwestycyjny a alternatywna spółka inwestycyjna


Agata Kowalska - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Wojciech Chabasiewicz - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy


 •   Wprowadzenie
 •   Rys historyczny
 •   Obowiązujące podstawy prawne regulacji dotyczącej działalności funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych


II. Fundusz inwestycyjny


Agata Kowalska - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Wojciech Chabasiewicz - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy


 •   Wprowadzenie (istota konstrukcji i podstawowe zasady działania)
 •   Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi
 •   Podjęcie działalności przez fundusz inwestycyjny
 •   Finansowanie działalności funduszu inwestycyjnego
 •   Odpowiedzialność za działania funduszu inwestycyjnego
 •   Likwidacja funduszu inwestycyjnego


III. Alternatywna spółka inwestycyjna i jej działalność


Agata Kowalska - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)

Wojciech Chabasiewicz - Radca prawny, Partner zarządzający, Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy


 •   Kryteria definiujące działalność ASI
 •   Podział ASI i jej zarządzających
 •   Warunki podjęcia działalności w ramach ASI
 •   Przekształcenia w działalność ZASI
 •   Nadzór nad działalnością ASI (ZASI)


IV. Dokumentacja w funduszu inwestycyjnym/ASI – zmiany w prawie


Antoni Liśkiewicz - Prawnik w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni


 •  Instytucje finansowe jako instytucje obowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
 •  Dokumentacja FATCA/CRS
 •  Dokumentacja w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych


V. Benefity podatkowe


Dawid Strzała - Prezes zarządu ECDP International Taxation

Tomasz Musialski - Kierownik Zespołu ds. Podatków Bezpośrednich w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k. Prawnik


 •   Exit bez podatku, czyli zwolnienie z CIT dedykowane dla zysków kapitałowych ASI
 •   Zwolnienie z VAT dla usług zarządzania ASI
 •   Ulga B+R, oraz Innovation Box jako narzędzia pozwalające na poprawę efektywności rozliczeń podatkowych
Warszawa, Krakowskie Przedmieście 42/44, Hotel Bristol
16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 42/44, Hotel Bristol

Prelegenci

 • Agata Kowalska

  Agata Kowalska

  Radca prawny, Partner zarządzający Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy (ck-legal.pl)
 • Wojciech Chabasiewicz

  Wojciech Chabasiewicz

  Radca prawny, Partner zarządzający Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy
 • Tomasz Musialski

  Tomasz Musialski

  Kierownik Zespołu ds. Podatków Bezpośrednich w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k. Prawnik
 • Dawid Strzała

  Dawid Strzała

  Prezes zarządu ECDP International Taxation
 • Antoni Liśkiewicz

  Antoni Liśkiewicz

  Prawnik w Kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Hotel Bristol

Krakowskie Przedmieście 42/44
Warszawa

1395 zł netto do 16 września

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny