Nowelizacja prawa pracy '23 – rewolucja czy reforma

W 2023 r. czekają na nas duże zmiany w prawie pracy. Większość zmian wciąż pozostaje w fazie projektów, ale już teraz warto przyjrzeć się im bliżej, zastanawiając się, czy będą mieć dla pracodawców rewolucyjny charakter.

Istotne zmiany w zakresie pracy zdalnej

Uregulowanie w Kodeksie pracy i zastąpienie nią telepracy jest jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian w prawie pracy. Nowelizacja w tym zakresie czeka już tylko na podpis Prezydenta. Celem zmian jest m.in. upowszechnienie wykonywania pracy poza biurem i uelastycznienie rozwiązań względem dość formalistycznej telepracy. Elastyczność nie oznacza jednak pełnej swobody. Ustawa bowiem wprowadza minimalną treść i zakres przedmiotowy regulaminu/porozumienia oraz nakłada na pracodawców minimalne wymogi korzystania z pracy zdalnej a jednocześnie pozwala pracownikom na skuteczne zablokowanie regularnego świadczenia pracy w tej formie.

Weź udział w warsztacie Nowelizacja prawa pracy ’23, 28 lutego, online >>

W celu przygotowania się do zmian, pracodawcy przede wszystkim powinni zaktualizować regulacje wewnętrzne, np. poprzez dostosowanie obecnie wykorzystywanych form świadczenia pracy zdalnej (np. na podstawie specustawy lub telepracy). Ponadto, istotne będzie zaadresowanie nowych obowiązków BHP, a także – uregulowanie kwestii ponoszenia kosztów pracy zdalnej.

Praca zdalna będzie mniej sformalizowana względem telepracy, a tym samym będzie zapewne bardziej powszechnym rozwiązaniem. Jednak wprowadzenie szeregu wymogów w zakresie jej organizacji sugeruje, że rozwiązania nie będą aż tak elastyczne, jak mogli oczekiwać tego pracodawcy.

Większy work-life balance dla rodziców i opiekunów

Potoczna nazwa grupy tzw. zmian „work-life balance” nie oddaje faktu, że równowaga związana z życiem zawodowym oraz prywatnym ma dotyczyć głównie uprawnień rodzicielskich. Zmiany obejmują m.in. wydłużenie podstawowego urlopu rodzicielskiego, zmianę zasad udzielania tego urlopu, a także – podniesienie wieku życia dziecka w kontekście niektórych uprawnień przyznanych rodzicom lub opiekunom w Kodeksie pracy. Ponadto mają zostać wprowadzone dodatkowe rodzaje urlopów, w tym urlopów opiekuńczych.

W tym zakresie, kluczowe będzie dostosowanie przez pracodawców obecnie stosowanych regulacji wewnętrznych, w tym tych związanych z organizacją pracy wraz ze szczególnym monitorowaniem uprawnień. Na względzie trzeba będzie mieć również fakt, że pracownicy mogą bardziej efektywnie „wpływać” na szczególną ochronę zatrudnienia.

Planowane zmiany znacznie poszerzają wachlarz uprawnień rodzicielskich, ale nie gwarantują zrównania uprawnień wszystkich rodziców. Nowe prawa mogą utrudniać pracodawcom zarządzanie organizacją pracy i generować dodatkowe koszty.

Paula Koczara, radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird
Paula Koczara, radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird

Kontrola trzeźwości w zakładzie pracy

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected] W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Podobnie jak przy pracy zdalnej, temat kontroli trzeźwości w Kodeksie pracy omawiany jest od dawna. Zmiany mają regulować możliwość weryfikacji trzeźwości pracowników przez pracodawców na obecność alkoholu lub środków odurzających. Kontrola trzeźwości ma być przeprowadzana zarówno prewencyjnie, jak i w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy nietrzeźwy. Dokładna interpretacja przepisów wprowadza jednak wiele wątpliwości m.in. związanych z kontrolą pracowników administracyjno-biurowych, ale także z dokładnym zakresem uprawnień pracodawcy, szczególnie w kontekście uzasadnionego podejrzenia stanu nietrzeźwości/odurzenia pracownika.

Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie kontroli trzeźwości w zakładzie pracy jest wyłącznie możliwością. Pracodawcy zainteresowani tym rozwiązaniem muszą pamiętać, że kontrola jest możliwa wyłącznie, gdy prowadzi do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub ochrony mienia.

Warto wiedzieć, że w aktualnym kształcie kontrola trzeźwości budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych, a korzystanie z tego rozwiązania, choć bardzo oczekiwane przez wielu pracodawców, może okazać się problematyczne.

Magdalena Profic, aplikantka radcowska, Junior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird
Magdalena Profic, aplikantka radcowska, Junior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird

Dowiedz się, jakie zmiany czekają nas w prawie pracy >>

Ustawa o sygnalistach

Celem ustawy jest zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym lub publicznie ujawniającym informacje o naruszeniu prawa, które zostały uzyskane w kontekście związanym z pracą – tzw. sygnalistom. Wprowadzane rozwiązania mają chronić sygnalistów przed jakimikolwiek działania odwetowymi.

Ustawa nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z implementacją ustawy, dzieląc je na obligatoryjne oraz fakultatywne. Najważniejszym obowiązkiem jest określenie wewnętrznej, zakładowej procedury zgłaszania naruszeń u pracodawcy – np. w ramach regulaminu. Ponadto pracodawca jest zobowiązany m.in. do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych.

Zmiany mogą być uznane przez pracodawców za rewolucyjne, gdyż projekt ustawy o sygnalistach wprowadza całkiem nowe mechanizmy ochrony. Należy jednak podkreślić, że u niektórych podmiotów (zwłaszcza międzynarodowych), taki system ochrony jest ustanawiany już dziś – jako element wewnętrznego compliance’u.

Autorki: Paula Koczara, radca prawny, Senior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird, Magdalena Profic, aplikantka radcowska, Junior Associate w praktyce prawa pracy Bird & Bird

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.