Jednolity Plik Kontrolny – praktyczne aspekty raportowania

Jednolity Plik Kontrolny – praktyczne aspekty raportowania

Cel

Panel Ministerstwa Finansów: Jednolity Plik Kontrolny - nowy standard e-kontroli z punktu widzenia Ministerstwa Finansów

Goście specjalni:

  • Wiesław Jasiński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
  • Jarosław Oleśniewicz, Inspektor kontroli skarbowej, Ministerstwo Finansów


Co to jest Jednolity Plik Kontrolny i na czym polega jego zastosowanie

JPK na żądanie fiskusa i bez żądania

Obowiązek raportowania comiesięcznego JPK dla ewidencji VAT

JPK a potencjalne sankcje za jego brak

Architektura wybranych struktur i główne problemy podatników z tworzeniem JPK dla poszczególnych struktur

Przyszłość JPK

Szanowni Państwo,

z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej w zakresie elektronicznego raportowania przez podatników danych na potrzeby służb skarbowych.

W myśl nowych przepisów standardem raportowania danych w formie elektronicznej stał się tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). JPK to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, w którym podatnik będzie zobowiązany przekazywać, na żądanie organu podatkowego, księgi podatkowe (w całości lub części) oraz dowody księgowe. Plik ten będzie przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych.

Zapewnienie gotowości do przedstawiania ksiąg podatkowych przez podatników w formie JPK wymaga wypracowania szeregu cząstkowych produktów prac, które pozwolą na określenie optymalnego modelu raportowania danych na potrzeby Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz jego wdrożenia przez podatników. Ponadto, podatnicy powinni być przygotowani na działania kontrolne organów podatkowych i kontroli skarbowej na czynności z wykorzystaniem JPK, tzw. e-kontrole.

W związku z tym zachęcamy Państwa do udziału w specjalistycznym szkoleniu Jednolity Plik Kontrolny – praktyczne aspekty raportowania, który odbędzie się 30 września 2016 w Warszawie. Nasze szkolenie zostanie przeprowadzone przy współpracy z firmą doradztwa podatkowego PwC. Warsztat oparty będzie o konkretne rozwiązania, studia przypadków, przykłady raportów.

PwC posiada kompleksową metodykę i doświadczenie w realizacji projektów na potrzeby wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwalającą na osiągnięcie zgodności rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach do wymagań stawianych w ustawie Ordynacja Podatkowa.

Z poważaniem,

Rafał Szary
Project Manager


Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką JPK, a przede wszystkim:

  • Dyrektorów Finansowych
  • Głównych Księgowych
  • Dyrektorów Departamentu Podatkowego
  • Dyrektorów Departamentu Rachunkowości
  • Księgowych
  • Specjalistów/Ekspertów podatkowych
  • Specjalistów ds. księgowości
  • Tax Managerów

PATRON MERYTORYCZNY

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i rozwiązywanie istotnych problemów. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad 208 tysięcy pracowników w 157 krajach, dostarczamy naszym klientom najwyższą jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 2000 specjalistów i kadry wspierającej w ośmiu miastach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Warszawie. Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

PwC cieszy się opinią znakomitego pracodawcy. Od kilku lat zdobywamy wszystkie najważniejsze nagrody przyznawane przez środowisko akademickie – jesteśmy Pracodawcą Roku w rankingu AIESEC Polska, a także Idealnym Pracodawcą w badaniu Universum Student Survey.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. W roku 2005 PwC założyła Fundację „Podaruj siebie”, której celem statutowym jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W jej działania aktywnie angażują się nasi pracownicy. Promujemy zachowania i postawy proekologiczne i prospołeczne, podejmujemy działania w zakresie wyrównywania szans w środowisku pracy, przestrzegamy zasad etyki i przejrzystości działań biznesowych. Współdziałamy z organizacjami biznesowymi, angażując się w działalność mającą na celu promowanie przedsiębiorczości. Doradzamy również pro bono inicjatywom społecznym, za co zostaliśmy wyróżnieni nagrodą im. Jacka Kuronia.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z informacjami o naszej firmie, która na świecie działa już ponad 150 lat, w Polsce zaś jest obecna od 1990 roku.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Centrum Konferencyjne Nimbus, Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny