Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii

30 września ‑ 1 października 2010 / Warszawa, Hotel Le Meridien Bristol

Odnawialne źródła energii
 / 30 września ‑ 1 października 2010 / Warszawa

Cel

Zapraszamy do udziału w Konferencji "Odnawialne źródła energii. Najnowsze zmiany prawne, skuteczna realizacja inwestycji".

W programie, m.in.:

 • Rządowe instrumenty wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii przedstawi Iwona Gawłowska z Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki
 • O doświadczeniach w relacjach z władzami i społecznością lokalną opowiedzą Grzegorz Brodziak, szef Poldanoru, Michał Siembab z EWE Polska i Bartłomiej Jankowski z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Rządowy pomysł na rozwój biogazowni zaprezentuje przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a o możliwości wykorzystania w biogazowni różnorodnych surowców powie Ryszard Gajewski, szef Polskiej Izby Biomasy
 • W jaki sposób w polskiej rzeczywistości zastosować niemiecki pomysł na rozwój OZE poradzi Matthias Rehm z Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie
 • W jakich warunkach inwestycja w odnawialne źródła energii jest opłacalna? Swoimi doświadczeniami podzieli się Maciej Chmieliński z RWE Polska

W trakcie konferencji dowiedzą się Państwo:

 • O instrumentach wsparcia, które przygotował rząd, by wesprzeć inwestycje w odnawialne źródła energii. Założenia planu przedstawi Iwona Gawłowska, Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Biopaliw i Jakości Paliw w Ministerstwie Gospodarki
 • Jak wygląda aktualna mapa inwestycji wiatrowych —zaprezentuje ją Katarzyna Michałowska-Knap z Instytutu Energii Odnawialnej
 • Jaki wpływ na działalność inwestorów może mieć ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —wytłumaczy Maciej Kruś, Radca Prawny z kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, z kolei Ewa Rutkowska-Subocz z kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr wyjaśni wpływ zapisów dotyczących ochrony środowiska na proces inwestycyjny
 • Jakie technologie wykorzystujące OZE powinny być dofinansowywane? Jakie są dotychczasowe doświadczenia innych krajów UE? Swoją wiedzą na ten temat podzieli się Tomasz Surma z Vattenfall Poland
 • Kierunki rozwoju polskiego sektora OZE —wskaże Krzysztof Konaszewski, Prezes PGE Energia Odnawialna i Stowarzyszenia Energii Odnawialnej

Do udziału w Konferencji zapraszamy szczególnie:
przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetycznej – elektrowni, elektrociepłowni, spółek dystrybucyjnych, firm zajmujących się sprzedażą i obrotem energią, przemysłowych odbiorców energii, inwestorów realizujących lub planujących projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Z wiedzy i doświadczenia prelegentów w największej mierze skorzysta kadra zarządzająca firm tego sektora oraz przedstawiciele departamentów i działów:

 • Strategii, Rozwoju, Nowych Technologii
 • Odnawialnych Źródeł Energii
 • Inwestycji
 • Technicznego, Eksploatacji
 • Ochrony Środowiska
 • Produkcji
 • Handlu, Sprzedaży
 • Prawnego, Regulacji
 • Rynku Energii


oraz przedstawicieli:

 • firm oferujących rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej
 • stowarzyszeń, instytucji i organizacji działających w obszarze odnawialnych źródeł energii
 • firm doradczych obsługujących branżę energetyczną
 • kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze sektora energetycznego banków

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji
Dorota Wojnar - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Le Meridien Bristol


Warszawa

Patron Honorowy

Patron Medialny