Ochrona sygnalistów - nowe wyzwania dla organizacji

Ochrona sygnalistów - nowe wyzwania dla organizacji

14 maja 2020 / Warszawa

1795 zł netto do 27 marca

2095 zł netto do 14 maja

Cel

Polska, podobnie jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, zobowiązana jest do końca przyszłego roku implementować postanowienia przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii czyli tzw. dyrektywy o ochronie sygnalistów

Tematyka anonimowego zgłaszania sygnalistów oraz ochrony osób zgłaszających naruszenia, jako element systemu compliance, z powodzeniem może służyć nie tylko wychwytywaniu nieprawidłowości funkcjonujących w organizacji, a przez to podnosić efektywność działania organizacji, ale co istotne, pozwala eliminować zachowania przestępcze zagrożone nie tylko karą dla sprawców ale także skutkujące wysokimi karami dla samej organizacji.  

W gronie specjalistów i praktyków przybliżymy Państwu nie tylko na czym polegać będą nowe obowiązki z perspektywy organizacji ale wskażemy z jakimi problemami w zakresie funkcjonowania kanałów anonimowego zgłaszania nieprawidłowości oraz ochrony sygnalistów mierzyły się polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. 

Istotnym zagadnieniem jakie zaproszeni eksperci poruszą podczas konferencji będzie zmiana kulturowa jaka musi się dokonać tak, aby z jednej strony organizacja była otwarta na sygnały płynące od osób zgłaszających naruszenia, a z drugiej, jak zmieniać negatywny obraz sygnalisty. 

Czy kolejne lata będą stały pod znakiem sygnalistów? Na to i szereg innych pytań odpowiedzą zaproszeni goście i eksperci. 

W programie m.in.:

 • Jakie obowiązki dla organizacji wprowadza nowa Dyrektywa o sygnalistach? 
 • Przegląd obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie ochrony sygnalistów
 • Ochrona sygnalistów na świecie – rozwiązana prawne i praktyczne
 • Wyzwania działów kadr związane z zapewnieniem skutecznej ochrony osobom dokonującym zgłoszenia przed działaniami odwetowymi
 • Jak wdrożyć w organizacji kanały anonimowego zgłaszania naruszeń?
 • Rozwiązana techniczne związane obsługą kanałów zgłaszania nieprawidłowości
 • Ochrona sygnalistów w systemie zarządzania zgodnością organizacji.
 • Praktyczne przykłady wdrożenia kanałów zgłaszania nieprawidłowości – case study

Uczestnikom gwarantujemy:

 • Różnorodne formuły: inspirujące prelekcje, case studies, panele dyskusyjne, stoły eksperckie
 • Wiedzę na najwyższym poziomie
 • Wystąpienia wyłącznie doświadczonych ekspertów
 • Interakcję i integrację – możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych
 • Atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • Certyfikat potwierdzający udział w Konferencji

Do udziału w Forum zapraszamy:

 • Członków Zarządu
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Radców Prawnych i Prawników
 • Szefów Działów HR

Program

Czwartek, 14 maja

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Warszawa, ,
09:00

Powitanie uczestników

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
 • Robert Gniezdzia, radca prawny, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci
Warszawa, ,
09:05

Keynote speaker – gość specjalny

Warszawa, ,
09:25

Jakie nowe obowiązki dla organizacji wprowadza nowa dyrektywa unijna o ochronie sygnalistów?

 • Robert Gniezdzia, radca prawny, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci
 • Podłoże wprowadzanych zmian 
 • Na co powinny być przygotowane firmy i organizacje w związku z nowymi obowiązkami
 • Kluczowe zadania stojące przed organizacją, aby być gotowym na stosowanie dyrektywy o sygnalistach 


Warszawa, ,
09:45

Whistleblowing w prawie konkurencji

 • Konrad Zawodziński, Head of Compliance, Adwokat
 • Praktyka UOKiK na tle podejścia organów antymonopolowych wybranych innych państw
 • Ochrona sygnalistów a instytucje prawa ochrony konkurencji 
 • Ujawnienie publiczne a obiekcje dotyczące przestrzegania i skutecznego egzekwowania prawa konkurencji (w tym ochrona wnioskodawcy leniency)
Warszawa, ,
10:10

Jakiej regulacji whistleblowing-u chcemy? – o docelowym standardzie ochrony sygnalistów w Polsce

 • Marta Kozak-Maśnicka, doktorant, Wydział Prawa i Administracji UW
 • Implementacja europejskich standardów ochrony sygnalistów
 • „Białe plamy” na drodze do transpozycji Dyrektywy
 • Obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów
Warszawa, ,
10:40

PANEL DYSKUSYJNY - Jak zapewnić sygnalistom skuteczne środki ochrony? – nowe regulacje, dobre praktyki i związane z nimi wyzwania

 • Moderator: Łukasz Chmielniak, adwokat, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci
 • Robert Gniezdzia, radca prawny, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci
 • Konrad Zawodziński, Head of Compliance, Adwokat
 • Grzegorz Makowski , forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego
Warszawa, ,
11:10

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji!

Warszawa, ,
11:25

Ochrona sygnalisty przed zwolnieniem, szykaną i dyskryminacją

 • Sławomir Paruch, radca prawny, partner, PCS Paruch Chruściel Schiffter
 • Uwarunkowania historyczne i kulturowe
 • Ochrona przed zwolnieniem
 • Zakaz szykany
 • Równe traktowanie, zakaz dyskryminacji


Warszawa, ,
11:45

Praktyka sądowa w postępowaniach wobec sygnalistów

 • Anna Wojciechowska-Nowak, prawnik, Członek Zarządu, Linia Etyki Sp. z o.o.
 • Najczęstsze przykłady zgłoszeń dokonywanych przez sygnalistów
 • Praktyczne aspekty ochrony sygnalistów przez działaniami odwetowymi 
 • Stosunek organizacji do sygnalistów  


Warszawa, ,
12:05

Prawne środki ochrony sygnalistów

 • dr Beata Baran, radca prawny, partner, Kancelaria Baran Książek Bigaj
 • Kontekst obowiązujących regulacji prawnych
 • Narzędzia prawne przewidziane w nowej Dyrektywie o ochronie sygnalistów
 • Pracodawca a ochrona whistleblower’a


Warszawa, ,
12:25

PANEL DYSKUSYJNY - Kreowanie kultury organizacyjnej pozwalającej na funkcjonowanie skutecznych mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów przed działaniami odwetowymi

 • Moderator: Violetta Małek, partner zarządzający, Gekko AdvisoryNow
 • Sławomir Paruch, radca prawny, partner, PCS Paruch Chruściel Schiffter
 • Anna Wojciechowska-Nowak, prawnik, Członek Zarządu, Linia Etyki Sp. z o.o.
 • Agnieszka Ert – Eberdt, Human Resources Shared Service Manager, Heidelberger Druckmaschinen AG
 • dr Beata Baran, radca prawny, partner, Kancelaria Baran Książek Bigaj
Warszawa, ,
13:00

Lunch

Warszawa, ,
13:45

Stoły Eksperckie - zapraszamy do dyskusji tematycznych

Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi.


STOLIK nr 1

Wsparcie dla sygnalistów w organizacji: co powinno ulec zmianie po wejściu w życie Dyrektywy

Grzegorz Makowski, forumIdei Fundacji im.  Stefana Batorego

Marcin Waszak, forumIdei Fundacji im.  Stefana Batorego


STOLIK nr 2

Co dobrego dla organizacji może wnieść prawidłowo wdrożony system zgłaszania nieprawidłowości

Magdalena Soboń-Stasiak, Prawnik, Compliance Officer, ArcelorMittal Poland SA


STOLIK nr 3

Co dobrego dla organizacji może wnieść prawidłowo wdrożony system zgłaszania nieprawidłowości

Robert Gniezdzia, radca prawny, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci

Warszawa, ,
14:45

"Maze of Laws" czyli najczęstsze błędy systemu whistleblowers popełniane w międzynarodowych firmach

 • Anna Nowakowska, Legal Compliance Expert, LEXcellence Legal Services, Zurich
 • W jaki sposób działalność międzynarodowa firm wpływa na ryzyko prowadzenia systemu compliance i systemy whistleblowing
 • Typowe błędy systemów zgłaszania nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem między narodowej organizacji w różnych systemach prawnych 
 • W jaki sposób wprowadzić aktywny system whistleblowing na arenie międzynarodowej na podstawie case study międzynarodowych przedsiębiorstw


Warszawa, ,
15:05

Czy warto nagradzać sygnalistów?

 • Krzysztof Mazurek, Head of Law, Patents & Compliance CEE, Bayer Sp. z o.o.
 • Czy lucyfer jest sygnalistą?
 • Percepcja społeczna zagadnienia 
 • Praktyczne doświadczenia 
 • Wnioski dla regulatora w związku z obowiązkiem wdrożenia ochrony sygnalisty 


Warszawa, ,
15:25

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami Konferencji!

Warszawa, ,
15:40

Potencjalne kierunku odpowiedzialność członków zarządu za brak mechanizmów zapewniających skuteczną ochronę sygnalistom

 • Łukasz Chmielniak, adwokat, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci
 • Geneza źródeł odpowiedzialności menedżerskiej 
 • Odpowiedzialność zarządów w praktyce europejskiej w związku z brakiem ochrony sygnalistów 
 • Wnioski „de lege ferenda” 


Warszawa, ,
16:00

PANEL DYSKUSYJNY - Jak skutecznie wdrażać kanały anonimowego zgłaszania nieprawidłowości?

 • Moderator: Robert Gniezdzia radca prawnych, partner zarządzający, Chmielniak Adwokaci
 • Anna Wojciechowska-Nowak, prawnik, Członek Zarządu, Linia Etyki Sp. z o.o.
 • Jan Stappers, Head of Partnership Development, WhistleB
 • Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu, E-nform Sp. z o.o.
 • Magdalena Soboń-Stasiak, Prawnik, Compliance Officer, ArcelorMittal Poland S.A.
 • Krzysztof Mazurek, Head of Law, Patents & Compliance CEE, Bayer Sp. z o.o.
 • Anna Nowakowska, Legal Compliance Expert, LEXcellence Legal Services, Zurich
Warszawa, ,
17:00

Zakończenie Konferencji, wręczenie certyfikatów

Warszawa, ,

Prelegenci

 • Beata Baran

  drBeata Baran

  radca prawny, partner Kancelaria Baran Książek Bigaj
 • Łukasz Chmielniak

  Łukasz Chmielniak

  adwokat, partner zarządzający Chmielniak Adwokaci
 • Agnieszka Ert – Eberdt

  Agnieszka Ert – Eberdt

  Human Resources Shared Service Manager Heidelberger Druckmaschinen AG
 • Robert Gniezdzia

  Robert Gniezdzia

  radca prawny, partner zarządzający Chmielniak Adwokaci
 • Rafał Hryniewicz

  Rafał Hryniewicz

  Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o.
 • Marta Kozak-Maśnicka

  Marta Kozak-Maśnicka

  doktorant Wydział Prawa i Administracji UW
 • Grzegorz Makowski

  Grzegorz Makowski

  forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego
 • Violetta Małek

  Violetta Małek

  partner zarządzający Gekko AdvisoryNow
 • Krzysztof Mazurek

  Krzysztof Mazurek

  Head of Law, Patents & Compliance CEE Bayer Sp. z o.o.
 • Anna Nowakowska

  Anna Nowakowska

  Legal Compliance Expert LEXcellence Legal Services, Zurich
 • Sławomir Paruch

  Sławomir Paruch

  radca prawny, partner PCS Paruch Chruściel Schiffter
 • Magdalena Soboń-Stasiak

  Magdalena Soboń-Stasiak

  Prawnik, Compliance Officer ArcelorMittal Poland S.A.
 • Jan Stappers

  Jan Stappers

  Head of Partnership Development WhistleB
 • Anna Wojciechowska-Nowak

  Anna Wojciechowska-Nowak

  prawnik, Członek Zarządu Linia Etyki Sp. z o.o.
 • Konrad Zawodziński

  Konrad Zawodziński

  Head of Compliance, Adwokat
 • Marcin Waszak

  Marcin Waszak

  Starszy Specjalista forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca marketingowa

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1795 zł netto do 27 marca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • Chmielniak Adwokaci

  Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych jest wysoce specjalistyczną kancelarią prawną zajmującą się prawem karnym gospodarczym, karnym skarbowym oraz szeroko rozumianą problematyką compliance. To właśnie prawidłowo zaimplementowane systemy zgodności pozwalają przeciwdziałać, wykrywać i reagować na wszelkie nieprawidłowości skutkujące możliwą odpowiedzialnością karną lub karną skarbową. Dzięki temu potrafimy zaoferować naszym klientom pomoc nie tylko na etapie konstruowania mechanizmów bezpieczeństwa ale dzięki dogłębnemu rozumieniu problematyki prawa i postępowania karnego zapewniamy skuteczną ochronę menedżerom i organizacjom przed odpowiedzialnością karną. Zespół Chmielniak Adwokaci posiada interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje oraz szerokie i dogłębne spojrzenie na kwestie gospodarcze, podatkowe i biznesowe.