IX Kongres Prawo Konkurencji 2017

IX Kongres Prawo Konkurencji 2017

IX Kongres Prawo Konkurencji 2017
 / 16 listopada 2017 / Warszawa

Cel

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa na IX edycję Kongresu Prawo Konkurencji, który odbędzie się 16 listopada 2017 r.
Podczas kongresu szczegółowo omówimy zagrożenia wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji przedsiębiorcy na gruncie prawa konkurencji. Przeanalizujemy wyniki badań rynku sektora e-commerce, wskażemy obowiązki przedsiębiorców i najczęściej występujące naruszenia przepisów prawa antymonopolowego. Odpowiemy na pytania jakie sankcje nakłada Prezes UOKiK poza karami pieniężnymi oraz co decyduje o wysokości kary; jak powinny być skonstruowane decyzje Prezesa UOKiK, aby można je było wykorzystywać w postępowaniach odszkodowawczych oraz jakie wymogi prawne musi spełniać regulamin i jak zidentyfikować klauzulę abuzywną.
Powiemy również o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz przedyskutujemy kwestię wpływu ustawy o przewadze kontraktowej na kształt współpracy pomiędzy dostawcami i nabywcami produktów rolno-spożywczych.

Zapraszam Państwa do udziału w jednodniowym, kompleksowym spotkaniu z cenionymi ekspertami. Tegoroczne wydarzenie obfituje w inspirujące dyskusje oraz liczne case studies.

Do zobaczenia na kongresie!

Aldona Mlonek


Biorąc udział w kongresie otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych.


Zapewniamy uczestnikom kongresu bezpłatny parking na terenie hotelu.


DO UDZIAŁU W KONGRESIE ZAPRASZAMY:

  • Dyrektorów Działów Prawnych
  • Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
  • Radców Prawnych
  • Adwokatów
  • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
  • Dyrektorów Marketingu
  • Oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej szeroko rozwijającej się dziedzinie prawa.

Partner


Schönherr jest wiodącą firmą prawniczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawskie biuro świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i finansów, nieruchomości oraz prawa energetycznego. Zespół prawników doradza krajowym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)


Warszawa

Partner

Patron Medialny