II edycja E-COMMERCE LEGAL (UWAGA! Nie tylko dla prawników!)

II edycja E-COMMERCE LEGAL (UWAGA! Nie tylko dla prawników!)

II edycja E-COMMERCE LEGAL (UWAGA! Nie tylko dla prawników!)
 / 1 października 2014 / Warszawa

Cel

Zapraszam na jedyny w swoim rodzaju warsztat dotyczący wszystkich nadchodzących zmian prawnych w branży e-commerce i możliwości praktycznego przygotowania do nich swojego e-sklepu!

Już wkrótce wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która stanowić ma transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów do polskiego porządku prawnego. Jej celem jest doprowadzenie do ujednolicenia i doprecyzowania przepisów dotyczących umów zawieranych z udziałem konsumentów.

Przyjęcie odrębnej ustawy w celu transpozycji unijnej dyrektywy powoduje również konieczność wprowadzenia zmian w Kodeksie cywilnym, a nadto uchylenia ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Odpowiednie przepisy tej ostatniej ustawy zostaną przeniesione do znowelizowanego Kodeksu cywilnego i zintegrowane z przepisami dotyczącymi rękojmi i gwarancji.

Zakres zmian w przepisach wymusi na całej branży e-commerce pilne wdrożenie nie tylko nowych wewnętrznych regulacji prawnych (regulaminy, wzory umów), ale także nowych rozwiązań informatycznych i logistycznych. Niedostosowanie się do zmiany prawa skutkować zaś będzie dla przedsiębiorców pełnym katalogiem negatywnych konsekwencji, poczynając od grzywien i sankcji administracyjnych, poprzez pozwy pseudokonsumenckich organizacji, a kończąc na sporach z klientami o zwrot towaru lub odpowiedzialność za wady produktów.

Program został przygotowany przez ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej. Warsztat poprowadzą prawnicy z kancelarii Porębski i Wspólnicy m.in. Olgierd Porębski, oraz reprezentant polskiego oddziału Trusted Shops.

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli branży e-commerce i ma na celu udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania, związane ze zmianami w zakresie prawa konsumenckiego jakie wejdą w życie w 2014 r.Serdecznie zapraszam do udziału,

Magdalena Marczak - Project Manager
m.marczak@pb.plW szczególności zapraszam:

  • Prezesów i Kadrę Zarządzającą e-sklepów;
  • Dyrektorów, Menedżerów e-Commerce, e-Biznesu, e-Handlu, e-Usług;
  • Prawników in-house w branży e-commerce;
  • Dyrektorów, Menedżerów Sprzedaży e-Commerce;
  • Dyrektorów, Menedżerów i Specjalistów ds. Rozwoju Biznesu i Nowych Technologii;
  • Dyrektorów, Menedżerów i Specjalistów ds. Marketingu Online;
  • Menedżerów i Specjalistów ds. Wsparcia Sprzedaży;
  • Przedstawicieli agencji zajmujących się e-marketingiem;
  • Przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania dla sektora e-Commerce;
  • Kancelarie prawne specjalizujące się w prawie e-commerce.

Zapraszam do zapoznania się z opinią uczestników pierwszej edycji warsztatów:

"Konferencja e-commerce legal była doskonale zorganizowana. W szczególności doceniam fakt, iż organizatorzy starali się indywidualnie ocenić potrzeby poszczególnych uczestników i przekazać im informacje „na miarę” indywidualnych potrzeb. Pozytywnie oceniam sam fakt, iż liczba uczestników nie była zbyt duża, co pozwoliło na stworzenie kameralnej, swobodnej atmosfery, a uczestnicy konferencji nie byli pozostawieni samym sobie. Temat konferencji doskonale wpisuje się w potrzeby rynku. Trudno mi ocenić wartość merytoryczną całego przedsięwzięcia, gdyż mogłam uczestniczyć tylko w jego części. Pragnę jednak wskazać, iż informacje przekazane na konferencji przedstawione były z praktycznego punktu widzenia, co stanowi wartość samą w sobie."

Ewelina Książek, główny specjalista polityka finansowa, Ministerstwo Finansów Sp. z o.o.


Zapraszamy do współpracy w zakresie Sponsoringu:

Michał Pisarkiewicz
T +48 22 333 9890+48 22 333 9890
K +48 509 800 523+48 509 800 523
m.pisarkiewicz@pb.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Marczak

Project Manager

Miejsce

Siedziba Pulsu Biznesu


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny