KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - najnowsze zmiany prawne

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH - najnowsze zmiany prawne

13 września 2022 / online

2295 zł netto do 13 września (cena udziału online)

Cel

Największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych, coraz bliżej!

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Nowelizowane przepisy wejdą w życie 13 października 2022 r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH – najnowsze zmiany prawne, która odbędzie się 13 września 2022 r. w formule online.

Nowe regulacje wprowadzą do polskiego systemu prawnego kompleksowe unormowania dotyczące „grup spółek” oraz rewolucję w zasadach prowadzenia nadzoru wewnętrznego w spółkach kapitałowych przez rady nadzorcze. Warto zapoznać się ze szczegółami planowanej ustawy, zanim stanie się obowiązującym prawem, aby w pełni przygotować się do nadchodzącej rzeczywistości.

Dyskusje organizowane podczas paneli będą również okazją, by wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami związanymi z grupami spółek oraz funkcjonowaniem rad nadzorczych.

Wśród prelegentów znakomici eksperci, którzy uczestniczyli w pracach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Prowadzący przybliżą Państwu jak maksymalnie efektywnie wykorzystać nowe mechanizmy prawne.

Podczas konferencji prelegenci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • Kto i jak może utworzyć grupę spółek?
 • Jak ważnie i skutecznie wydawać wiążące polecenia w grupie spółek?
 • Jak i kiedy odmówić wykonania wiążącego polecenia?
 • Jakie prawa w grupie spółek mają wspólnicy i akcjonariusze mniejszościowi?
 • Jak kształtują się zasady odpowiedzialności spółki dominującej względem spółki zależnej oraz jej wierzycieli, wspólników i akcjonariuszy?
 • Jakie nowe uprawnienia zyskają rady nadzorcze w zakresie dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki?
 • Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji prac rady nadzorczej i wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych?
 • Jaką rolę odgrywać będzie rada nadzorcza spółki dominującej w grupie spółek?
 • Jakie nowe obowiązki i uprawnienia zyskają rady nadzorcze spółek dominujących?
 • Jak nowelizacja wpłynie na zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek?

 Udział w konferencji pozwoli Państwu:

 • Przygotować się na zmiany i dowiedzieć się jak wykorzystać nowe przepisy
 • Wprowadzić lub usprawnić zarządzanie grupą spółek
 • Dostosować zasady działalności rady nadzorczej do nowych regulacji
 • Poznać nowe realia współpracy organów spółki

Co gwarantujemy?

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień
 • Udział znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków
 • Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Do udziału zapraszamy m.in.:

 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Radców prawnych, adwokatów
 • Reprezentantów działów audytu i controllingu
 • Szefów biur obsługi zarządu
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów

Program

Wtorek, 13 września

08:25

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,
08:30

Zasady przyjęcia prawa grup spółek w Polsce

 • Prof. dr hab. Andrzej Szumański
online, ,
09:15

Wiążące polecenia w ramach grupy spółek

 • Piotr Kleszczyński, Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego, Xella Polska Sp. z o.o.
 • kto i w jaki sposób może wydawać wiążące polecenia
 • jaką formę ma mieć wiążące polecenie, aby było skuteczne
 • czy wiążące polecenie zawsze jest „wiążące”? – zasady odmowy wykonania
online, ,
10:00

Przerwa

online, ,
10:15

PANEL DYSKUSYJNY - Dotychczasowe problemy holdingów – czy nowe regulacje pomogą?

 • Moderator: Łukasz Sieczka, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Dariusz Hryniów, Radca Prawny, Członek Rady Nadzorczej, Tauron S.A.
 • Marek Wodnicki, Dyrektor Biura Prawnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Marek Szydłowski, były Dyrektor Biura Prawnego, Grupa Komputronik

Obszary dyskusji:

 • jak dzisiaj wygląda współpraca w grupie spółek?
 • jakie są podstawowe problemy braku regulacji prawa holdingowego?
 • jaką aktualnie odpowiedzialność może ponosić członek zarządu spółki zależnej za „wsłuchiwanie się w głos matki”?
online, ,
11:00

Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek

 • Anna Wojciechowska, LL.M., Radca Prawny, Starszy Partner, WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • Igor Socha, Adwokat, Senior Associate, WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • kiedy i za co odpowiadać może spółka dominująca lub spółka zależna
 • czy spółka dominująca zawsze musi rekompensować spółce zależnej wyrządzoną szkodę
 • prawa wierzycieli, wspólników oraz akcjonariuszy spółki zależnej w grupie spółek
 • squeeze out oraz reverse squeeze out w grupie spółek
online, ,
11:45

Przerwa

online, ,
12:00

PANEL DYSKUSYJNY - Dla kogo są grupy spółek?

 • Moderator: Izabela Wojtyczka, Wiceprezes Zarządu, PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
 • dr Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • dr Rafał Kos, LL.M., Partner Zarządzający, Adwokat, Kubas Kos Gałkowski
 • Mariusz Fistek , LL.M., Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, KGHM Polska Miedź S.A.

Obszary dyskusji:

 • czy to ciekawostka naukowa, czy biznes ich potrzebuje?
 • potencjalne wady funkcjonowania w „grupie spółek”, czyli może jednak nie wychodzić z „cienia”?
 • co na to akcjonariusze mniejszościowi oraz interesariusze?
online, ,
12:45

Kształtowanie odpowiedzialności karnej członków zarządu i rady nadzorczej (za zachowanie dotyczące grupy spółek)

 • Michał Babicz, Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych, Filipiak Babicz Legal
 • czy możliwe jest „legalne” działanie na szkodę spółki zależnej
 • przestępstwa menadżerów w ramach grupy spółek
 • wpływ nowych kompetencji i obowiązków na odpowiedzialność karną
 • patologie „nadzorcze” w zgrupowaniu, czyli rzecz o oczekiwanej aktywności członków rad
online, ,
13:30

Przerwa

online, ,
13:45

Nowe zasady organizacji prac rad nadzorczych

 • Tomasz Jaranowski, Radca Prawny, Partner, SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech
 • dopuszczalne sposoby podejmowania uchwał przez radę nadzorczą
 • organizacja prac rady nadzorczej poza posiedzeniami
 • rola przewodniczącego w kierowaniu radą
 • dobrowolne komitety rady nadzorczej
 • protokoły rady nadzorczej, czyli dzienniki z frontu
online, ,
14:30

Rozszerzone kompetencje i obowiązki rad nadzorczych

 • Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • uprawnienia informacyjne rady nadzorczej, z uwzględnieniem grup spółek
 • relacje zarządu i rady nadzorczej – mur asymetrii informacyjnej powinien zostać zburzony
 • doradca rady nadzorczej, czyli specjalista ad hoc dla samodzielnej rady
 • transakcje z podmiotami powiązanymi pod szczególnym nadzorem
online, ,
15:15

PANEL DYSKUSYJNY - Efektywna rada nadzorcza – wykorzystanie nowych i proponowanych rozwiązań

 • Moderator: Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu, PKP S.A.
 • Piotr Rybicki, Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu, NadzorKorporacyjny.pl
 • Rafał Wiatr, Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy
 • Filip Gorczyca, Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych i Członek Rad Nadzorczych, CCC, Ferro, Develia i Artifex Mundi

Obszary dyskusji:

 • rada nadzorcza w wersji online, czyli „bieżący” nadzór
 • rola rady w nadzorze nad grupą spółek – czy nadzorcy powinni dostrzegać jednostki zależne?
 • wpływ doradcy rady nadzorczej oraz pozostałych nowych narzędzi na bezpieczeństwo spółki
online, ,
16:15

Zakończenie konferencji

online, ,

Prelegenci

 • Michał Babicz

  Michał Babicz

  Adwokat, Wspólnik, Szef Działu Postępowań Spornych Filipiak Babicz Legal
 • Mariusz Fistek , LL.M.

  Mariusz Fistek , LL.M.

  Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych KGHM Polska Miedź S.A.
 • Filip Gorczyca

  Filip Gorczyca

  Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych i Członek Rad Nadzorczych CCC, Ferro, Develia i Artifex Mundi
 • Dariusz Hryniów

  Dariusz Hryniów

  Radca Prawny, Członek Rady Nadzorczej Tauron S.A.
 • Tomasz Jaranowski

  Tomasz Jaranowski

  Radca Prawny, Partner SMM LEGAL Maciak Mataczyński Czech
 • Piotr Kleszczyński

  Piotr Kleszczyński

  Radca Prawny, Dyrektor Działu Prawnego Xella Polska Sp. z o.o.
 • Rafał Kos, LL.M.

  dr Rafał Kos, LL.M.

  Partner Zarządzający, Adwokat Kubas Kos Gałkowski
 • Filip Ostrowski

  dr Filip Ostrowski

  Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Piotr Rybicki

  Piotr Rybicki

  Biegły Rewident, Zawodowy Członek Rad Nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
 • Łukasz Sieczka

  Łukasz Sieczka

  Partner, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Igor Socha

  Igor Socha

  Adwokat, Senior Associate WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • Andrzej Szumański

  Prof. dr hab. Andrzej Szumański

 • Marek Szydłowski

  Marek Szydłowski

  były Dyrektor Biura Prawnego Grupa Komputronik
 • Karol Maciej Szymański

  Karol Maciej Szymański

  Partner Zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Rafał Wiatr

  Rafał Wiatr

  Radca Prawny, Partner Zarządzający Kancelaria Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy
 • Marek Wodnicki

  Marek Wodnicki

  Dyrektor Biura Prawnego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Anna Wojciechowska, LL.M.

  Anna Wojciechowska, LL.M.

  Radca Prawny, Starszy Partner WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • Izabela Wojtyczka

  Izabela Wojtyczka

  Wiceprezes Zarządu PZU Centrum Operacji, Sekretarz i Członek Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
 • Rafał Zgorzelski

  Rafał Zgorzelski

  Członek Zarządu PKP S.A.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

2295 zł netto do 13 września

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • Kancelaria RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

  Kancelaria RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy dysponuje ponad 60-osobowym zespołem prawników, w tym ze stopniami naukowymi i niemal w połowie z uprawnieniami radców prawnych lub adwokatów. Na co dzień biorą udział w najbardziej wymagających i złożonych projektach, głównie z zakresu prawa spółek handlowych, prowadzenia postępowań sądowych oraz arbitrażowych, jak również transakcji fuzji i przejęć (M&A). Świadczone przez nich doradztwo wychodzi poza utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie często bardzo nietypowych problemów prawnych. Prawnicy Kancelarii RKKW brali udział w przygotowaniu największej od 20 lat Reformy Kodeksu spółek handlowych, jak również w innych pracach legislacyjnych m.in. dotyczących zmian wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych w ramach Tarczy Antykryzysowej związanej z COVID-19. Połączenie doświadczenia oraz wiedzy z różnych dziedzin praktyki przekłada się na zadowolenie, oraz satysfakcję ich Klientów wśród których znajdują się największe polskie przedsiębiorstwa różnych sektorów gospodarki.