Inwestycje w sieci przesyłowe

Inwestycje w sieci przesyłowe

14 ‑ 15 września 2010 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Inwestycje w sieci przesyłowe
 / 14 ‑ 15 września 2010 / Warszawa

Cel

W programie, m.in.:

 • Zadania URE w odniesieniu do przedsiębiorstw sieciowych - nowe uregulowania
 • Problemy związane z pozyskiwaniem prawa do gruntu
 • Natura 2000 - praktyka przedsiębiorców i urzędów a faktyczna ochrona obszarów
 • Rządowy projekt zmiany przepisów planowaniu przestrzennym
 • Stanowisko organów podatkowych w zakresie służebności przesyłu

Dlaczego warto wziąć udział w Warsztatach:

 • Prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych są już zaawansowane, Ministerstwo Gospodarki przedstawiło najważniejsze założenia. Projekt przewiduje utworzenie specjalnych korytarzy, w których będą mogli Państwo lokować urządzenia przesyłowe oraz rozwiąże problem gruntów pod linie przesyłowe.
 • Jakie są założenia do ustawy o korytarzach przesyłowych oraz problemy związane z pozyskaniem prawa do gruntu - podczas warsztatów będą mieli Państwo unikalną okazję, aby przedyskutować te i wiele innych kwestii z Weroniką Pelc i Jarosławem Czechem z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
 • O tym jak inwestycje przesyłowe wpływają na środowisko, obszary Natura 2000 oraz o zmianach przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych, dowiedzą się Państwo od Anny Piotrowskiej z Kancelarii Spaczyński, Szczepanik i Wspólnicy.
 • Zdzisław Muras z Urzędu Regulacji Energetyki przestawi zadania URE w odniesieniu do przedsiębiorstw sieciowych.
 • Maciej Kruś z kancelarii Spaczyński, Szczepanik i Wspólnicy, porówna kilka sposobów pozyskania prawa do gruntów m.in. kwestie uregulowań zaszłości, ustalania wynagrodzenia, prawa do gruntów na zasadzie służebności i drodze decyzji, jak również przedstawi rządowy projekt zmiany przepisów
  o planowaniu przestrzennymi
 • Kamil Lewandowski z Kancelarii Parulski & Wspólnicy przedstawi stanowisko organów podatkowych w zakresie służebności przesyłu.

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

 • Przedsiębiorstwa z branży energetycznej (elektrownie, elektrociepłownie) i gazowniczej, wodociągów, kanalizacji
 • Spółki przesyłu i obrotu
 • Kancelarie prawne świadczące usługi dla rynku energii

W szczególności:

 • Prezes, Wiceprezes, Członkowie Zarządu
 • Dyrektorzy Generalni
 • Dyrektorzy ds. Strategii i Rozwoju
 • Dyrektorzy ds. Inwestycji
 • Dyrektorzy Ochrony Środowiska
 • Dyrektorzy Departamentu Prawnego, Radcy Prawni
 • Dyrektorzy ds. Eksploatacji Sieci
 • Dyrektorzy Departamentu Przesyłu

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział
w konferencji.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztacie
Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny