Galien SUMMIT 2016

16 listopada 2016 / Warszawa, Hotel Hilton

Cel

Konferencja Galen SUMMIT 2016

To pierwsze w Polsce wydarzenie, które ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, farmacji, nowych technologii i rozwiązań telemedycznych oraz świata biznesu z Polski na temat wdrażania i kierunków rozwoju nowoczesnych rozwiązań w medycynie. Galien Summit towarzyszyć będzie finałowi Prix Galien Polska 2016 - konkursu nagradzającego innowacje w farmacji i medycynie.

Galien Summit to unikalna konferencja łącząca reprezentantów medycyny i farmacji z innowatorami i biznesem.

Jej tematyka koncentrować się będzie na najbardziej aktualnych i ważnych tematach w polskiej ochronie zdrowia - na zagadnieniach związanych m.in. z innowacyjnymi rozwiązaniami w medycynie: innowacyjnych terapiach lekowych, innowacyjnych formach poza lekowych, nowych formach współpracy lekarza z pacjentem, technologiach diagnostycznych, a także innowacjach w procesie kształcenia. Specjalna sesja poświęcona będzie rozwojowi innowacyjnych startapów oraz kontaktom ich przedstawicieli z potencjalnymi inwestorami.

Wśród uczestników i prelegentów wydarzenia będzie grono profesorów, przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego, eksperci w dziedzinie badań klinicznych i oceny technologii medycznych, a także przedstawiciele ośrodków badawczych,innowatorzy, reprezentanci startupów, oraz przedsiębiorcy i inwestorzy.

Do udziału w konferencji Galien Summit 2016:

- Lekarzy
- Członków Fundacji i Stowarzyszeń Medycznych
- Przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego
- Przedsiębiorców
- Inwestorów
- Przedstawicieli administracji publicznej
- Studentów

Główne cele konferencji:

1. Łączenie biznesu z nauką
2. Promocja polskich innowacji i innowatorów
3. Wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu
4. Promocja pracy w Polsce po zakończeniu studiów medycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych i informatycznych

Organizatorzy:

Pharma Concept
ul.Nowogrodzka 42,
00-695 Warszawa
www.pharmaconcept.pl
www.icpgroup.plPuls Medycyny
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
ul. Kijowska 1
03-738 Warszawa
www.pulsmedycyny.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Hilton


Warszawa

Partner Strategiczny

Organizator

Partner