Kontrakty budowlane

Cel

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie Warsztatami "Kontrakty budowlane - relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej". Z uwagi na brak wolnych miejsc, rejestracja on-line została zakończona. Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Rafałem Przyborkiem: r.przyborek@pb.pl, 22 333 97 77.

Szanowni Państwo,


serdecznie zapraszam na kolejną edycję warsztatów „Kontrakty budowlane - relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane.

Kontrakt budowlany to kluczowy element procesu realizacji inwestycji budowlanej. Każda umowa zawierana jest na bazie odrębnych postanowień umownych i niesie ze sobą wiele ryzyk.

Podczas warsztatów zaproszeni eksperci rozwieją wszelkie wątpliwości z tego zakresu.

Zapraszam do udziału,

Aldona Mlonek
Project Manager


Dzięki udziałowi w warsztatach, poznają Państwo odpowiedzi na poniższe pytania:

 • jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym
 • jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów budowlanych
 • kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy
 • jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje z rękojmią za wykonane roboty
 • jakie są uprawnienia inwestora z tytułu gwarancji i rękojmi za wady
 • jakie obowiązki ma wykonawca względem podwykonawców
 • jak nabyć prawa autorskie w kontraktach budowlanych
 • kiedy można korzystać z wizerunku budynku w celach reklamowych i promocyjnych
 • jakie są zasady wynagrodzenia w kontraktach budowlanych – zasady płatności, obowiązki, wysokość
 • jak wpływa projekt nowelizacji przepisów CIT z 12 lipca 2017 r. na sektor budowlany
 • stosowanie podatkowej klauzuli anty-abuzywnej i znowelizowanego art. 5 ust. 4 Ustawy VAT na rynku kontraktów
 • jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności i jak zabezpieczyć wykonanie umowy
 • jak dochodzić roszczeń z umów zawieranych wg wzorca FIDIC.

Kto powinien wziąć udział:

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych.


Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych.


Deweloperzy nie boją się ryzyka

Pb.pl 2017-09-05

Większość biurowców w Polsce buduje się spekulacyjnie. Zdaniem spółek, nie ma potrzeby, by to zmieniać. W 2016 r. w Warszawie było ponad 5 mln mkw. biur, czyli dwa razy więcej niż przed dekadą. Przy założeniu, że rynek będzie rósł w takim tempie jak dotychczas, do 2027 r. stolica będzie mogła się pochwalić aż 10 mln mkw. nowoczesnych miejsc do pracy (…)

Mnożą się problemy budowlanki

Pb.pl 2017-09-05

(…) większość firm budowlanych korzysta z usług firm podwykonawczych. Niemniej, jeżeli firmy podwykonawcze nie będą miały mocy przerobowych, to z braku sił własnych, zaczną podnosić ceny usług i w rezultacie spowoduje to istotny wzrost kosztów i presję na marżę dla dużych firm generalnego wykonawstwa. Dodatkowo oprócz wpływu na marże realizowanych kontraktów brak dostępności firm podwykonawczych może również wpłynąć na opóźnienia w realizacji robót budowlanych na części kontraktów (…)

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94, Warszawa)


Warszawa

Patron Medialny