Nowelizacja Ustawy o księgach wieczystych i hipotece

Nowelizacja Ustawy o księgach wieczystych i hipotece

22 ‑ 23 września 2010 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Nowelizacja Ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 / 22 ‑ 23 września 2010 / Warszawa

Cel

Już w lutym 2011 nowelizacja ustawy

W programie, m.in :
 • Jakie będą konsekwencje rezygnacji z podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną
 • Możliwości zabezpieczenia hipoteką umowną kilku wierzytelności
 • Hipoteka a podział nieruchomości; hipoteka a „swoboda walutowa”
 • Wpływ przelewu wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie na hipotekę
 • Umowna regulacja zabezpieczenia hipotecznego przyszłych wierzytelności i jej wpływ na wygaśnięcie hipoteki
 • Szczegółowa analiza założeń projektu ustawy odwróconym kredycie hipotecznym
Dlaczego warto wziąć udział:
 • Już w lutym 2011 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • Szykują się zmiany zarówno dla właściciela nieruchomości, jak i wierzycieli. Nowelizacja przede wszystkim uelastyczni przepisy o księdze wieczystej oraz hipotece. Modyfikacje przyczynią się również do usprawnienia systemu, a także do skrócenia czasu załatwienia wszelkich formalności związanych z ustanowieniem zabezpieczenia hipoteką wierzytelności
 • W trakcie warsztatów dowiedzą się Państwo jakie konsekwencje czekają uczestników rynku obrotu nieruchomościami gdy nastąpi ujednolicenie hipoteki, jak również kiedy zniknie podział na hipoteki zwykłe i kaucyjne
 • Zaznajomią się Państwo również m.in. z możliwościami zabezpieczenia hipoteką więcej niż jednej wierzytelności, z zastąpieniem wierzytelności zabezpieczonej inną wierzytelnością oraz powiemy jaki jest wpływ podziału nieruchomości na zabezpieczenie hipoteczne
 • Zapoznają się Państwo z tematem „swobody walutowej”- w wyniku wprowadzenia w życie nowej ustawy wierzytelność i hipoteka będzie mogła być ustanowiona w różnej walucie
 • Sławomir Pawlak z Banku Zachodniego WBK przedstawi najważniejsze założenia projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym oraz praktyczne skutki jej wprowadzenia
 • Eksperci z Kancelarii Prawnych CMS Cameron McKenna i WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr pozwolą lepiej poznać i zrozumieć nowe uregulowania dotyczące hipoteki oraz odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania
Kto powinien wziąć udział:
 • Prawnicy specjalizujący się w prawie nieruchomości
 • Pracownicy banków odpowiedzialni za finansowanie inwestycji
 • Pracownicy banków przygotowujących procedury dla działalności w dziedzinie kredytowania hipotecznego
 • Pracownicy banków obsługujących produkty hipoteczne oraz przygotowujący stosowną dokumentację
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • Rzeczoznawcy majątkowi

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztacie
Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny