Zarządzanie różnorodnością. Rozwiązania, które pozwalają promować różnorodność w biznesie

Efektywne zarządzanie organizacją wymaga uwzględnienia wielu czynników. Jednym z nich jest szeroko pojmowana różnorodność. Warto nauczyć się, jak korzystać z jej potencjału.

Designed by kstudio / Freepik

Każdy z nas jest inny. To stwierdzenie wydaje się tak banalne, że nie warto o nim wspominać. Często jednak zapominamy o nim w środowisku biznesowym. Tam, gdzie liczy się wykonywanie zadań i łatwo weryfikowalne cele, kwestie charakterologiczne czy osobiste mogą zostać w łatwy sposób zepchnięte na drugi plan. Mało kto zadaje sobie jednak wtedy pytanie, jaki ma to wpływ nie tylko na kulturę pracy, ale również szerzej na efektywność konkretnego działu czy całej organizacji. We współczesnym biznesie zarządzanie różnorodnością staje się jednym z ważniejszych czynników pozwalających na odkrycie nowego potencjału drzemiącego w każdym zespole. Aby osiągnąć oczekiwany rezultat, trzeba jednak umiejętnie podejść do tego zagadnienia, uwzględniając przy tym różne kryteria i relacje łączące pracowników.

Zarządzanie różnorodnością, czyli podstawa biznesu

Jeszcze do niedawna o zarządzaniu różnorodnością w organizacji na naszym rynku słyszeliśmy mało lub niewiele. To pojęcie, wprowadzone w USA w drugiej połowie poprzedniego wieku, rozwija się jednak błyskawicznie, wpływając jednocześnie na wyzwolenie nowego potencjału w firmach, które postanawiają otworzyć się na własnych pracowników i ich indywidualne potrzeby. Obecnie to jeden ze standardów wykorzystywanych w dużych korporacjach, jednak coraz chętniej sięgają po niego również osoby odpowiedzialne za politykę personalną w mniejszych podmiotach. Nic w tym dziwnego: badania jasno pokazują, że zarządzanie różnorodnością przynosi znakomite rezultaty, nie tylko z czysto ludzkiego, ale również biznesowego punktu widzenia. Management oparty na nieuwzględnianiu indywidualnych kwestii w środowisku pracy odchodzi natomiast do lamusa.

Różne kultury, różne potrzeby

Zarządzanie różnorodnością jest uzależnione od wielu czynników, w tym kultury, standardów rynkowych i obszaru działań. Siłą rzeczy rozwiązanie, które pierwotnie miało angażować mniejszości źle radzące sobie ze społecznym wykluczeniem w amerykańskiej rzeczywistości, musi obecnie radzić sobie z nieco innymi wyzwaniami. Najważniejsza jest elastyczność i głębokie zrozumienie dla lokalnych i aktualnych potrzeb oraz wyzwań. Oblicze zarządzania różnorodnością zmieniło się rzecz jasna po jego implementacji w krajach Europy Zachodniej, borykających się z nieco innymi problemami, jeszcze inaczej wygląda natomiast w Polsce, zwłaszcza w okresie szybkich przeobrażeń rynku. Otwartym trzeba być nie tylko na każdy konkretny przypadek, ale również na szerszy kontekst społeczny. Z tego względu zarządzanie różnorodnością wymaga znacznych kompetencji, wykraczających poza standardowe modele zarządzania i obejmujące spore teoretyczne zaplecze, uwzględniające właściwą interpretację zjawisk psychologicznych i społecznych.

Zarządzanie różnorodnością w organizacji: zalety

Znakomitym bodźcem do wprowadzenia zmian na poziomie całej organizacji może stać się zrozumienie realnych korzyści, jakie zarządzanie różnorodnością daje każdemu podmiotowi. Do podstawowych z nich należy:

  • Tworzenie optymalnych warunków rozwoju: podejście uwzględniające indywidualne różnice pomiędzy pracownikami pozwala na stworzenie optymalnych warunków do realizowania siebie wewnątrz organizacji. Wykluczanie czynników uwzględnianych przez zarządzanie różnorodnością wpływa negatywnie na ten aspekt.
  • Lepsze relacje w zespole i poza nim: polityka zarządzania różnorodnością, skupiona wokół jasnych wartości, ułatwia współpracę i efektywne zarządzanie obowiązkami. Daje także płaszczyznę porozumienia i ściśle zdefiniowane wytyczne dotyczące respektowanych zasad.
  • Większa efektywność: rezultatem wymienionych czynników jest zwiększenie efektywności pracy zarówno konkretnego pracownika, jak i struktury, w której działa.
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji: jednym z podstawowych celów zarządzania różnorodnością jest zapobieganie różnego typom dyskryminacji na wielu poziomach działania. Dzięki temu udaje się także znacząco ograniczyć mobbing i inne powiązane z nim zjawiska, które mogą sparaliżować pracę w organizacji lub zniszczyć jej wizerunek.
  • Skuteczny employer branding: wdrożenie odpowiedniej polityki zarządzania różnorodnością umożliwia zbudowanie odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnej jednostki, działającej w zgodzie z najwyższymi standardami.
  • Zmniejszenie retencji pracowników: działania antydyskryminacyjne przekładają się również na komfort pracy i utrzymanie talentów w ramach organizacji.
  • Lepsze relacje: jasne zasady to także lepsze relacji wewnątrz zespołów i na poszczególnych szczeblach pracy w firmie. To z kolei podstawowy element kultury korporacyjnej.

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową

Jednym z najważniejszych wyzwań, stojących przed działami zajmującymi się polityką kadrową i employer brandingiem, jest zarządzanie różnorodnością pokoleniową. Ułożenie właściwych warunków współpracy pomiędzy młodszymi i starszymi pracownikami daje organizacji olbrzymie benefity: przede wszystkim bezpośrednio wpływa na efektywność i ułatwia komunikację w zespołach i pomiędzy nimi. Poza tym pozwala również na czerpanie pełnie korzyści z doświadczenia starszych pracowników. Zarządzanie różnorodnością pokoleniową powinno uwzględniać system przekazywania wiedzy i mentoringu, dzięki któremu kształcenie nowych kadr staje się efektywniejsze i tańsze. To z kolei wpływa nie tylko na wskaźniki efektywności, ale również retencji i rotacji pracowników, co jest często jednym z podstawowych problemów, z jakim zderzają się nowoczesne firmy.

Najważniejsza jest edukacja

Skuteczne zarządzanie różnorodnością to bardzo wymagające i odpowiedzialne zajęcie. Aby dało oczekiwane rezultaty, musi jednak opierać się na wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi i zaangażowaniu w obszary, które nadal są często pomijane i niewłaściwie oceniane przez kadry managerskie. Aby odpowiedzialnie edukować innych, najpierw trzeba jednak samemu posiadać stosowne kompetencje w tym zakresie. Z tego powodu zarządzanie różnorodnością w organizacji wymaga bardzo dużo od kadry zarządzającej i pracowników działów HR. Doskonałym sposobem na doskonalenie warsztatu jest branie aktywnego udziału w branżowych eventach i szkoleniach, takich jak konferencja "Analiza i narzędzia w HR", na którym praktycy zarządzania różnorodnością podzielą się teoretycznymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania tej polityki.

Sprawdzone działania

Do dyspozycji osób odpowiedzialnych za zarządzanie różnorodnością w organizacji pozostaje wiele różnego typu narzędzi i możliwości. Należą do nich przede wszystkim szkolenia i działania edukacyjne, realizowane zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Obok nich konieczne jest jednak również stosowanie metod controllingowych, pozwalających na ewaluację osiągnięć i stopnia skuteczności prowadzonych działań. Warto pamiętać, że efektywne zarządzanie różnorodnością musi być wpisane w szerszy plan prac, a nie mieć jedynie znaczenie doraźne lub incydentalne. Oczekiwany rezultat można osiągnąć tylko poprzez spójną i właściwie zorganizowaną politykę, zakładającą dobór odpowiednich narzędzi i technik, zgodnych nie tylko z wymaganiami konkretnego projektu, ale również współczesnym stanem wiedzy.

Autor: Paweł Łaniewski

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.