Konferencja Energia skojarzona z biznesem

Konferencja Energia skojarzona z biznesem

4 ‑ 5 października 2011 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Cel

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

  • Aktualną pozycję kogeneracji w polityce energetycznej Europy i Polski oraz przewidywane zmiany w prawie przedstawi dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki
  • Korzyści płynące ze stosowania rozwiązań kogeneracyjnych, możliwe ścieżki rozwoju branży oraz optymalne metody wykorzystania ich potencjału zaprezentuje Janusz Cierpiał, Kierownik Działu Oferty Multienergetycznej, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
  • Dlaczego warto inwestować w kogenerację i który z układów kogeneracyjnych – węglowy czy gazowy - wybrać doradzą, na podstawie własnych doświadczeń, Mieczysław Modzelewski, Dyrektor ds. Produkcji PEC Suwałki oraz Krzysztof Rodak, Prezes Zarządu, MPEC Tarnów
  • Jak skutecznie ubiegać się o dofinansowanie projektów i co zrobić, aby wystarczającego wsparcia udzielił Państwu bank lub fundusz inwestycyjny wytłumaczą przedstawiciele instytucji finansujących i firm doradczych.


KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

Reprezentanci sektora energetycznego oraz przedstawiciele firm i instytucji zainteresowanych projektami z zakresu skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła:

  • Osoby reprezentujące elektrociepłownie, odpowiedzialne za modernizację komunalnych systemów ciepłowniczych
  • Przedstawiciele elektrowni i elektrociepłowni planujący i nadzorujący inwestycje w budowę nowych układów kogeneracyjnych
  • Przedsiębiorcy zainteresowani budową własnych biogazowni oraz wykorzystaniem biomasy odpadowej
  • Osoby nadzorujące realizację projektów od strony technologicznej po stronie zamawiającego oraz dostawcy rozwiązań technologicznych
  • Reprezentanci firm oraz instytucji oferujących dofinansowanie oraz wspierających proces inwestycyjny na różnych etapach – banków, funduszy inwestycyjnych, firm doradczych, analitycznych

Oraz:
Główni Energetycy, prawnicy świadczący usługi na rynku energii i ciepła, specjaliści ochrony środowiska

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji

Katarzyna Basaj – Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny