Ochrona konkurencji i konsumentów w relacjach B2B i B2C – konsekwencje dla przedsiębiorców

Ochrona konkurencji i konsumentów w relacjach B2B i B2C – konsekwencje dla przedsiębiorców

Cel

W codziennej działalności każdego przedsiębiorcy ważne są zarówno relacje biznesowe z kontrahentami (B2B), jak i relacje z konsumentami (B2C). Błędy i niedopatrzenia mogą skutkować naruszeniem prawa konkurencji czy praw konsumentów, za które grożą kary finansowe, ale również straty wizerunkowe.

Pierwsza część warsztatów poświęcona zostanie prawu konkurencji w odniesieniu do relacji B2B, gdzie głównymi poruszonymi zagadnieniami będą: kontrole i przeszukania UOKiK oraz compliance. Niezapowiedziana kontrola UOKiK, czasami połączona z przeszukaniem, to zdarzenie w istotny sposób wpływające na działalność przedsiębiorcy. Dodatkowo przepisy przewidują wysokie kary finansowe nie tylko za stwierdzone naruszenia prawa (do 10% obrotu przedsiębiorcy), ale również za utrudnianie kontroli (do 50 mln euro). Dlatego przedsiębiorcy powinni mieć świadomość zarówno własnych praw i obowiązków, jak i uprawnień przysługujących kontrolującym. Równie ważne jest uprzednie zapobieganie naruszeniom i w konsekwencji zapobieganie stratom finansowym i utracie reputacji. Pomaga w tym wprowadzenie systemu compliance, zapewniającego zgodność działania przedsiębiorcy z przepisami prawa.

Podczas drugiej części warsztatów omówione zostaną najnowsze zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Główne cele zmian to szybsze eliminowanie niekorzystnych dla konsumentów praktyk oraz usprawnienie kontroli klauzul niedozwolonych. Nowe uprawnienia nadane Prezesowi UOKiK mogą w znaczący sposób wkraczać w sferę działalności przedsiębiorcy. Nie chodzi tylko o kary finansowe, ale również możliwości zakazania sprzedaży usług czy produktów.

Przekazana podczas szkoleń wiedza następnie zostanie wykorzystana w praktyce. Uczestnicy będą pracowali nad rozwiązaniem przygotowanych w tym celu zadań. Wydarzenie będzie doskonałą okazją, aby omówić wszelkie niejasności wynikające z interpretacji przepisów oraz kwestie budzące największe ryzyka w działalności przedsiębiorcy.


Do udziału w warsztatach zapraszamy:

  • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
  • Dyrektorów Działów Prawnych i Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
  • Radców Prawnych
  • Adwokatów
  • Dyrektorów MarketinguBiorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo zaświadczenie o punktach szkoleniowych do przedstawienia w Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.


Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel.(22) 333 98 30
fax.(22) 333 97 78
e-mail: a.mlonek@pb.pl


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Novotel Warsaw Airport (1 Sierpnia 1, Warszawa)


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny