III Banking Forum

III Banking Forum

18 ‑ 19 października 2010 / Warszawa, Hotel Sofitel Victoria

III Banking Forum
 / 18 ‑ 19 października 2010 / Warszawa

Cel

W programie Forum, m.in.:

• Najnowsze kierunki prac legislacyjnych nakreśli Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
• Andrzej Kulik z BRE Banku dokona oceny wymagań Bazylei III pod kątem zwiększenia wymogów kapitałowych
• Wpływ nowych propozycji Bazylei III na refinansowanie kredytów hipotecznych, wyjaśni Piotr Cyburt, Prezes Zarządu, BRE Bank Hipoteczny
• Rzeczywisty wpływ Rekomendacji T i S na poziom kredytowania w gospodarce przedyskutują m.in.: dr Piotr S. Juda, Prezes Zarządu Banku Toyota, Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Banku Raiffeisen
• Konsekwencje ustawy udostępnianiu i wymianie informacji gospodarczych na poprawę weryfikacji zdolności kredytowej klientów omówi Marcin Prell, Członek Zarządu Banku BZ WBK


Dlaczego warto jest wziąć udział w Forum:

• W trakcie dyskusji, wybitni przedstawiciele sektora finansów - Wojciech Kwaśniak, Doradca Prezesa NBP, Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku oraz Maciej Stańczuk, Prezes Zarządu Banku WestLB przeanalizują wpływ zmian w bankowym standardzie Bazylea III na działalność sektora finansowego
• Dr Piotr S. Juda, Prezes Zarządu Banku Toyota, Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Banku Raiffeisen oraz Alicja Kopeć, Członek Zarządu Provident Polska wyjaśnią rzeczywiste konsekwencje wprowadzenia Rekomendacji T i S oraz ustawy o kredycie konsumenckim dla funkcjonowania banków w Polsce
• Najnowsze zmiany legislacyjno-regulacyjne przedstawi Dariusz Daniluk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
• Skutki przygotowywanych zmian regulacyjnych i organizacyjnych na europejskim rynku bankowym oraz ich konsekwencje dla rynków lokalnych przybliżą m.in.: Andrzej Reich Doradca z Narodowego Banku Polskiego, Piotr Cyburt, Prezes Zarządu Banku BRE Hipoteczny oraz Marcin Prell, Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK
• Jacek Wiśniewski, Główny Ekonomista Raiffeisen Banku oraz Robert Rodek, Dyr. Dep. Zarządzania Ryzykiem Kredytowym w Banku Polskiej Spółdzielczości wyjaśnią, czy Rekomendacje T oraz S zatrzymają zjawisko przekredytowania gospodarstw domowych

III Banking Forum rekomenduje:

Okres zawirowań na rynkach finansowych przyczynił się do głębszej dyskusji dotyczącej perspektyw rozwoju sektora bankowego. Polski sektor bankowy powszechnie oceniany jest jako stabilny, bezpieczny, charakteryzujący się dużym potencjałem rozwoju, z drugiej zaś strony wydarzenia na międzynarodowych rynkach finansowych nie pozostały bez wpływu na funkcjonowanie i postrzeganie krajowej bankowości. Kierunki rozwoju sektora bankowego w Polsce stanowią obecnie istotny element dyskusji prowadzonej przez ekonomistów, polityków i przedstawicieli sektora finansowego.
Tegoroczna III edycja Banking Forum będzie doskonałym miejsce dyskusji i wymiany poglądów środowiska bankowego i finansowego na temat kondycji i perspektyw rozwoju krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych. Główne tematy Forum związane z procesem regulacji unijnego i krajowego rynku finansowego, zadłużeniem gospodarstw domowych oraz problematyką wymiany informacji gospodarczych stanowią istotne zagadnienia w zakresie funkcjonowania rynku bankowego. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w III edycji Forum Bankowym.

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Związku Banków Polskich

Kto najwięcej skorzysta z doświadczeń prelegentów:

Przedstawiciele Kadry Zarządzającej Banków Inwestycyjnych
i Komercyjnych, Prezesi, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy
w szczególności z departamentów:
• Ds. Zarządzania Ryzykiem
• Ds. Ryzyka Kredytowego, Operacyjnego, Finansowego, Rynkowego
• Ds. Audytu Wewnętrznego
• Ds. Rachunkowości i Sprawozdawczości
• Ds. Bazylei II i III
• Ds. Zarządzania Aktywami
• Ds. Compliance
• Ds. Bezpieczeństwa
• Prawnego
• Ds. Administracyjnego
• Ds. Treasury Management
• Ds. Bankowości Detalicznej, Korporacyjnej
• Ds. Płatności i Rozliczeń
• Ds. Obsługi Klienta
• Ds. Marketingu

Tematyką Forum będą zainteresowane również:
• Domy Maklerskie
• Inspektoraty nadzoru, Radcy prawni, Brokerzy
• Firmy zajmujące się finansowaniem przedsiębiorstw
• Banki Depozytariusze

A także:
Kancelarie prawne, firmy doradcze świadczące usługi dla sektora finansowego oraz dostawcy technologii dla instytucji finansowych.

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

ZAPRASZAM do udziału w forum
Ewa Konopko - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Sofitel Victoria


Warszawa

Srebrny Partner

Brązowy Partner

Partner

Patron Medialny