Jednolity plik kontrolny

Jednolity plik kontrolny

Cel

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie elektronicznego raportowania przez podatników danych na potrzeby służb skarbowych.

W myśl nowych przepisów, standardem raportowania danych w formie elektronicznej stał się tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK - ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T), który stanowi zbiór danych tworzony z systemów informatycznych podatników. JPK zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, przedstawione w ustandaryzowanym układzie i formacie (schemat XML) umożliwiającym jego łatwe przetwarzanie.

Obowiązki podatników związane z JPK polegają zasadniczo na przedłożeniu danych w formie JPK na żądanie w trakcie czynności organów podatkowych oraz przesyłania comiesięcznie informacji o ewidencji VAT (JPK_VAT).

Krajowa Administracja Skarbowa już teraz wykorzystuje przekazane pliki JPK do identyfikacji nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych. Przykładowo, po analizie comiesięcznych JPK_VAT, które złożono w lutym 2017 r., stwierdzono ponad 63 000 transakcji w rejestrach zakupów budzących wątpliwości w odniesieniu do ich rzetelności i prawidłowości (np. posługiwanie się fakturami VAT od podatników nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT).

Ponadto, podatnicy powinni być przygotowani na działania kontrolne nowej Krajowej Administracji Skarbowej z wykorzystaniem struktur JPK innych niż dla ewidencji VAT, czyli tzw. e-kontrole.

W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w II edycji specjalistycznego szkolenia w zakresie problematyki JPK, które zostanie przeprowadzone przy współpracy z firmą doradztwa podatkowego PwC. Podczas szkolenia zostanie omówiona problematyka uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej do żądania od podatników przekazywania danych w formie JPK i sposoby korzystania z tych danych przez nową administrację podatkową. Ponadto, przedstawiony zostanie projekt resortu finansów dotyczący rozwoju katalogu usług cyfrowych w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego, a także dalsze plany dotyczące rozszerzania standardu raportowania danych podatkowych w formie JPK.

PwC posiada kompleksową metodykę i doświadczenie w realizacji projektów na potrzeby wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwalającą na osiągnięcie zgodności rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach z wymaganiami stawianymi przez przepisy prawa, struktury JPK i wytyczne Ministerstwa Finansów w zakresie JPK. Dodatkowo, PwC dysponuje stosowną wiedzą praktyczną przy wspieraniu podatników w zbudowaniu wewnętrznych rozwiązań na potrzeby raportowania JPK (w tym prac koncepcyjnych oraz wsparcia na etapie implementacji przyjętych rozwiązań) oraz wdrożenia aplikacji Taxolite – rozwiązania PwC zapewniającego możliwości raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Z poważaniem,

Ewelina Stęplewska
Project Manager

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką JPK, w szczególności:
  • Dyrektorów Finansowych
  • Głównych Księgowych
  • Dyrektorów Departamenty Podatkowego
  • Dyrektorów Departamentu Rachunkowości
  • Księgowych
  • Specjalistów/Ekspertów Podatkowych
  • Tax Managerów

Patron merytoryczny:


PwC jako wiodąca globalna organizacja świadczy profesjonalne usługi doradcze.
Naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 233 tysięcy pracowników w 157 krajach, dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego.
W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 3500 specjalistów i kadry wspierającej w ośmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie.
Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki - zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny