II edycja. Optymalizacja w zakupach

II edycja. Optymalizacja w zakupach

Cel

Kupiec jest jednym z najstarszych znanych zawodów świata. Jednak profesja ta przeszła w ostatnim czasie dość znaczącą metamorfozę. Wraz ze stopniem rozwinięcia organizacji i zmianą roli jaką odgrywają zakupy w przedsiębiorstwie, zmieniają się również sami pracownicy odpowiedzialni za proces zakupów. Zmianie uległy zarówno ich kompetencje, ale też sposób ich postrzegania przez pozostałą część przedsiębiorstwa. Dzisiaj rolą kupca nie tylko jest wynegocjowanie jak najniższej stawki za produkty czy usługę, ale przede wszystkim kreatywne zarządzanie projektami oszczędnościowymi. Można więc pokusić się o stwierdzenie, iż kupiec z funkcji zaopatrzeniowej przeistoczył się w strategiczny dział organizacji na którym spoczywa duża odpowiedzialność za planowanie i rozporządzanie wydatkami. Dlatego też warto inwestować w jego zasoby i starannie dobierać nowych członków zespołu.

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • Dowiedzą się jakie są najnowsze trendy w budowaniu strategii zakupowych;
 • Poznają najnowsze możliwe sposoby optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa;
 • Usłyszą o najlepszych praktykach z rynku z obszaru procesów zakupowych
 • Poznają najefektywniejsze narzędzia, używanych przez profesjonalnych kupców na całym świecie;
 • Dowiedzą się jakie są najlepsze sposoby zarządzania współpracą z dostawcami.


Szkolenie zostanie poprowadzone w formie wykładów & ćwiczeń. Dodatkowym elementem transferu wiedzy będzie „Personal Progress Roadmap” (PPR) budowana przez uczestników podczas trwania szkolenia. Na koniec każdego ćwiczenia trener przekaże swoje uwagi i wskazówki, co pozwali na bieżąco skorygować zachowania i sposób działania.

Ponadto, podczas szkolenia, uczestnicy będą pracowali nad „indywidualną mapą postępów”. Celem tego elementu będzie zbudowanie pomostu pomiędzy przećwiczonymi podczas wydarzenia elementami, a problematyką ich konkretnego środowiska biznesowego oraz definicja czynności pozwalających na osiągnięcie zdefiniowanych celów.

Budowa „PPR” odbędzie się na zasadzie wymiany doświadczeń z partnerem PPR wybranym na początku szkolenia. Dzięki tej technice uczestnicy zdefiniują swoją indywidualną mapę postępów pozwalającą im na zastosowanie wiedzy przedstawionej na szkoleniu w konkretnych przypadkach szkolenie nie będzie jedynie przedstawieniem i przećwiczeniem wiedzy, ale będzie stanowiło element ciągłego rozwoju Państwa pracowników.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Osoby zajmujące się zarządzaniem procesami zakupowymi w firmach, a w szczególności:

 • Prezesów i Członków Zarządu,
 • Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów ds. zakupów,
 • Menedżerów Kategorii Zakupowych,
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów Biura zakupów/projektów zakupowych,
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów ds. Współpracy z Dostawcami,
 • Dyrektorów ds. Ryzyka, Inwestycji, Strategii, Rozwoju, Operacyjnych,
 • Kupców/Specjalistów ds. zakupów/Negocjatorów

Firma Big Fish z siedzibą w Paryżu, została założona w 2002 r. przez grupę ekspertów z dziedziny zakupów, HR i zarządzania łańcuchem dostaw. Razem z wyselekcjonowanymi partnerami odpowiadają na zapotrzebowanie Klientów na całym świecie. Oceniają, kreują, przekształcają i rozwijają zespoły zakupowe oraz ich umiejętności zgodnie z krótkoterminowymi i długoterminowymi celami biznesowymi klientów. Ich ekspertyza skupia się na obszarze zakupów i logistyki. Nieustannie poszukują innowacyjnych i dopasowanych do wymagań Klientów rozwiązań. Posiadają międzynarodowy zespół konsultantów liczący 85 osób. Ich lista klientów składa się z ponad 500 międzynarodowych koncernów we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu!

Magdalena Marczak- Project Manager
m.marczak@pb.pl


Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: konferencje@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@pb.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Siedziba Pulsu Biznesu, ul. Kijowska 1


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny