Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę działalności venture capital wybrać?

Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę działalności venture capital wybrać?

16 września 2019 / Warszawa, Hotel Bristol

Fundusz inwestycyjny a ASI - którą formę działalności venture capital wybrać?
 / 16 września 2019 / Warszawa

Cel

W 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych, która jest wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, jest wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów na rynku venture capital, czyli Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.


Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF dotychczas nieregulowanej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie tej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.


Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność typu VC/PE, a więc obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów i zastanawiają się, jaka forma prowadzenia tej działalności będzie dla nich optymalna.


Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:

  • zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy obowiązującego ustawodawstwa (w tym w zakresie wspierania innowacyjności);
  • szczegóły procedury rozpoczęcia działalności funduszu inwestycyjnego oraz alternatywnej spółki inwestycyjnej i jej zarządzającego;
  • obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością funduszy inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi;
  • sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności;
  • instytucje finansowe jako instytucje obowiązane na podstawie ustawy AML, dokumentacja FATCA/CRS, dokumentacja w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
  • benefity podatkowe.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Hotel Bristol

Krakowskie Przedmieście 42/44
Warszawa

Partner Merytoryczny