Nowe procedury w zakresie Zamówień Publicznych

Nowe procedury w zakresie Zamówień Publicznych

7 marca 2019 / Warszawa

1095 zł netto od 8 stycznia do 1 lutego

1395 zł netto od 2 lutego do 7 marca

Nowe procedury w zakresie Zamówień Publicznych
 / 7 marca 2019 / Warszawa  / 1095 zł netto Zarejestruj się

Cel

Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian i interpretacji, w tym przedstawienie najistotniejszych zagadnień z jakimi spotykają się zarówno zamawiający jak i wykonawcy w trakcie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zaproszeni eksperci przedstawią zmiany jakie dotyczą zarówno samego ogłoszenia przetargu, jak i właściwego przygotowania dokumentacji. Nowe prawo zamówień publicznych ma zreformować dotychczasowy system zamówień publicznych. Warsztaty będą okazją do tego, aby dowiedzieć się, jakie prawa oraz obowiązki mają zamawiający i wykonawcy.

Do udziału w Warsztacie zapraszamy:

 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów ds.:

o Zamówień publicznych
o Przetargów
o Zakupów
o Sprzedaży

 • Dyrektorów i Managerów Działów Prawnych
 • Przedstawicieli organów państwowych, samorządowych, podmiotów prawa publicznego i stowarzyszeń zobowiązanych do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli dwóch stron postępowania: zamawiającego i wykonawcy!


Uczestnikom Warsztatu gwarantujemy:

 • wiedzę przekazaną przez znakomitych ekspertów,
 • materiały zawierające informacje przekazywane podczas spotkania,
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztacie i zdobytą wiedzę,
 • warsztatową formułę spotkania – możliwość zadania pytania prowadzącym ekspertom i tym samym uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w prasie czy Internecie,
 • najwyższy poziom merytoryczny i najbardziej aktualną wiedzę.

Więcej udzielonych zamówień publicznych, wzrosła ich wartość

Puls Biznesu
19-09-2018


W 2017 r. udzielono ponad 139 tys. zamówień publicznych, to przeszło 10 tys. więcej niż w poprzednim roku; wzrosła także wartość udzielonych zamówień - poinformował w środę podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju p.o. szefa UZP Hubert Nowak.

Nowak przedstawiał posłom sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. Według dokumentu, w roku 2017 udzielono ponad 139 tys. zamówień wobec 129 tys. w 2016 r. Wzrosły także kwoty: w 2016 r. udzielono zamówień na 107 mld zł., a w 2017 na 163 mld zł. (...)

Program

Czwartek, 7 marca

09:30

Rejestracja, poranna kawa

Warszawa, None, None
10:00

Elektronizacja zamówień publicznych – kwestie praktyczne

 • Agnieszka Wachowska - Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Tomasz Krzyżanowski - Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Wymagania w ustawie Pzp. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych oraz w rozporządzeniach wykonawczych :

- przegląd i ogólna charakterystyka zmian w przepisach

 • Forma składania ofert i innych dokumentów i oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja wykonawca – zamawiający

- wymagania informacyjne zamawiającego wobec wykonawców (SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu)
- poświadczanie za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, kiedy kopia a kiedy oryginał
- możliwość skorzystania przez zamawiającego z posiadanych –papierowych – oświadczeń w nowych postępowaniach
- forma pełnomocnictwa
- kto powinien posiadać podpis elektroniczny po stronie wykonawców i zamawiających

 • Ustawowe warunki zastosowania tradycyjnej formy papierowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Odpowiedzialność zamawiającego, wykonawcy i dostawcy platformy zakupowej za nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania

- obowiązek informacyjny zamawiającego a odpowiedzialność z tytułu problemów ze złożeniem oferty przez wykonawców
- rozgraniczenie odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy oraz dostawcy platformy zakupowej

Warszawa, None, None
11:30

Przerwa na kawę i networking

Warszawa, None, None
11:50

RODO oraz tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

 • Jarosław Sroka - Partner, Radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Dr Grzegorz J. Wąsiewski - Radca prawny, Senior Associate, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

RODO a zamówienie publiczne

 • Obowiązki Zamawiającego
  - Klauzule
  - Przekazane informacje
 • Obowiązki Wykonawcy:
  - Klauzule
  - Konsekwencje braku certyfikatów = możliwość odrzucenia oferty

Tajemnica przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych

 • Tajemnica przedsiębiorstwa a jawność oferty
 • Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Sposób, termin. Następstwa prawne nieskutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w KIO
Warszawa, None, None
13:30

Lunch

Warszawa, None, None
14:20

Oświadczenia Wykonawcy – przesłanki wykluczenia w orzecznictwie KIO i ETS

 • Jarosław Sroka - Partner, Radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Dr Grzegorz J. Wąsiewski - Radca prawny, Senior Associate, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Możliwość powoływania się przez wykonawcę na doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum w przypadku gdy faktycznie nie uczestniczył w realizacji zamówienia (Esaprojekt C-387/14)
 • Dokumenty jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Skutki przedstawienia nieprawdziwych informacji w JEDZ
 • Przesłanki wykluczenia wykonawcy a self-cleaning
Warszawa, None, None
15:20

Dopuszczalność modyfikacji umów zawieranych w trybie zamówień publicznych

 • Jarosław Sroka - Partner, Radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Dr Grzegorz J. Wąsiewski - Radca prawny, Senior Associate, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Kiedy można zmienić umowę zawartą w trybie zamówień publicznych?

- Interpretacja UZP – zmiana umowy w związku ze wzrostem płacy minimalnej
- Interpretacja UZP – zmiana umowy w związku ze zmianą podatku VAT

 • Ugoda a zmiana umowy - Sprawa C 549/14 - Finn Frogne A/S
 • Test pressetext – dalej aktualny ? – Dyrektywa czy polska ustawa PZP do zmiany umowy zamówienia zawartej między 18.04.2016 r. a 28.07.2016 r. ?
 • Kto może zawnioskować kontrolę w przypadku podejrzenia naruszenia?
 • Przykłady naruszeń – wynik przeprowadzonej kontroli UZP w 2016 r.
Warszawa, None, None
16:20

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • Tomasz Krzyżanowski

  Tomasz Krzyżanowski

  Radca prawny, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Jarosław Sroka

  Jarosław Sroka

  Partner, Radca prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.
 • Agnieszka Wachowska

  Agnieszka Wachowska

  Radca prawny, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Grzegorz J. Wąsiewski

  Grzegorz J. Wąsiewski

  Radca prawny, Senior Associate, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1095 zł netto od 8 stycznia do 1 lutego

Zarejestruj się