Ochrona danych osobowych wg przepisów nowego rozporządzenia ogólnego - prawo i wdrożenie

Ochrona danych osobowych wg przepisów nowego rozporządzenia ogólnego - prawo i wdrożenie

Ochrona danych osobowych wg przepisów nowego rozporządzenia ogólnego - prawo i wdrożenie
 / 5 ‑ 6 grudnia 2016 / Warszawa

Cel


Szanowni Państwo,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem zacznie obowiązywać bezpośrednio od 25 maja 2018 roku. Oznacza to, że do związanych z tym zmian muszą się dostosować wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe. Warto wykorzystać ten okres, aby dostosować prowadzoną działalność do nowych wymogów prawa UE zarówno pod kątem prawnym jak i organizacyjno - technicznym.

Szkolenie adresowane jest do osób chcących nabyć wiedzę na temat najważniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, nowej roli inspektora ochrony danych oraz obowiązków dotyczących praktycznego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy na warsztaty!

"GIODO nie wyręczy administratora danych"

Pb.pl 2016-06-22

Firmy przetwarzające dane osobowe nie radzą sobie z przepisami. Mają problemy nawet z formalnym powołaniem ABI

Ponad 2,2 tys. skarg wpłynęło w ubiegłym roku do Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). To o 225 mniej niż w 2014 r., ale nadal bardzo dużo. W porównaniu z 2010 r. przybyło ich dwukrotnie. Skargi na banki i internet Skargi od lat dotyczą podobnych spraw i najczęściej tych samych podmiotów, przetwarzających dane osobowe — banków i innych instytucji finansowych, administracji publicznej, a także portali internetowych lub samego Internetu (…)

"Profilowanie tylko bez sprzeciwu"

Pb.pl 2016-07-26

Założenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych powinny powstać do końca roku. Nad zmianami pracuje też komisja GIODO.

Nad dostosowaniem przepisów polskiego prawa ochrony danych osobowych do unijnej reformy będzie pracować specjalna komisja. Powołał ją generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO). Jej zadaniem będzie m.in. analiza koniecznych nowelizacji wynikających z ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych. Pierwszą powołaną do komisji grupą ekspertów są administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI). W najbliższym czasie w jej skład wejdą przedstawiciele świata nauki i nowych technologii. Komisja ma pracować do 24 maja 2018 r. (…)

„Dane osobowe pod ścisłą ochroną”

Pb.pl 2016-04-07

Każdy sposób zapewnienia danym bezpieczeństwa będzie do przyjęcia, ale gdy coś pójdzie nie tak, pobłażania nie będzie. Niedopatrzenie może kosztować nawet 20 mln EUR.

Unijna reforma ochrony danych osobowych czeka już tylko na formalny start. Obejmie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej (UE) i dla wielu przedsiębiorców będzie prawdziwym wyzwaniem. Tę reformę wprowadzi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

I jak wszystkie rozporządzenia wspólnotowe, musi być stosowane bezpośrednio, stając się częścią krajowego porządku prawnego. Obecnie trwają prace nad odpowiednimi wersjami językowymi treści rozporządzenia, ostatecznie zaakceptowanego w grudniu 2015 r. Polska wersja jest konsultowana z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) (…)


Do udziału zapraszamy:

Wszystkie osoby, odpowiedzialne za bazy danych i wykorzystujące je w swojej pracy, a przede wszystkim:

  • Dyrektorów i Kierowników ds. CRM
  • Dyrektorów i Kierowników ds. baz danych
  • Dyrektorów i Kierowników ds. IT
  • Dyrektorów i Kierowników Działu Obsługi Klienta
  • Administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI)
  • Dyrektorów Działów Prawnych
  • Dyrektorów Działów Marketingu
  • Dyrektorów ds. Planowania Strategii i Rozwoju
  • Osoby kierujące projektami związanymi z przetwarzaniem danych (informacji)

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel.(22) 333 98 30
fax.(22) 333 97 78
e-mail: a.mlonek@pb.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Hotel Novotel Warsaw Airport (1 Sierpnia 1, Warszawa)


Warszawa

Patron Medialny