GAZ ŁUPKOWY. ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE

GAZ ŁUPKOWY. ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE

16 ‑ 17 czerwca 2011 / Warszawa, Hotel Le Meridien Bristol

GAZ ŁUPKOWY. ASPEKTY PRAWNE I ADMINISTRACYJNE
 / 16 ‑ 17 czerwca 2011 / Warszawa

Cel

W programie m.in.

 • Kluczowe elementy realizacji inwestycji – wymagania formalne, aspekty techniczne i prawne
 • Wpływ nowelizacji ustawy Prawo Górnicze i Geologiczne na rozwój rynku
 • Przeniesienie koncesji i użytkowania górniczego w praktyce
 • Kluczowe zagadnienia planowane i postulowane w przypadku procesu inwestycyjno-budowlanego przy realizacji przedsięwzięć z zakresu energetyki surowcowej
 • Sprawdzone praktyki zatrudniania na rozwijającym się rynku gazu niekonwencjonalnego w Polsce

Dlaczego warto wziąć udział:

Choć na szczegółowe informacje na temat zasobności polskich złóż gazu łupkowego trzeba będzie jeszcze poczekać, to wiele firm z optymizmem rozpoczyna inwestycje w Polsce. Jak do tej pory wydano ok. 70 koncesji a wiele firm rozważa zaangażowanie środków. Dzięki udziałowi w sympozjum dowiedzą się Państwo, jak sprawnie przeprowadzić inwestycję związaną z uzyskaniem koncesji i wydobyciem gazu łupkowego. W trakcie dwudniowego wydarzenia, nasi eksperci, przedstawią Państwu kluczowe zagadnienia:

 • Najnowsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo Górnicze i Geologiczne oraz skutki jej przyjęcia dla branży
 • Wymogi formalne związane z uzyskaniem i przeniesieniem koncesji oraz użytkowania górniczego
 • Kluczowe elementy realizacji inwestycji – źródła informacji geologicznej, wymogi związane z procesem budowlanym, negocjacjami z właścicielami terenów pod działalność poszukiwawczą i wydobywczą
 • Kwestie środowiskowe poszukiwań i wydobycia gazu
 • Aspekty techniczne związane z produkcją gazu w fazie testowej
 • Dostępu do wykwalifikowanej kadry

Kto powinien wziąć udział:

Przedstawiciele przedsiębiorstw z branży gazowniczej i energetycznej:

Spółek gazowniczych
Firm posiadających koncesję na wydobycie gazu łupkowego w Polsce
Firm ubiegających się o koncesję
Firm energetycznych inwestujących w budowę elektrowni gazowych
Firm inżynieryjnych, badawczych
Rafinerii
Firm doradczych świadczących usługi na rzecz branży gazowniczej
Kancelarii specjalizujących się w obsłudze sektora gazowniczego

Przedstawiciele departamentów:
Strategii i Rozwoju
Inwestycji
Technicznych
Infrastruktury
Geologii
Poszukiwania i eksploatacji złóż
Wierceń i eksploatacji
Poszukiwania gazu

Inżynierowie
Dystrybutorzy, dostawcy, importerzy gazu
Przemysłowi odbiorcy gazu ziemnego

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Zapraszam do udziału w Sympozjum
Joanna Jamka - Conference Director

Szczegółowe informacje:
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 87
fax +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Le Meridien Bristol


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny