Odnawialne Źródła Energii 2014

Odnawialne Źródła Energii 2014

Cel

Idą zmiany! Czy na dobre?

Nowe regulacje OZE? Jak wpłynęłyby one na sytuację inwestycji na polskim rynku? Jaki będzie ostateczny kształt ustawy?

Trwają prace nad reformą wsparcia odnawialnych źródeł energii. Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy zakłada m.in. całkowite wycofanie się ze wspieraniastarych hydroelektrowni, ograniczenie pomocy dla współspalania oraz wprowadzenie taryf stałych. Czy jest to właściwy kierunek zmian? Jakie są możliwe Scenariusze? Czy możemy się spodziewać kolejnych modyfikacji projektu ustawy?

Jak, w zależności od ostatecznego wyniku tej gry, będzie rozwijała się polska energetyka?

Kto jest w grze o „regulatory capture”? Kto w niej zostanie a kto wypadnie?

Niezależnie od tego, czy ustawa wejdzie w życie, czy nie, przedstawimy możliwe scenariusze; min. jak rozwijać się będzie współspalanie. Czy Farmy wiatrowe utrzymają swoją pozycję? Jak ulokuje się rozwój generacji rozproszonej? Czy rynek otworzy drzwi dla mikro-instalacji fotowoltaicznych, a tym samym uplasuje je na przeważającej pozycji nad pozostałymi źródłami zielonej energii?

Na jakie wsparcie mogą liczyć inwestorzy w nowej perspektywie finansowej (po roku 2014) i jak je otrzymać?: harmonogram obecnych i planowanych naborów wniosków.

- czy bez ustawy o OZE opłaca się inwestować?

- gdzie indziej inwestorzy mogą szukać wsparcia?

- ochrona praw nabytych/inwestycji w toku branży OZE w Polsce

- nowelizacja Prawa Energetycznego - postępowanie reklamacyjne wśród branży energetycznej - Czy nowe przepisy, nastawione na ochronę konsumenta pozbawiły dostawców energii elektrycznej i ciepła skutecznych instrumentów walki z nierzetelnymi konsumentami?W jaki sposób zabezpieczyć interesu przedsiębiorstwa?


Wg. Ministerstwa Gosspodarki główne kierunki realizacji jakie mają zostać osiągnięte;

  • wprowadzenie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
  • obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  • rozwiązania promujące rozwój tzw. energetyki prosumenckiej,
  • dodatkowe zachęty rozwoju odnawialnych źródeł energii,
  • uproszczenie zasad wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
  • wprowadzenie zasad monitorowania cen energii, oraz wprowadzenie systemu aukcyjnego

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Marketingu:

Katarzyna Dziedzic

T +48 22 333 9826

k.dziedzic@pb.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1, Warszawa


Warszawa

Patron Medialny