Warszawa
Warsztaty
26 ‑ 27 lutego 2014
26 ‑ 27 lutego 2014
Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1, Warszawa
Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2014
None
Zmiany dotyczące podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności na roboty budowlane

Cel

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych po raz pierwszy w sposób kompleksowy reguluje zasady podwykonawstwa przy udzielaniu zamówień publicznych.

Uchwalone przez Sejm rozwiązania mają służyć głównie:

 • Wzmocnieniu ochrony słusznych praw podwykonawców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych, w szczególności zapewnienia terminowej oraz pełnej wypłaty należnego im wynagrodzenia (zwiększenie bezpieczeństwa udziału małych i średnich przedsiębiorstw w realizacji zamówień),
 • Wzmocnieniu bezpieczeństwa prawidłowej realizacji zamówień publicznych,
 • Wyborowi wykonawców mających odpowiedni potencjał do realizacji zamówień publicznych,
 • Ograniczeniu ryzyka pojawiania się sporów na linii zamawiający - wykonawca - podwykonawca - dalszy podwykonawca na etapie realizacji zamówień publicznych,
 • Zapewnieniu odpowiedniej jakości realizacji zamówień publicznych, przez powierzanie ich podwykonawcom dającym gwarancję prawidłowego wykonania pod zlecanych robót.

Podczas Warsztatów omówione zostaną min.:
 • Zmowy przetargowe - w jaki sposób możemy z nimi walczyć, mechanizmy, odpowiedzialność i sankcje?
 • Błędy w SIWZ - zaniechanie czynności przez Zamawiającego,
 • jakie są pierwsze doświadczenia na tle nowej regulacji KC zapewniającej ustawową gwarancję zapłaty?
 • Zapisy umowy w zakresie podwykonawstwa po nowelizacji,
 • Negocjacje warunków umowy, terminy oraz gwarancje zapłaty - na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak się zabezpieczyć?
 • Jakich rodzajów umów dotyczy odpowiedzialność solidarna inwestora/wykonawcy wobec podwykonawców/dostawców?
 • Wady umów o roboty budowlane: niewłaściwe określenie stron umowy, nieprecyzyjny zakres umowy, błędne określenie wynagrodzenia.
Kto powinien wziąć udział:
Warsztat kierujemy do firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i podwykonawcy, inwestorów, firm finansujących roboty budowlane m.in: kierownicy działów: prawnych, nieruchomości, inwestycji, umów i planowania.

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu:

Anna Niewodzka
T +48 22 333 9889
K +48 600 013 301
[email protected]

Dział Marketingu:

Anna Pietrzak
T +48 22 333 9828
[email protected]


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1, Warszawa


Warszawa

Patron Medialny