Ochrona własności intelektualnej w procesie budowlanym

Ochrona własności intelektualnej w procesie budowlanym

Cel

Realizacja inwestycji budowlanych coraz częściej wiąże się ze znajomością zagadnień ochrony własności intelektualnej w procesie budowlanym.

Podstawowym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do kompleksowej analizy zagadnień związanych z zarządzeniem prawami własności intelektualnej w ramach realizacji inwestycji budowlanej.

Istotnym elementem zajęć jest przedstawienie praktycznych rozwiązań pozwalających na uniknięcie konfliktu pomiędzy inwestorem a twórcą w procesie inwestycyjnym.

Omówione zostaną także rozwiązania umożliwiające zapewnienie niezakłóconego przebiegu planowania i realizacji inwestycji, a także te związane z eksploatacją obiektu.

Praktyczne aspekty związane z właściwym zabezpieczeniem interesów w umowach oraz prowadzeniem ewentualnych sporów sądowych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej w procesie inwestycyjnym stanowią o wyjątkowości proponowanych zajęć.

Przy rozpatrywaniu całego zakresu prawa autorskiego w procesie budowlanym szczególna uwaga jest zwrócona na prawny wymiar zastosowanych rozwiązań technicznych.

Uczestniczy będą mieli możliwość spojrzenia na proces realizacji inwestycji budowlanej z perspektywy praw własności intelektualnej, co ma bardzo istotne znaczenie dla zapewnienia efektywnego i niezakłóconego przebiegu tej realizacji.

Właściwe kształtowanie relacji z dostawcami usług oraz zabezpieczenie interesów inwestorów na każdym z etapów procesu budowlanego nie jest możliwe bez odpowiedniego spojrzenia na realizację projektów z perspektywy praw własności intelektualnej wnikliwie poruszanej w trakcie zajęć.

Z chęcią odpowiem na pytania dotyczące warsztatu!

Aldona Mlonek
Project Manager
a.mlonek@pb.pl


KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

  • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
  • Dyrektorzy działów prawnych
  • Radcy prawni
  • Kierownicy ds. zamówień inwestycyjnych
  • Kierownicy działu obrotu nieruchomościami
  • Dyrektorzy, Kierownicy, Specjaliści ds. Znaków Towarowych
  • Dyrektorzy Zarządzający
  • Dyrektorzy ds. Własności Intelektualnej
  • Dyrektorzy, którzy odpowiadają za wartość przedsiębiorstwa

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Novotel Warsaw Airport (1 Sierpnia 1, Warszawa)


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny