KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

13 stycznia 2021 / online

995 zł netto do 4 grudnia (cena udziału online)

1395 zł netto do 13 stycznia (cena udziału online)

Cel

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w 1-dniowej konferencji Kodeks Spółek Handlowych – najnowsze zmiany prawne. Spotkanie będzie doskonałą okazją do dyskusji na temat zmian w funkcjonowaniu rad nadzorczych oraz tworzenia i działalności grup spółek w świetle nowych regulacji. Wśród prelegentów znakomici eksperci, którzy uczestniczą w pracach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą wydarzenia. Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w gronie uczestników konferencji w dniu 13 stycznia 2021 r. w formule online.

Podczas konferencji prelegenci odpowiedzą m.in. na poniższe pytania:

 • Kto i jak może utworzyć grupę spółek
 • Jak ważnie i skutecznie wydawać wiążące polecenia w grupie spółek
 • Jak i kiedy odmówić wykonania wiążącego polecenia
 • Jakie prawa w grupie spółek mają wspólnicy i akcjonariusze mniejszościowi
 • Jak kształtują się zasady odpowiedzialności spółki dominującej względem spółki zależnej oraz jej wierzycieli, wspólników i akcjonariuszy
 • Jakie nowe uprawnienia zyskają rady nadzorcze w zakresie dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki
 • Jakie zmiany zajdą w zakresie organizacji prac rady nadzorczej i wsparcia ze strony podmiotów zewnętrznych
 • Jaką rolę odgrywać będzie rada nadzorcza spółki dominującej w grupie spółek
 • Jakie nowe obowiązki i uprawnienia zyskają rady nadzorcze spółek dominujących
 • Jak nowelizacja wpłynie na zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej członków organów spółek

Udział w konferencji pozwoli Państwu:

 • Przygotować się na zmiany i dowiedzieć się jak wykorzystać nowe przepisy
 • Wprowadzić lub usprawnić zarządzanie grupą spółek
 • Dostosować zasady działalności rady nadzorczej do nowych regulacji
 • Poznać nowe realia współpracy organów spółki

Co gwarantujemy?

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień
 • Udział znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy uczestniczą w pracach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego
 • Możliwość wymiany doświadczeń i skorzystanie z gotowych rozwiązań
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Do udziału zapraszamy m.in.:

 • Prezesów zarządu
 • Członków zarządu
 • Przewodniczących i członków rad nadzorczych
 • Dyrektorów departamentów obsługi władz spółek
 • Dyrektorów departamentów nadzoru właścicielskiego
 • Radców prawnych, adwokatów
 • Reprezentantów działów audytu i controllingu
 • Szefów biur obsługi zarządu
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką spółek kapitałowych oraz holdingów

Program

Środa, 13 stycznia

08:55

Oficjalne powitanie uczestników, rozpoczęcie

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,
09:00

Kto i na jakich warunkach może tworzyć grupę spółek

 • dr Katarzyna Reszczyk-Król, Senior Associate, Adwokat, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • nowa definicja grupy spółek
 • jakie podmioty mogą wchodzić w skład grupy spółek
 • przesłanki formalne utworzenia grupy spółek
 • wystąpienie z grupy spółek
online, ,
09:45

Wiążące polecenia w grupie spółek

 • Filip Ostrowski, Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • kto i na jakiej zasadzie wydaje polecenia
 • jakie elementy powinno zawierać polecenie i w jakiej formie powinno być wydane
 • czego może dotyczyć wiążące polecenie
 • kto i w oparciu o jakie przesłanki odmawia wykonania polecenia
 • ujawnianie wykonania wiążących poleceń
online, ,
10:45

Przerwa

online, ,
11:00

Prawa wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych w spółkach tworzących grupę spółek

 • prawo żądania wyznaczenia audytora
 • prawo wykupu
 • prawo odkupu
online, ,
11:45

Odpowiedzialność spółki dominującej wobec spółki zależnej

 • Joanna Chmielińska, Adwokat, Szef Działu Prawa dla Biznesu, Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
 • zasady i przesłanki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce zależnej
 • zasady i przesłanki odpowiedzialności względem wierzycieli spółki zależnej
 • możliwość dochodzenia roszczeń przez wspólników i akcjonariuszy spółki zależnej


online, ,
12:30

Obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej spółki kapitałowej

 • Karol Szymański, Członek Zarządu, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • rola rady nadzorczej spółki dominującej w grupie spółek
 • nowe obowiązki rady nadzorczej
 • nowe uprawnienia rady nadzorczej
online, ,
13:15

Przerwa

online, ,
13:45

Organizacja prac rady nadzorczej spółki kapitałowej

 • Dr hab. Dominika Wajda, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego, Bank Pekao S.A.
 • Paweł Tymczyszyn, Radca Prawny, Dyrektor Pionu Usług Korporacyjnych i Prokurent, Bank Pekao S.A
 • prawo dostępu do dokumentacji i wyjaśnień spółki
 • wsparcie rady nadzorczej przez podmioty zewnętrzne
 • zmiany w zakresie organizacji prac rady nadzorczej 
online, ,
14:45

Zakres odpowiedzialności cywilnej członków organów

 • Przemysław Szmidt, Adwokat, Starszy Prawnik, Filipiak Babicz Legal Sp.k.
 • zawodowy charakter działalności
 • przesłanki odpowiedzialności
 • przesłanki wyłączające odpowiedzialność
 • wyłączenie odpowiedzialności członka zarządu spółki zależnej za wykonanie wiążącego polecenia a odpowiedzialność członka zarządu spółki dominującej
online, ,
15:30

Zakres odpowiedzialności karnej członków organów spółek

 • przesłanki odpowiedzialności
 • przesłanki wyłączające odpowiedzialność
 • odpowiedzialność karna członka zarządu spółki zależnej i dominującej za działania objęte wiążącym poleceniem
online, ,
16:15

PANEL DYSKUSYJNY: Jak reforma KSH wpłynie na działalność zarządów spółek kapitałowych?

 • Jakub Modrzejewski, Radca Prawny, Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 • dr Radosław Kwaśnicki, Senior Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Piotr Rybicki, Zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
online, ,
17:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

online, ,

Prelegenci

 • Joanna Chmielińska

  Joanna Chmielińska

  Adwokat, Szef Działu Prawa dla Biznesu Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
 • Radosław Kwaśnicki

  dr Radosław Kwaśnicki

  Senior Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Jakub Modrzejewski

  Jakub Modrzejewski

  Radca Prawny, Dyrektor Biura Grupy Kapitałowej Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
 • Filip Ostrowski

  Filip Ostrowski

  Dyrektor Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Ministerstwo Aktywów Państwowych
 • Katarzyna Reszczyk-Król

  dr Katarzyna Reszczyk-Król

  Senior Associate, Adwokat BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Piotr Rybicki

  Piotr Rybicki

  Zawodowy członek rad nadzorczych, ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl
 • Przemysław Szmidt

  Przemysław Szmidt

  Adwokat, Starszy Prawnik Filipiak Babicz Legal Sp.k.
 • Karol Szymański

  Karol Szymański

  Członek Zarządu RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Paweł Tymczyszyn

  Paweł Tymczyszyn

  Radca Prawny, Dyrektor Pionu Usług Korporacyjnych i Prokurent Bank Pekao S.A
 • Dominika Wajda

  Dr hab. Dominika Wajda

  Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego Bank Pekao S.A.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

995 zł netto do 4 grudnia

Zarejestruj się