III Forum Dyrektorów Działów Prawnych

III Forum Dyrektorów Działów Prawnych

28 ‑ 29 września 2010 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

III Forum Dyrektorów Działów Prawnych
 / 28 ‑ 29 września 2010 / Warszawa

Cel

Szanowni Państwo,

Już po raz trzeci mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dorocznym spotkaniu prawników in-house, które zyskało miano najważniejszego wydarzenia branżowego w Polsce —Forum Dyrektorów Działów Prawnych.

Tegoroczna edycja Forum zgromadzi grono wybitnych i cenionych Ekspertów, m. in. Hana Kooy’a, Prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Prawników Firm, Jeremego Ogden’a, doświad-czonego Radcę Prawnego i Eksperta z zakresu wdrażania wskaźnika KPI w działach prawnych, jak również Szefów Działów Prawnych z kluczowych firm i przedstawicieli renomowanych kancelarii prawnych.

Bogata formuła wydarzenia oraz jego wysoki poziom merytoryczny są gwarancją uzyskania przez Uczestników inspirujących odpowiedzi na wiele trudnych pytań, m. in:

 • jak stworzyć nowoczesny dział prawny efektywnie współpracujący z działami komercyjnymi organizacji
 • na czym polega wielofunkcyjna rola General Counsel'a i jak ją spełniać: jak być doradcą, liderem, ekspertem i cenionym menedżerem
 • w jaki sposób rozliczać, wyceniać i wynagradzać pracę prawnika wewnętrznego, co decyduje efektywności pracy zespołu in-house’ów
 • czy istnieją sprawdzone i skuteczne metody oraz narzędzia w zarządzaniu ryzykiem prawnym
 • jakie najnowsze zmiany otoczenia prawnego organizacji mogą wpłynąć na jej funkcjonowanie.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w III Forum Dyrektorów Działów Prawnych, które jest nie tylko platformą wymiany opinii i doświadczeń, ale też niepowtarzalnym wydarzeniem inicjującym ciekawe kontakty biznesowe.
Liczę na spotkanie z Państwem w dniach 28 —29 września 2010 r. w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Z poważaniem,

Justyna Piechocka
Project Manager

Warto wziąć udział aby:
 • Stworzyć nowoczesny Dział Prawny efektywnie współpracujący z biznesem, w czym pomogą opinie doświadczonych Praktyków —Han’a Kooy’a, Prezesa ECLA oraz Dyrektorów Działów Prawnych z Kompanii Piwowarskiej, Impel oraz Auchan Polska
 • Poznać doświadczenia w tworzeniu i wykorzystaniu wskaźnika KPI w strukturze działu prawnego, którymi podzieli się Ekspert —Jeremy Ogden z LBC Wise Counsel
 • Wziąć jednocześnie udział w interaktywnych warsztatach umiejętności „miękkich” dla Dyrektorów Działów Prawnych —jak zarządzać, motywować, komunikować i oceniać zespół prawny
 • Dowiedzieć się jak inni zarządzają ryzykiem prawnym —innowacyjne narzędzia i metody przedstawią Praktycy z Siemens Polska i Grupy Atlas
 • Odpowiedzieć na pytanie —Czy Twój Dział Prawny spełnia oczekiwania klienta wewnętrznego? —o swoich doświadczeniach i rozwiązaniach podyskutują m.in. Dyrektor Marketingu Grupy Maspex oraz Dyrektor Finansowy Avon Polska

III Forum Dyrektorów Działów Prawnych rekomendują:

Małgorzata Puchalska, Radca prawny Dyrektor Działu Prawnego, US Pharmacia Sp. z o.o. Udział w charakterze prelegenta i słuchacza II Forum Dyrektorów Działów Prawnych był dla mnie doświadczeniem bardzo cennym i procentującym w mojej dalszej pracy jako Dyrektora Działu Prawnego US Pharmacia sp. z o.o. Wymiana poglądów, pomysłów oraz stosowanych rozwiązań przez innych szefów działów prawnych zainspirowała mnie do wprowadzenia nowych rozwiązań w mojej codziennej pracy. Nie mniejszą wartością było poznanie wielu nowych i ciekawych ludzi.

Grzegorz Koniecki, Dyrektor ds. Prawnych, Unilever Poland and Baltics
Polecam uczestnictwo w II Forum Dyrektorów Działów Prawnych. Poprzednia edycja udwodniła, że wymiana doświadczeń pomiędzy prawnikami przedsiębiorstw nie tylko daje możliwość pogłębienia wiedzy ale również pozytywnie inspiruje i pozwana ocenić własną pracę z punktu widzenia osiągnięć innych adwokatów i radców prawnych. Forum Dyrektorów Działów Prawnych jest również doskonałą sposobnością nawiązania konktatów zawodowych, przyczyniającą się do integracji środowiska prawników przedsiebiorstw.

Jacek Kosuniak, TP SA
Środowisko wewnętrznych prawników firm w Polsce jest dopiero na wczesnym etapie kształtowania swojej tożsamości. Dopiero rozpoczyna się proces który w przyszłości doprowadzi do wyodrębnienia i ukształtowania de facto nowego zawodu prawniczego: głównego prawnika spółki, odpowiedzialnego za całość lub znaczną część operacji prawnych firmy.

Forum Dyrektorów Działów Prawnych było pierwszym, i wciąż pozostaje najbardziej znaczącym miejscem, w którym prowadzona jest dyskusja o statusie, roli, specyfice działania i zadaniach prawników przedsiębiorstw.
To miejsce w którym prawnicy spółek mogą wymienić doświadczenia i spostrzeżenia o sprawach, które są dla nich ważne, a które mogą poznać tylko z własnej i swoich kolegów praktyki, bo przecież jak dotąd nikt tej umiejętności zarządzania operacjami prawnymi firmy nie uczy, a piśmiennictwo na ten temat również jest bardzo skąpe.

Agnieszka Kosowska, Dyrektor ds. Prawnych, Roche Polska Sp. z o.o.
"Doroczne Forum Dyrektorów Działów Prawnych jest jednym z bardzo niewielu wydarzeń konferencyjnych gromadzących prawników in-house i przygotowanych z myślą o ich potrzebach. Uczestniczyłam w obu poprzednich edycjach Forum, zarówno jako prelegentka, jak i słuchaczka. Oprócz korzyści wynikających z wysłuchania opinii ekspertów, Forum daje możliwość zawarcia ciekawych znajomości i wymiany poglądów z koleżankami i kolegami po fachu z różnych branż. Dowiadujemy się jak rozwiązują podobne do naszych problemy i z jakimi kłopotami borykają się na co dzień. Rzadko mam możliwość kształcenia się, wymiany poglądów, a nawet spierania się w dyskusji z osobami o takim samym wykształceniu i przygotowaniu zawodowym na tak dużą skalę. To wydarzenie, którego staram się nie opuścić."

Kongres jest skierowany do:
 • Dyrektorów Działów Prawnych
 • Prawników wewnętrznych
 • Prawników z kancelarii
 • Radców Prawnych
 • Pracowników Działów Compliance
 • Pracowników obsługi zarządu
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w forum.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w forum
Justyna Piechocka - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

O Partnerach:

FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz łączy gruntowną znajomość polskiego prawa z doświadczeniem w doradztwie przy największych transakcjach międzynarodowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę, najwyższej jakości doradztwo prawne oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie prawa spółek, prawa handlowego, fuzji i przejęć, prawa procesowego, podatków, konkurencji, finansów i restrukturyzacji, prawa pracy i własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów: finansowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, FMCG oraz IT.

Kochański Zięba Rąpała i Partnerzy Sp. J. jest nowoczesną firmą prawniczą oferującą doradztwo prawne oraz w pewnym zakresie doradztwo podatkowe. Firma reprezentuje klientów w procesach sądowych i arbitrażowych oraz w m.in. projektach inwestycyjnych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji a także prowadzi stałą obsługę prawną przedsiębiorstw. Przynależy do International Lawyers Network oraz Mackrell International.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron

Patron Medialny